Kiểm thử tính năng là gì?

Functional test nghĩa là gì

Kiểm thử chức năng (hay Functional Testing) là một trong các quy trình đảm bảo chất lượng của lĩnh vực kiểm thử phần mềm. Đây là một loại kiểm thử hộp đen ( black box testing ), tức là các trường hợp nó cần xét đến sẽ dựa vào đặc tả của ứng dụng/phần mềm hoặc hệ thống đang thử nghiệm.
Bản lưu

Test case function là gì

Test case ( Kịch bản kiểm thử ) là một tập hợp các hành động được thực thi để xác minh một function, một hệ thống phần mềm có hoạt động đúng hay không. Test case mô tả dữ liệu đầu vào (input) , hành động (action) hoặc sự kiện (event) và một kết quả mong đợi (expected result).

Nón Functional Testing bao gồm những gì

Non-functional Testing TypesPerformance Testing (Kiểm tra năng suất)Load Testing (Kiểm tra tải)Failover Testing (Kiểm tra chuyển đổi dự phòng)Security Testing (Kiểm tra bảo mật)Compatibility Testing (Kiểm tra tương thích)Usability Testing (Kiểm tra khả năng sử dụng)Stress Testing (Kiểm tra về áp lực)

Tester làm những công việc gì

Tester là một chuyên gia công nghệ thông tin, chịu trách nhiệm về giai đoạn kiểm tra quá trình phát triển phần mềm để đảm bảo các hệ thống, chương trình và ứng dụng hoạt động như mong đợi và không có bất kỳ rủi ro nào. Nhân viên tester sẽ thực hiện các nhiệm vụ như: Xác định các hoạt động hệ thống lý tưởng.

Functional Testing gồm những gì

Functional Testing là gìUser Navigation Testing: Kiểm thử điều hướng người dùng.Transaction Screen Testing: Kiểm thử thao tác trên màn hình.Transaction Flow Testing: Kiểm thử luồng thực hiện.Report Screen Testing: Kiểm thử màn hình báo cáo.Report Flow Testing: Kiểm thử luồng báo cáo.

Có bao nhiêu loại test

Tương đương với chúng, ta có 4 loại Test Type:Functional Testing (Kiểm thử chức năng)Non-functional Testing (Kiểm thử phi chức năng)Structural Testing (Kiểm thử cấu trúc)Change-related Testing (Kiểm thử thay đổi)

Có bao nhiêu cấp độ level trọng kiểm thử phần mềm

Nói chung, có bốn cấp độ kiểm thử: kiểm thử đơn vị, kiểm thử tích hợp, kiểm thử hệ thống và kiểm thử chấp nhận. Mục đích của Cấp độ kiểm thử là làm cho việc kiểm thử phần mềm có hệ thống và dễ dàng xác định tất cả các trường hợp kiểm thử có thể có ở một cấp độ cụ thể.

Disaster Recovery Testing là gì

Disaster Recovery Testing: Tương tự như kiểm thử phục hồi. Kiểm thử tính di động – Portability Testing: Xác minh rằng chức năng của sản phẩm sẽ không thay đổi nếu nó được cài đặt trên một nền tảng hoặc hệ thống khác.

Làm Tester học chuyên ngành gì

Muốn làm Tester, bạn nên học ngành Công nghệ thông tin. Tuy nhiên, Công nghệ thông tin không phải là lựa chọn duy nhất cho nghề Tester. Chỉ cần nỗ lực và đam mê thì dù xuất phát ở ngành nào bạn cũng có thể làm Tester.

Nghề Tester phù hợp với ai

Hiện nay ở Việt Nam nghề Tester có cơ hội làm việc rất cao nhất là đối với các bạn trẻ có sự nhạy bén, đam mê sáng tạo. Nếu kiên trì theo nghề tester bạn sẽ luôn cập nhật được những công nghệ mới, được tiếp xúc với các dự án lớn khác nhau, học hỏi được nhiều thứ.

Unit Test là cái gì

Unit Test là một loại kiểm thử phần mềm trong đó các đơn vị hay thành phần riêng lẻ của phần mềm được kiểm thử. Kiểm thử đơn vị được thực hiện trong quá trình phát triển ứng dụng. Mục tiêu của Kiểm thử đơn vị là cô lập một phần code và xác minh tính chính xác của đơn vị đó.

