Kdy se používá Aš?

Kdy se používá Like A kdy Aš

Slovíčka like a as můžeme použít i jako spojku, potom like je spíše neformální a as formální: In Britain people don't eat carp at Christmas, like/as we do in our country. No-one understands math like/as he does.
Archiv

Jak se používá Aš

Slovní spojení „As + přídavné jméno + as“, se v angličtině používá pro vyjádření, že je něco stejné nebo rovnocenné, jako něco dalšího. Příklady vět, kde toto slovní spojení najdete: She is as hungry as you are. – Ona je tak hladová jako jsi ty.
Archiv

Kdy se používá to

TO + gerundium. Nyní se dostáváme k použití slůvka to jako předložky, která vyjadřuje především: směr kam (go to school, climb to the top) určení někomu jako příjemci (send it to my parents, talk to me)

Co je to Gerund

Je to sloveso, které se chová jako podstatné jméno. Při překladu záleží na použití ve větě, ale pokud je použito na místě podmětu a často také předmětu, má význam podstatného jména, které popisuje dané sloveso, např. sitting = sezení, shopping = nakupování, walking = chození, speaking = mluvení, sleeping = spaní atd.

Co je to like

like = mít rád, líbit se

Tam, kde je na Facebooku v češtině “To se mi líbí”, je totiž v angličtině jen krátké “Like”. Pozor na slovosled, obzvlášť při větách, které česky řekneme takto: Ten film se mi líbí. Jejich psa mám ráda.

Co znamená anglicky Aš

as … as s přídavným jménem. Samotné as sice znamená jak, jako.

Kde se používá ING

V případě, že sloveso končí na samohlásku -e, je tato samohláska nahrazena koncovkou -ing (smile → smiling). U sloves končících souhláskou, před kterou je samohláska, se tato souhláska zdvojuje a až poté se přidává koncovka -ing (let → letting).

Kdy použít infinitiv

V angličtině má infinitiv tvary přítomné a minulé, prosté i průběhové. Vyjadřuje také činný a trpný slovesný rod. Přítomný infinitiv vyjadřuje přítomný děj, ale může vyjadřovat také děj následný. Minulý infinitiv vyjadřuje děj, který začal nebo proběhl před jiným dějem.

Co je to infinitiv v angličtině

Klasický infinitiv má tvar to + základní tvar slovesa (tedy např. to be, to go, to learn apod.) Infinitiv nemá svůj 'čas' ani 'osobu'. Pokud ho použijeme ve větě, jeho osoba i čas odpovídá osobě a času hlavního slovesa či hlavní věty. I want to go.

Jak se píše laik

Laik (z latinského laicus, původem z řeckého λαϊκός, „světský“) je obecně člověk neškolený v určitém oboru, neodborník (v protikladu k odborníkovi).

Jak se anglicky řekne p * * * *

[vulg.] cunt {podstatné jméno} [vulg.]

Jak se řekne francouzsky Ahoj

PHRASES UTILES (užitečné fráze)

Bonjour / bonsoir / bonne nuit (bo~žur / bo~sua:r / bon nui) Dobrý den / dobrý večer / dobrou noc
Salut (saly) Ahoj / Nazdar
Au revoir / A bientôt (o r´vuar / a bje~to) Nashledanou / Brzy nashledanou

Jak se píše slovo LAJK

skloňováníEditovat

pád \ číslo jednotné množné
nominativ lajk lajky
genitiv lajku lajků
dativ lajku lajkům
akuzativ lajk lajky

Co je to Lajkování

Sloveso lajkovat je vytvořeno od anglického základu like s významem mít rád, líbit se. V češtině se se s ním setkáváme hlavně v internetové komunikaci, konkrétně na Facebooku, kde se logem s palcem zvednutým nahoru, tedy označením líbí se mi, vyjadřuje kladné mínění hodnotitele.

Jak se anglicky řekne H * * * *

shit {podstatné jméno} [vulg.]

Jak se anglicky řekne zmrzlina

Základní spojení je všem jistě známé – ice cream/ˌaɪs'kri:m/ (tedy ledový krém) je nejběžnější překlad pro zmrzlinu.

Jak se francouzsky řekne děkuji

PHRASES UTILES (užitečné fráze)

Bonjour / bonsoir / bonne nuit (bo~žur / bo~sua:r / bon nui) Dobrý den / dobrý večer / dobrou noc
Enchanté. (a~ša~te) Těší mě.
Merci. / Merci beaucoup. (mersi / mersi boku) Děkuji. / Děkuji mnohokrát.

Jak se mluví ve Francii

Francouzština (dříve též nazývaná franština) je románský jazyk, je státním jazykem např. ve Francii, Belgii, Švýcarsku, Kanadě a v některých afrických zemích.

Kdo je to laik

Když otevřete slovník, dozvíte se, že je to: 1) neodborník, 2) světský člověk, nekněz, 3) člen církevního řádu bez kněžského vysvěcení.

Jak se anglicky řekne bunda

jacket bunda; sako(1892)
leatherjacket kožená bunda(AT:47769)

Jak se říká anglicky oblečení

Pro oblečení máme slovíčko clothes/'kləʊðz/ . Jedná se o množné číslo, proto clothes are (nikoli clothes is). You need to buy some new clothes.

Jak se rekne anglicky nanuk

nanuk {mužský rod }

Popsicle {podstatné jméno} [am. angl.] ice-lolly {podstatné jméno} [brit. angl.]

Jak se anglicky řekne točená zmrzlina

Nejběžnější druh zmrzliny je kopečková (scooped), ale stejně jako v Česku můžete i v zahraničí koupit zmrzlinu točenou (soft serve).

Co je to Mercy

merci [mεʀsi]

Pěkně děkuji. děkovat: Děkuji (mnohokrát).

Kde se mluví česky

Čeština
Rozšíření Česko Slovensko USA Kanada Německo Rakousko Rumunsko Austrálie Ukrajina Srbsko Chorvatsko Polsko
Počet mluvčích 12,6 milionu (2022)
Klasifikace Indoevropské jazyky Slovanské jazyky Západoslovanské jazyky
Písmo Latinka