Kdy vzniklo MHD?

Co je to MHD

Městská hromadná doprava (MHD, někdy označovaná zkráceně jen městská doprava) je systém linek osobní veřejné dopravy určených k zajišťování dopravní obslužnosti na území města hromadnými dopravními prostředky.

Co všechno patří do MHD

Do MHD patří především autobusy, ale také tramvaje, trolejbusy a v Brně i lodě. Každý druh má pochopitelně svoje výhody a nevýhody, jak ukazuje tabulka. Velká obslužnost různých míst i mimo město, relativně velká přepravní kapacita, možnost objetí překážky.
Archiv

Kdo vlastni Dopravni podnik

V roce 1991 byl Dopravní podnik přeměněn na akciovou společnost, jejímž jediným vlastníkem je hlavní město Praha.

Co se nesmí v autobuse

Nerušte okolí hlasitým telefonováním, hudbou nebo hovorem. Neznečišťujte okolí svým jednáním, oblečením ani zavazadly. Nebraňte ve výhledu řidiči, nemluvte s řidičem. Neotevírejte neoprávněně dveře, nevyklánějte se z oken, nevyhazujte nic ven ani na zem.

Jak se chovat v MHD

Zde jsou uvedena základní pravidla pro cestování v MHD, která by pro všechny cestující měla být samozřejmostí:Nejezdi načerno, jízdenku si vždy řádně označ a měj ji po celou dobu jízdy u sebe.Nemluv za jízdy s řidičem, nestůj mu ve výhledu a nerozptyluj ho žádným jiným způsobem.

Kam platí PID

Chcete využít pražské hromadné dopravy a zajímá vás, jakou jízdenku si koupit a kde ji získat Všechny níže uvedené jízdenky platí na všech linkách PID v Praze, což zahrnuje: metro, tramvaje, autobusy (kromě linky AE), lanovku na Petřín, přívozy a integrované osobní vlaky (linky S).

Co dělat když nejede autobus

Pokud dopravce nenabídne cestujícímu možnost rozhodnutí, má cestující právo na náhradu škody ve výši 50 procent ceny jízdného. V případě, že bude zrušen nebo o více než 90 minut zpožděn odjezd autobusu u dálkových spojů, kde cesta trvá více než tři hodiny, má dopravce povinnost poskytnout bezplatně občerstvení.

Jak se chovat ve vlaku

Minimálně stojí za připomenutí.Stojí-li vlak ve stanici, nechoďte na toaletu (je to přinejmenším nechutné!).Jdete-li na wc, zavřete za sebou dveře (od kabinky toalety i spojovacích elektrických dveří).Nastavte hlasitost zvuku na přijímačích tak, aby nebyl slyšet skrz sluchátka.Se spolucestujícími hovořte potichu.

Odkud plati Litacka

Kde platí jízdenka z aplikace Jízdenky platí ve všech linkách PID, včetně vlaků a příměstských autobusů. Výjimkou jsou pouze 15minutové jízdenky, které neplatí ve vlacích – ale jejich nákup v aplikaci Vás v těchto případech upozorní.

Co je pásmo B

Městská hromadná doprava na územ Prahy je rozdělena do dvou základních tarifních pásem: Pásmo P – metro, tramvaje, autobusy MHD (červeno-bílé linky), lanovka na Petřín a vodní přívozy na Vltavě Pásmo 0 a B – příměstské autobusy (linky označené čísly 300 až 400, 951 až 979)

Co znamená červený autobus na Idosu

Na webu se Ti po najeti mysi na obrazek spoje na idos zobrazi vysvetlivky. Z odkazu Lego jsem asi našel společný znak – výluka. Takže červené spoje znamenají výluku na trase.

Co kdyz nestihnu vlak

Výše odškodnění závisí na délce zpoždění vlaku. Pokud zpoždění mezi výchozí a cílovou stanicí činí 60 až 119 minut, může cestující od železničního dopravce požadovat odškodnění ve výši 25 % ceny jízdenky. U zpoždění přesahujícího 120 minut činí výše kompenzace 50 % ceny jízdenky.

