Kdy je jistič zapnuty?

Jak vypada zapnuty jistič

V případě nebezpečí musíte zmáčknout ovládač, který musí být označený červeně. Proto je zapnutá poloha označená červeně. Naopak signalizace nebezpečí (poruchy), musí být signalizována červenou barvou. Chránič chrání – jistič jistí.
Archiv

Jak mají být jističe

Jistič či pojistky musí jistit větší proud, než se očekává proudový odběr od všech současně připojených spotřebičů na daném okruhu. Proudy (v ampérech – A ) se sčítají! Jištěný proud nesmí být ale větší, než max. proudové zatížení vodičů, zásuvek apod.
ArchivPodobné

Kdy vyměnit jistič

Jak poznat, kdy vyměnit jističJistič nejde „nahodit“ Příčin pochopitelně může být mnoho.Jistič se příliš zahřívá Jistič může být teplý, ale rozhodně by neměl být tak horký, aby byl nepříjemný na dotek.Jistič zapáchá spáleninou. „Tady to smrdí, jako by se tu něco pálilo.Jistič je viditelně poškozen.Jistič je starý
Archiv

Jak nahodit starý jistič

Nahození jističe

Pod každým by mělo být uvedeno, pro který slouží okruh. I kdyby však nebylo, všechny jističe míří v tu chvíli směrem nahoru, jen ten zmíněný dolů. Uchopíme jej a zatáhneme po směru ostatních jističů. Pokud zůstane v horní poloze, je vše v pořádku a světla budou fungovat.
Archiv

Jak poznat spadly jistič

Pokud vám praskne žárovka při rozsvícení a ozve se rána, je jisté, že vypadl jistič. Vyměníte žárovku a zjistíte, že světlo nesvítí a nesvítí ani další světla.

Proč padá jistič

Jak už jsme uvedli, tak jsou 3 základní důvody proč vypadnou pojistky: přetížení, zkrat a problém s jističem. Nejprve se podíváme na zkrat. K tomu může dojít v případě, kdy je jeden ze spotřebičů zapojených do sítě vadný a dochází v něm ke zkratu.

Jak poznat že je vadný jistič

Závada se projevuje tak, že po zapojení jističe v době do cca 20 min vypadne, čas se mění. Je jedno zda je nebo není zapojen nějaký spotřebič.

Jak dlouho trva navyseni jističe

Do 3 pracovních dní vás budeme telefonicky informovat, zda je krátkodobá změna vypínací charakteristiky povolena. Krátkodobé navýšení hodnoty hlavního jističe nebo osazení jističe s vypínací charakteristikou C je po schválení povoleno maximálně na dobu 30 kalendářních dní.

Jak silný jistič

Hodnoty hlavního jističe

Charakteristika bydlení Hodnota jističe Přibližný odpovídající příkon
Větší byt, dům s třífázovým přívodem Vytápění a vaření plynem Ohřev vody, provoz běžných spotřebičů 3x16A 11 kW
Dům s třífázovým přívodem Vytápění plynem Ohřev vody, vaření, provoz běžných spotřebičů 3x20A 3x25A 13,8 kW 17,3 kW

Proč nejde nahodit jistič

Pokud jistič stále vypadává (vypíná) volejte elektrotechnika – patrně se jedná o vadný hlavní jistič. Pokud se výpadek elektrické energie nekonal při prováděných úpravách interiéru (např. bourání, vrtání…) patrně by se jednalo o porušené vedení.

Jak zjistit co vyhazuje proudový chránič

Dalším, laickým způsobem zjištění příčiny je vypnout všechny jističe, které jsou za chráničem instalovány a postupně je zapínat. Když tedy narazím na vadný obvod, znovu vše vypnu a začínám pátrat, kde se mohla stát chyba. Jako první odpojuji spotřebiče v daném obvodu a čekám, kdy dojde k novému vybavení.

Jak zvýšit hodnotu jističe

Někdy je naopak potřeba kapacitu jističe zvýšit – třeba když doma instalujete elektrokotel nebo tepelné čerpadlo. Kapacitu hlavního jističe změníte pomocí žádosti u svého distributora elektřiny. Poté ještě musíte změnit smlouvu se svým dodavatelem energií.

Jaký jistič na 10 kW

Hlavní jistič – vypínací zkratová schopnost 10kA:

Zatímco pro zásuvkové nebo světelné okruhy si vystačíte s běžnými jističi se zkratovou odolností 6kA, jako hlavní jistič je nutné použít jistič se zkratovou odolností 10kA. V naší nabídce jističů Noark se jedná o řadu Ex9BH, u jističů Eaton je to řada PL7.

Jaký jistič na 3 kW

Motor 3kW si při rozběhu vezme okolo 50A. To je těsně u nastavení zkratové spouště jističe 16A s charakteristik ou B.

Proč vybavuje proudový chránič

Tedy odpověď z hlediska principu a funkčnosti je velmi jednoduchá Proudový chránič vypnul, protože chybový proud chrániče teče jinam než má (typicky do země, buďto přímo ochranným vodičem, nebo nepřímo přes osobu, která vodiče dotkne.

Kdy vypadne proudový chránič

Pokud unikající proud překročí určitou mez (běžně 30 mA, 100 mA, 300 mA) chránič vypne a odpojí chráněný obvod. Do chrániče se připojují všechny pracovní vodiče (tedy všechny fáze a střední nulový vodič, tzv. „nulák“). Ochranný vodič PE se nesmí připojit a vodiče PE a N se za chráničem nesmí spojit.

Proč padá hlavní jistič

Jak už jsme uvedli, tak jsou 3 základní důvody proč vypadnou pojistky: přetížení, zkrat a problém s jističem.

Jaký jistič na 18 kw

Při příkonu kotle 18kW bude proud 26A. Nejbližší vyšší jistič má hodnotu 32A. Podle toho je třeba dimenzovat jak kabel ke kotli a také přívod včetně jističe před elektroměrem.

Jaký jistič na 11kw

V přívodu musí být instalováno jištění max. 16 A a chránič 30 mA, no a kabel na 200 m minimálně CGTG 3×4,0 mm2. P.S.: Je nutné použít průmyslové (kulaté modré) zásuvky (přípojky). Chránič chrání – jistič jistí.

Jaký jistič na 18kW

Při příkonu kotle 18kW bude proud 26A. Nejbližší vyšší jistič má hodnotu 32A.

Kdy použít proudový chránič a kdy ne

Proudovými chrániči musíte podle aktuálně platných ČSN ochránit všechny zásuvky do 32 A a všechny světelné obvody (tedy nejen ty v koupelně, jak to platilo kdysi). To platí pro nové i rekonstruované elektroinstalace. Pokud máte v rozvodné skříňce málo místa, můžete použít proudové chrániče s nadproudovou ochranou.

Jaký je rozdíl mezi jističem a proudovým chráničem

Odpojí chráněný elektrický obvod, pokud část přitékajícího proudu uniká mimo obvod, například při poškození izolace nebo při dotyku člověka. Proudový chránič neomezuje procházející nadměrný proud (při zkratu nebo přetížení), k tomu slouží elektrický jistič.

Kdo vlastní hlavní jistič

Hl. jistič je váš majetek! Podle zákona. Distributor může požadovat jeho opravu (výměnu) když nejsou splněny patřičné normy, zákony!

Jaký jistič na 75 kW

Proud 15A při 3×380V odpovídá výkonu 7,5kW, motor 5,5kW by měl mít kolem 11,5A.

Jaký jistič na 15 kW

Na 15kW by měl stačit jistič 25A.