Který z protokolů používá DNS?

Co je DNS protokol

DNS (Domain Name System) je hierarchický, decentralizovaný systém doménových jmen, který je realizován servery DNS a protokolem stejného jména, kterým si vyměňují informace. Jeho hlavním úkolem a příčinou vzniku jsou vzájemné převody doménových jmen a IP adres uzlů sítě.

Co je to DNS záznam

DNS záznamy určují, jaké služby běží na internetové doméně. Založením DNS záznamu příslušného typu aktivujete službu a nastavujete její parametry. Některé typy patří mezi základní a na své doméně je zcela jistě budete potřebovat. Kde upravit DNS na doméně u Seznamu se dozvíte v článku Změna DNS.
Archiv

Co je primární DNS

Primární server je hlavním nositelem informace, je to tedy místo, kde je hlavní úložiště dat a kde jeho administrátor provádí úpravy DNS. Jakmile se na tomto serveru provedou změny v nastavení nějaké domény, sekundární servery si tyto změny synchronizují speciálními mechanismy protokolu DNS (notifikace a AXFR přenos).

Jaký je rozdíl mezi doménou a IP adresou

Doména, celým názvem doménové jméno (známé také pod zkratkou DNS – Domain Name System), se skládá z několika řádů a slouží ke zjednodušení čitelnost adres. Laicky řečeno – každý počítač má svoji unikátní adresu, tzv. IP adresu, což je v podstatě řada čísel oddělená tečkami (např. 82.241.223.181).

Co je to IPv4 a IPv6

IPv4 adresu, což je vlastně čtveřice čísel v rozsahu od 0 do 255. Pomocí IPv4 lze propojit necelé čtyři miliardy zařízení, což pro dnešní internet ani zdaleka nestačí. IPv6 je nový komunikační protokol sítě Internet, který umožňuje připojit 2128, tedy více než 340 bilionů bilionů bilionů zařízení.

Co to je doména

Doména (neboli doménové jméno) je unikátní textový název, který v internetu zastupuje číselné vyjádření umístění serveru, zvané IP adresa. Internetová adresa v textovém tvaru se pamatuje lépe než čísla – např. adresa 62.168.63.138, která ukazuje na webovou prezentaci domény www.zoner.cz.

Jak zjistit DNS

Kontrola DNS záznamu

Nový DNS záznam si můžete zkontrolovat mnoha způsoby. Pro většinu uživatelů je nejjednodušší použít ověření přes web; k tomu slouží služby jako Dig (DNS lookup) od Google, nebo Dig web interface, který nabízí pokročilé možnosti. Tyto webové nástroje vám po zadání dotazu okamžitě zobrazí výsledek.

KDE nastavit DNS

V záložce “Sítě” vyhledejte položku “Protokol IP verze 4 (TCP/IPv4)” a označte ji k výběru. Pokračujte kliknutím na tlačítko “Vlastnosti”. V záložce obecné označte volbu “Použít následující adresy serverů DNS”. Tím se umožnilo zapsat do kolonek “Upřednostňovaný server DNS” a “Alternativní server DNS”.

Jaký je rozdíl mezi primárním DNS sekundárním DNS a co je cache Only DNS

sekundární (slave) – Je rovněž pro danou zónu autoritativní, avšak veškeré informace musí napřed získat přenosem po síti z příslušného primárního serveru. Je zálohou pro případ výpadku primárního serveru. caching only – Není autoritativní pro žádnou zónu, ale umí rekurzivní překlad.

Jak restartovat DNS

Klikněte na ikonu Hledat a začněte psát "cmd". V sekci Nejlepší shoda zvolte aplikaci Příkazový řádek. Ve spuštěném příkazovém řádku zadejte text ipconfig /flushdns a potvrďte klávesou Enter.

Jak zjistit IP adresu a DNS

Nejjednodušší postup je následující: otevřete nabídku Start – vyberte položku Hledat a zadejte heslo cmd. zobrazí se vám spuštění příkazového řádku, do kterého napíšete příkaz ipconfig/all. nyní se vám zobrazí kompletní výpis síťového nastavení vašeho počítače, ve kterém téměř na konci naleznete řádek DNS Servers.

