Kdy vznikl HTML?

Co je to HTML ak čemu slouží

HTML (Hyper Text Markup Language) je zkratka pro hypertextový značkovací jazyk, který se používá k vytváření obsahu webové stránky. Obsah webové stránky mohou tvořit texty, obrázky, tabulky, multimédia a další prvky. Webové stránky jsou mezi sebou vzájemně propojeny pomocí hypertextových odkazů.

Jaká je aktuální verze HTML

Hypertext Markup Language

HTML5 logo
Vznik 1990
Autor Tim Berners-Lee, Robert Cailliau
Vývojář W3C, WHATWG
Poslední verze 5.2 (14. prosinec 2017)

Jak zobrazit HTML

V prohlížeči Chrome: Klikněte pravým tlačítkem na libovolnou část stránky a vyberte Prozkoumat. Zobrazí se veškerý kód HTML z vykreslované stránky. Ve vykresleném kódu HTML můžete vyhledávat pomocí klávesových zkratek Control + F (Windows) nebo Command + F (Mac).

Kam psát HTML

HTML stránka je obyčejný prázdný soubor, do kterého píšeme prostý text, tedy text bez formátování. Pro psaní HTML stránek nepoužíváme Word a podobné programy, ale stáhneme si programátorský editor jako je např. VisualStudio Code. Editor spustíme, založíme nový HTML soubor a můžeme začít psát naše značky.

Kdo vymyslel CSS

Kaskádové styly

Přípona souboru .css
Uniform Type Identifier public.css
Tvůrce Håkon Wium Lie, Bert Bos, World Wide Web Consortium
První verze 17. prosinec 1996
Typ formátu kaskádové styly

Co to znamená CSS

CSS je anglická zkrátka názvu Cascading Style Sheets, což v překladu znamená tabulky kaskádových stylů. Jde o formátovací jazyk, který popisuje způsob zobrazení stránek napsaných v XML, XHTML či v HTML.

Jak psát HTML text

V HTML by měl být souvislý text ale ideálně rozdělen do odstavců, které označujeme tagem <p> (jako anglicky paragraph). Tag <p> je párový a obaluje text, který má uvnitř odstavce být. Před text tedy píšeme tag <p> , za textem odstavec uzavřeme tagem </p> .

Jak číst HTML

Jakýkoli webový prohlížeč, jako je Edge, Firefox, Chrome, Opera, Internet Explorer atd., Otevře a správně zobrazí soubory HTM a HTML. Jinými slovy, otevření jednoho z těchto souborů v prohlížeči „dekóduje“, co soubor HTM nebo HTML popisuje, a zobrazí obsah správně.

Jaké znáte druhy tagů

Logické formátování

tag Význam Obvyklý vzhled
span úsek textu normální
strong zvýraznění (tučně) tučné
em zvýraznění (kurzíva) kurzíva
cite citace kurzíva

Jak ulozit HTML

Klikněte na soubor > Uložit jako a vyberte umístění, kam chcete dokument uložit. Pojmenujte soubor. V seznamu Uložit jako typ vyberte Webová stránka, zjednodušenýformát.

Co je to zkratka PHP

PHP (Hypertext Processor) původně zněl celý název Personal Home Page, ale později byl přejmenován. Jedná se o populární skriptovací/programovací jazyk, který je určený pro vznik internetových stránek a webových aplikací ve formátu HTML, XHTML či WHL.

Co to je JavaScript

JavaScript (JS) je skriptovací jazyk učený pro tvorbu moderních dynamických webů. Byl představen v devadesátých letech 20. století, jako reakce na klasické statické internetové stránky a otevřel prostor pro interaktivní webové aplikace i příjemnější uživatelské rozhraní doplněné animacemi a 2D i 3D grafikou.

Kdy vzniklo CSS

CSS (Cascading Style Sheets) neboli kaskádové styly je technologie pro definici vzhledu internetové stránky. Vznik se datuje do roku 1996, kdy vznikla potřeba oddělit formu od obsahu – vzhled od struktury.