Có bao nhiêu phương pháp kiểm thử phần mềm

Phương pháp kiểm thử phần mềm (Testing Methods)

Có ba phương pháp kiểm thử phần mềm: Kiểm thử hộp trắng (White box testing) Kiểm thử hộp đen (Black box testing) Kiểm thử hộp xám (Gray box testing)

Có bao nhiêu loại test case

Các loại test case khác nhau:Functionality Test Cases (Test case chức năng)User Interface Test Cases (Test case giao diện người dùng)Performance Test Cases (Test case hiệu suất)Integration Test Cases (Test case tích hợp)Usability Test Cases (Test case tính khả dụng)Database Test Cases (Test case cơ sở dữ liệu)

Các mức độ khác nhau của Testing là gì

Kiểm thử đơn vị (Unit Testing) Kiểm thử tích hợp (Integration Testing) Kiểm thử hệ thống (System Testing) Kiểm thử chấp nhận (Acceptance Testing)

Dương Thị Hạnh là gì

Đường thi hành (Execution path) : là 1 kịch bản thi hành đơn vị phần mềm tương ứng, cụ thể nó là danh sách có thứ tự các lệnh được thi hành ứng với 1 lần chạy cụ thể của đơn vị phần mềm, bắt đầu từ điểm nhập của đơn vị phần mềm đến điểm kết thúc của đơn vị phần mềm.

Hệ thống DC DR là gì

Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật DC-DR bao gồm: kiểm tra, lập hướng dẫn vận hành, lập tài liệu hệ thống, quy trình vận hành, quy định kiểm tra kiểm soát, phân tích báo cáo vận hành, hỗ trợ xử lý sự cố thiết bị qua điện thoại hoặc trực tiếp tại Doanh nghiệp.

Automation test nên học ngôn ngữ gì

Trong lĩnh vực Automation Test, ngôn ngữ lập trình được dùng phổ biến nhất là Java, Python, C#, JavaScript hay Ruby. Nếu bạn là một newbie, bạn nên bắt đầu với ngôn ngữ Python vì nó đơn giản và dễ học.

Fresher Tester cần học những gì

Đào Tạo Fresher TesterNắm vững kiến thức nền tảng về kiểm thử phần mềm.Áp dụng được các kỹ thuật đọc và phân tích tài liệu.Cách đặt câu hỏi đúng và hợp lý để nhận được thông tin cần thiết.Áp dụng các kỹ thuật thiết kế test case để viết test case bao phủ tốt.Biết cách áp dụng Mind-map vào quá trình thiết kế test case.

Mục tiêu của Testing là gì

Mục đích chính của kiểm thử là phát hiện ra các lỗi phần mềm để từ đó khắc phục và sửa chữa. Việc kiểm thử không thể khẳng định được rằng các chức năng của sản phẩm đúng trong mọi điều kiện, mà chỉ có thể khẳng định rằng nó không hoạt động đúng trong những điều kiện cụ thể.

Lượng Tester là bao nhiêu

Mức lương Tester theo trình độ học vấn

Loại bằng cấp Mức tăng/giảm Mức lương trung bình
Chứng chỉ thông thường 10.890.000 VND
Chứng chỉ ISTQB +5% 11.900.000 VND
Bằng cử nhân +30% 14.800.000 VND
Bằng thạc sĩ +50% 21.800.000 VND

Ai là người thực hiện kiểm thử Unit Test

Ai là người thực hiện unit test Unit Test thường do lập trình viên thực hiện. Công đoạn này cần được thực hiện càng sớm càng tốt trong giai đoạn viết code và xuyên suốt chu kỳ PTPM. Thông thường, Unit Test đòi hỏi kiểm tra viên có kiến thức về thiết kế và code của chương trình.

Unit là gì

Đơn vị (UNIT) là một khái niệm định lượng trong các lĩnh vực khoa học, kinh tế, tài chính, kế toán và thương mại để đo lường một đại lượng hoặc sự tương quan giữa các đại lượng.

Có bao nhiêu loại Testing

Các loại kiểm thử chức năng bao gồm:Kiểm thử đơn vị (Unit Testing)Smoke Testing.Sanity Testing.Kiểm thử giao diện (Interface Testing)Kiểm thử tích hợp (Integration Testing)Kiểm thử hệ thống (System Testing)Kiểm thử hồi quy (Regression Testing)Kiểm thử chấp nhận (Acceptance Testing)

Làm thế nào để viết test case tốt

Làm sao để viết test case tốt hơnTạo các test case từ quan điểm của người dùng cuối.Kiến thức về lĩnh vực của ứng dụng.Tránh giả định.Đính kèm tài liệu có liên quan.Tránh viết các thao tác lặp lại.Một test case chỉ kiểm tra một điều.Ngôn ngữ test case dễ hiểu.Viết test case độc lập.

Có bao nhiêu cấp độ level trong kiểm thử phần mềm

Nói chung, có bốn cấp độ kiểm thử: kiểm thử đơn vị, kiểm thử tích hợp, kiểm thử hệ thống và kiểm thử chấp nhận. Mục đích của Cấp độ kiểm thử là làm cho việc kiểm thử phần mềm có hệ thống và dễ dàng xác định tất cả các trường hợp kiểm thử có thể có ở một cấp độ cụ thể.