Která z Krokových dcer byla nejstarší?

Jak se jmenují Krokovy dcery

Krok je mytická postava českých dějin, soudce či kníže kmene Čechů, otec kněžny Libuše a jejích sester Kazi a Tety.

Kdo si vzal Kazi

Bivoj je český legendární hrdina, který měl podle pověsti chytit na Kavčí hoře (dříve Kančí hora) divokého kance za uši, dát si ho na záda a odnést na Vyšehrad. Za tento čin měl získat Kazinu ruku. Jejich prvorozený syn Rodislav měl na paměť tohoto činu přijmout do erbu kančí hlavu.

Kdo byla Krokova dcera

Kazi je postava z českých pověstí, dcera Kroka, sestra Tety a Libuše, známá je především jako kouzelnice a léčitelka. První zmínka o ní pochází z Kosmovy kroniky z počátku 12. století, mnohé motivy s ní později spojované, jako manželství s Bivojem nebo hrad Kazín pochází až z Dalimilovy a Hájkovy kroniky z 16.

Co nechal Krok vybudovat

Po smrti Čecha chtěli starší, aby se vlády ujal Lech, ale ten jim poradil, aby vládcem ustanovili Kroka. Krok na základě vidění nechal vybudovat nový hrad nad řekou Vltavou – Vyšehrad, za jeho vlády byl v Čechách mír a země prosperovala.

Co dělala Teta

Teta byla pohanskou kněžkou a prý mluvila s duchy. Některá data mohou pocházet z datové položky. Kosmas ve své kronice líčí tři Krokovy dcery, přičemž o té prostřední, Tetě (Tethka), píše, že „zavedla pověrečnou nauku a učila modloslužebným řádům“.

Kdo měl tři dcery

Krok měl tři dcery. Nejstarší Kazi, kterou od malička lákaly kytičky a bylinky a jejich léčivá moc. Rozumbrada Teta dumala a přemýšlela o moci božstev. A nejmladší byla Libuška.

Co dělala teta

Teta byla pohanskou kněžkou a prý mluvila s duchy. Některá data mohou pocházet z datové položky. Kosmas ve své kronice líčí tři Krokovy dcery, přičemž o té prostřední, Tetě (Tethka), píše, že „zavedla pověrečnou nauku a učila modloslužebným řádům“.

Kdo zabil kance

Bivoj v čele všech mužů, maje líté zvíře na na zádech, pozdravil Libuši i její sestru a pravil: Tu nesu to zle škodné zvíře, divého kance z Kavčí hory. Ať zhyne před tvýma očima, chceš-li. Bivoj ho zabil oštěpem, svaly okouzlil Kazi a založili další kmen.

Co umělá Teta

Kazi dovedla léčit lidi, Teta se vyznala ve všelijakých kouzlech a Libuše uměla předpovídat budoucnost neboli věštit.

Kde se narodil král Ječmínek

Král Ječmínek se podle pověsti narodil v ječmeni, když se jeho matka snažila prchnout před vojáky svého zhýralého manžela, moravského knížete z Chropyně, jenž ji chtěl v náhlém záchvatu hněvu nechat popravit.

Kde sidlila Kazi

O hradu Kazín se traduje, že na něm sídlila Krokova dcera Kazi. Na skalním ostrohu nad Berounkou sice nejsou po hradu žádné jednoznačné stopy, ale odborníci se domnívají, že tu menší středověký hrádek mohl stát – a ještě před ním tu pravděpodobně bylo hradiště.

Kdo byl Teta

Teta je postava z českých pověstí a bájí. Podle pověstí se jednalo o jednu ze tří dcer vojvody Kroka, jejími sestrami pak byly starší Kazi a mladší Libuše. Teta byla pohanskou kněžkou a prý mluvila s duchy.

Co uměli krokovi dcery

Krok měl tři dcery. Nejstarší Kazi, kterou od malička lákaly kytičky a bylinky a jejich léčivá moc. Rozumbrada Teta dumala a přemýšlela o moci božstev. A nejmladší byla Libuška.

Kdo to byl král Ječmínek

Král Ječmínek je podle pověsti moravský král. Svůj domov měl v Chropyni a je ochráncem Moravy.

Kdo pojmenoval Ječmínka

Dávná moravská pověst vypráví, že nešťastná paní vyhnaná z chropyňského zámku tajně porodila syna v místě zvaném Markrabina a podle ječmenného pole jej pojmenovala Ječmínek.

Co umělá teta

Kazi dovedla léčit lidi, Teta se vyznala ve všelijakých kouzlech a Libuše uměla předpovídat budoucnost neboli věštit.

Co byla Teta

Teta je postava z českých pověstí a bájí. Podle pověstí se jednalo o jednu ze tří dcer vojvody Kroka, jejími sestrami pak byly starší Kazi a mladší Libuše. Teta byla pohanskou kněžkou a prý mluvila s duchy.

Jakou barvu měl Šemík

Pan Hrdlička v NŘ. XXV, 96 má zcela pravdu: Šemík je jméno vlastní (jako Elna, Tyrkys, Planet a sta jiných) a nemá s barvou koně nic společného. Není ostatně nikde zaznamenáno, že by byl Horymírův Šemík býval barvy bílé, a ten byl, nemýlím-li se, první toho jména v českém jazyce.

Čím se liší pověst od skutečnosti

Pověst se vyznačuje vztahem k reálné skutečnosti a časoprostorovým ukotvením. Některé pověsti obsahují skutečnou historickou dataci událostí a lze je chápat jako pomyslný záznam historické události. Na rozdíl od pohádky, která je čistě fiktivní, se pověst váže k určitému místu.

V jaké době se pověst o ječmínkovi odehrává

Pověst nás zavádí do doby po smrti krále Svatopluka, kdy si Moravané za svého krále vybrali panovníka, spravedlivého chropyňského zemana. Ten se však místo panování oddával radovánkám. Na jeho nákladný život mu nestačily peníze z pokladnice, a tak ukládal lidem čím dál více daní.

Kdo měl semika

O tom, jak bájný kůň Šemík provedl svůj veleskok z vyšehradské skály s odbojným vladykou Horymírem v sedle a uchránil ho tak před popravou jeho vlastním mečem. A o následném úprku radotínským údolím směrem k Neumětelům.

Kam dobehl Šemík

vesnice, kam doběhl šemík

otázka z křížovky odpověď stav
vesnice, kam doběhl šemík na 9 písmen neumětely zkontrolováno

Kam patří pověst

Pověst se většinou váže k danému místu a času. Od pohádky se liší tím, že se pověst zakládá na pravdivé události. Až postupně, když se mezi lidmi šířila po generacích a každý si k ní něco přidal, tak ztrácela časem na objektivitě. Podívej se i na další pojmy v našem literárním slovníku.

Který český hrdina přemohl kance

„Tady Bivoj,“ pokračoval stařec, „přemohl kance, který už celé měsíce ničil úrodu na našich polích.

Jak zemřel Šemík

Šemík je bájný kůň z českých historických pověstí. Jeho pánem byl Horymír, vladyka neumětelský, kterého Šemík zachránil před jistou smrtí odvážným skokem se skály u Vyšehradu. Poté Horymíra dovezl do Neumětel a podlehl zraněním, které si způsobil skokem.