Jaké existují vývojové programy pro HTML stránky

Nástroje pro vytváření HTMLPSPad editor 5.0.7 Build 775. zdarma. Zvýraznění syntaxe, šablony, makra, konverze kódování, FTP klientKompoZer. 2.5. zdarma.WebSite X5 EVO 17. 2.5. zdarma k vyzkoušeníWYSIWYG Web Builder 18.3.0. zdarma k vyzkoušeníHTML Editor 3.0. zdarma.Nvu 1.0. zdarma.Sigil 1.9.20. 2.5.RGB 1.1. zdarma.

V čem psát HTML

Editory HTML stránek podrobněMicrosoftí sbírka editorů Editory od Microsoftu se snaží vyvolat zdání, kdovíjak jsou super a co všechno umějí.NVU. Existuje wysiwyg program NVU.Macromedia Dreamweaver.OpenOffice Writer.Brackets.Google Web Designer.Notepad ++HomeSite.

Jak v HTML zvýraznit text

Text v HTML souboru je nutné pomocí HTML tagů naformátovat, jinak se vám nezobrazí, tak jak chcete. Pro odstavce používejte tagy <p> a </p>, pro přechod na nový řádek tag <BR>, pro nadpisy v textu <H1> až <H6>, pro tučný text <B> a </B>, pro text psaný kurzívou <I> a </I>.

Co hasici pristroj

A – pevné látky – vhodné jsou vodní, pěnové a práškové hasicí přístroje. B – hořlavé kapaliny – je možné použít pěnové, práškové a sněhové hasicí přístroje. C – plyny – používají se práškové a sněhové hasicí přístroje. D – hořlavé kovy (lehké a alkalické kovy) – hasí se speciálními prášky.

Co je jazyk PHP

PHP (rekurzivní zkratka PHP: Hypertext Preprocessor, česky „PHP: Hypertextový preprocesor“, původně Personal Home Page) je skriptovací programovací jazyk. Je určený především pro programování dynamických internetových stránek a webových aplikací například ve formátu HTML, XHTML či WML.

Kdy vznikl JavaScript

JavaScript

Paradigma objektový, funkcionální, událostmi řízený
Vznik 1995
Autor Brendan Eich
Vývojář Netscape Communications Corporation, Mozilla Foundation
Poslední verze ECMAScript 2018 (červen 2018)

Jak povolit JavaScript v mobilu

V telefonu či tabletu Android spusťte Chrome. Nastavení. JavaScript. Zapněte JavaScript.

V čem upravovat HTML

Zástupci strukturních editorů jsou například HomeSite, Notepad++, Brackets, české EasyPad a PSPad. Já jsem dlouho používal nejjednodušší editor Poznámkový blok, neboli Notepad (ten samozřejmě žádné zadávání tagů nepodporuje). Nyní je mým favoritem program Notepad++, který doporučuji.

V čem vytvořit webové stránky

Pokud máte nápad na podnikání, místní klub nebo sdružení nebo jen koníček, který chcete ukázat světu, tak vybrat si webnode nebo wix je pro vás nejlepší možnost, jak si vytvořit webové stránky.

Jak zjistit HTML kód

V prohlížeči Chrome: Klikněte pravým tlačítkem na libovolnou část stránky a vyberte Prozkoumat. Zobrazí se veškerý kód HTML z vykreslované stránky. Ve vykresleném kódu HTML můžete vyhledávat pomocí klávesových zkratek Control + F (Windows) nebo Command + F (Mac).

Co je to tag

Volně lze tag přeložit jako štítek. Jedná se o slovo nebo slovní spojení, které je přiřazeno například určitému článku, které co nejpřesněji vystihuje zaměření článku. Tag je tedy užíván k roztřídění obsahu webu. Na rozdíl od pevně daných kategorií je třídění obsahu podle tagů flexibilnější.

Co to je kurzíva

Kurziva (variantně i -zí- a -si-, též polokurziva, či italika) je v typografii řez písma, písmo vyznačující se mírným sklonem doprava a drobnými změnami podoby u některých písmen oproti základnímu typu písma, bližší psacímu písmu.