Kdy zni siréna?

Jak dlouho trva siréna

Zpravidla každou první středu v měsíci, ve 12:00 hodin, slýcháme tzv. „Zkušební tón“. Tento signál provází pravidelnou akustickou zkoušku sirén. Jedná se o nepřerušovaný tón sirény trvající 140 vteřin.
Archiv

Jak zni siréna

Požární poplach

Je vyhlašován přerušovaným tónem sirény a napodobuje hlas trubky troubící tón “HOŘÍ,”HO-ŘÍ” po dobu jedné minuty (25 vteřin trvalý tón, 10 vteřin přestávka, 25 vteřin trvalý tón). Vyhlašuje se za účelem svolání jednotek požární ochrany.

Co dělat když zazní siréna

OKAMŽITĚ SE UKRYJTE

Jestliže cestujete automobilem a uslyšíte varovný signál, zaparkujte automobil a vyhledejte ukrytí v nejbližší budově. Dejte přednost místnostem ve středu budovy bez oken, vyhněte se sklepním prostorám. Některé chemické látky jsou těžší než vzduch a místo pod úrovní terénu by bylo životu nebezpečné.

Proč houká siréna

Mnohdy se jistě ptáte, proč a kdy sirény houkají Sirény jsou prostředkem k varování obyvatelstva při možném hrozícím nebezpečí. Každý občan by měl vědět, jaké druhy signálů existují, co který znamená a hlavně JAK se v případě ohrožení zachovat. Pronikavý zvuk sirény vždy znamená nějaké nebezpečí.
Archiv

Co znamenají 3 sirény

V případě hrozby nebo vzniku mimořádné události je obyvatelstvo varováno prostřednictvím signálu „Všeobecná výstraha“. Tento signál je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 sekund a může zaznít třikrát po sobě v přibližně tříminutových intervalech.

Kdo spousti sirény

Sirény – Hasičský záchranný sbor České republiky.

Proč dnes houkají sirény 2023

Pro případ hrozící či nastalé mimořádné události jako je např. povodeň nebo dopravní nehoda s únikem nebezpečné látky (chlór, čpavek, …) je v Praze vybudována síť sirén, které dokážou obyvatele akusticky včas varovat.

Kdo spouští sirény

KDO MÁ OPRÁVNĚNÍ SIRÉNU SPUSTIT Obecně se dá říct, že sirény spouští orgány činné v oblasti krizového řízení a ochrany obyvatelstva. Tedy od úrovně vlády až po zastupitele obcí. V praxi vždy záleží na rychlosti sdělení.

Jak funguje siréna

Elektronické sirény čítají 4 akustické signály, z nichž pouze 3 se používají. „Všeobecná výstraha“, „Požární poplach“ a „Zkouška sirén“. Poslední, již nepoužívaný signál, se nazývá „Zátopová vlna“. Tento akustický signál je od roku 2002 vyřazen a nahradil ho jediný současný varovný signál v ČR – „Všeobecná výstraha“.

Jak probiha zkouška sirén

Zkušební signál je 15 sekund trvající nepřerušovaný a nekolísavý tón. Kromě toho probíhá každou první sobotu v říjnu zkouška sirén, během níž zní po sobě zkušební, varovný a poplašný signál a signál konce nebezpečí.