Co dělat když si něco zapomenu ve vlaku

Pokud cokoliv zapomenete ve vlaku, doporučujeme se co nejrychleji obrátit prostřednictvím telefonu 221 111 122 na náš Centrální zákaznický servis ČD. Operátoři mají možnost spojit se přímo s posádkou vlaku a ta se pokusí ztracenou věc zajistit. Všechny ztráty a nálezy jsou pak evidovány na www.eztraty.cz.

Kam plati prvni pasmo

všechny linky metra, tramvají, městských autobusů, trolejbusů, přívozů, lanovou dráhu na Petřín – pouze předplatné, a vybrané železniční stanice v centru Prahy). Do pásem 0 a B jsou zahrnuty úseky příměstských autobusových linek na území Prahy a vybrané železniční stanice a zastávky mimo centrum Prahy.

Co kdyz si zapomenu Litacku

Pokud se neprokážu platným jízdním dokladem: Doklad 1000 Kč 1500 Kč – základní přirážka (pokuta) při přepravě cestujícího bez platného jízdního dokladu, která se snižuje na 1000 Kč, když je zaplacena na místě kontroly nebo nejpozději 15. kalendářní den ode dne kontroly v doplatkové pokladně.

Kdy vraci ČD jizdne

Jízdenku koupenou v e-shopu můžete vrátit bez jakéhokoliv storno poplatku až do 15 minut před pravidelným odjezdem vybraného spojení, pro které byla jízdenka zakoupena. Peníze dostanete zpět na účet, ze kterého bylo zaplaceno, případně si je můžete uložit na účet ČD Kredit.

Co to je ČD

zkratkaEditovat

ČD tak může neoficiálně (ironicky) znamenat např. „čekej dlouho“, „času dost“, „časem dojedem“, „čekej dobrodružství“, „čerpám dotace“, „Černá díra“ [na peníze] nebo „čistota, dochvilnost“.

Co dělat když nechám něco v autobuse

Pokud se vám něco takového stalo, nejlepší je rychle jednat. Zatelefonujte dopravci nebo tam zajděte. Rychlost rozhoduje, jestli se se ztracenou věcí ještě setkáte. Potvrzuje to i vedoucí Zákaznického a informačního centra Dopravního podniku města Ústí nad Labem František Chlada.

Jak podat stížnost na Pruvodciho

Vaši případnou stížnost, podnět či požadavek související s přepravou cestujících lze podat elektronicky prostřednictvím Kontaktního formuláře na https://www.cd.cz/kontaktni-formular/ nebo písemně na adrese: České dráhy, a. s., stížnosti, P. O. Box 24, 110 15 Praha 1.

Kdo neplati MHD Praha

Od 1. července mohou děti do 15 let a senioři od 65 let využívat pražskou MHD zdarma. Díky změnám tarifu Pražské integrované dopravy (PID) se rozšířily kategorie pro bezplatnou přepravu.

Co znamená pásmo 0

Do pásma 0 jsou zařazeny dojezdové úseky příměstských autobusových linek a vybrané železniční stanice a zastávky v širší oblasti okolo centra Prahy. Do pásma B jsou zařazeny úseky příměstských autobusových linek a vybrané železniční stanice a zastávky v okrajových částech Prahy.

Kdo platí pokutu

Když policie neodhalí řidiče, který spáchá přestupek, pokutu musí zaplatit majitel nebo provozovatel auta.

Co se stane když nezaplatí pokutu

Pokud občan ani poté dlužnou částku nezaplatí, přikročí správní orgán k jejímu vymožení (srážkami ze mzdy anebo soudní exekucí). Ze závažných důvodů může správní orgán občanu na jeho žádost povolit zaplacení pokuty ve splátkách. Žádost o postupné splácení nevyžaduje osobní účast přestupce.

Proč mají České dráhy pořád zpoždění

Mezi vůbec nejčastější příčiny zdržení, které padají na vrub Českých drah, je čekání na přípoj v přestupních stanicích. Na druhé příčce se umístilo křižování vlaků na jednokolejné trati. Česká republika má sice jednu z nejhustších železničních sítí na světě, ale má také jeden z největších podílů jednokolejných tratí.

Co je to rychlík

Rychlíky (R) jsou mezinárodní, nebo vnitrostátní dálkové vlaky s pobyty pro nástup/výstup cestujících jen v důležitých stanicích nebo zastávkách s minimální stanovenou rychlostí 90 km/h. Rychlíky vypravované Českými drahami mají zkratku R.