Co je to IPv6

IPv6 (internetový protokol, verze 6) je nová generace čísel internetového protokolu a jedná se v podstatě o vylepšení IP verze 4 (IPv4). IPv4 adresu a IPv6 adresu rozlišíte na první pohled. Příkladem IPv4 adresy je 192.168.0.1, příkladem IPv6 adresy je 2001:0db8:85a3:08d3:1319:8a2e:0370:7334.

Jak funguje IPv6

IPv6 zavádí mechanismus autokonfigurace, který umožňuje získat globální adresu každému uzlu připojenému do sítě. Autokonfigurace funguje tak, že směrovač na příslušné lokální síti oznamuje, jaký má tato síť prefix a přes který směrovač posílat svůj provoz do vnější sítě.

Jak vypadá doména

Doménové jméno sestává z několika částí (řádů) oddělených tečkami. Části jsou seřazeny od nejkonkrétnější po nejobecnější – první část např. www označuje jeden konkrétní počítač a poslední část např. cz označuje celou skupinu počítačů nebo sítí v internetu.

Jaké existují domény

sk (Slovensko), us (Spojené státy), at (Rakousko), de (Německo). Existují také nadnárodní domény (tzv. GTLD – Generic Top Level Domain), které nespadají pod žádný stát. Typicky com (commercial), net (network), org (organisation), gov (goverment) atd.

Jak nastavit DNS záznam

Jak DNS záznamy nastavitPřihlaste se do Zákaznického centra.Přejděte do sekce správy domén (Domény (Přehled domén) / Detail domény).Klikněte na možnost DNS záznamy.Přidat DNS záznam můžete výběrem typu záznamu a vyplněním požadované hodnoty.

Jak nastavit DNS na PC

V pravém sloupci klikneme na název připojení. Zvolíme Vlastnosti. Označíme možnost Protokol IP verze 4 (TCP/IPv4) a zvolíme Vlastnosti. Označíme možnost Použít následující adresy serverů DNS a do aktivních polí Upřednostňovaný server DNS a Alternativní server DNS nyní vyplníme IP adresy vybraných serverů DNS.

Jaký proces používá ke své činnosti DHCP

Princip DHCP:

Klienti žádají server o IP adresu, ten u každého klienta eviduje půjčenou IP adresu a čas, do kdy ji klient smí používat . Poté co vyprší, smí server adresu přidělovat jiným klientům.

Co znamená u DNS záznamu údaj TTL

Zkratka TTL znamená „Time To Live“. Je udávaná v sekundách a označuje dobu, na jak dlouho může být DNS záznam uchovaný v cache paměti DNS serveru u poskytovatele internetu. Často je udávaná hodnota 86400 sekund, což je 24 hodin. Potom co doba TTL uplyne, jsou DNS nastavení nanovo načítané.

Jak nastavit DNS na routeru

Přejděte do nabídky WAN > Připojení k internetu > Nastavení WAN DNS > Připojovat se k serveru DNS automaticky (Výchozí nastavení: Získávat IP DNS od poskytovatele připojení automaticky).

Jak vyčistit DNS

Nejprve je třeba ukončit veškeré internetové prohlížeče i další aplikace. Poté můžeme vyvolat nabídku “Start” a zde vybrat nabídku “Spustit…”. V rámci služby “Spustit” zadáte k otevření příkazového řádku skrze příkaz “cmd”. Nyní již můžete využít přímo příkazového řádku a to ve tvaru “ipconfig /flushdns”.

Jaké mám DNS

Nejjednodušší postup je následující: otevřete nabídku Start – vyberte položku Hledat a zadejte heslo cmd. zobrazí se vám spuštění příkazového řádku, do kterého napíšete příkaz ipconfig/all. nyní se vám zobrazí kompletní výpis síťového nastavení vašeho počítače, ve kterém téměř na konci naleznete řádek DNS Servers.

Proč je potřeba přejít z IPv4 na IPv6

IPv6 odstraňuje NAT a zjednodušuje protokol

Nejvhodnějším a roky doporučovaným řešením vyčerpaných IPv4 adres je přechod na internetový protokol verze 6. Zatímco verze 4 poskytovala 32bitové adresy, nabízí IPv6 128bitové adresy, čímž výrazně rozšiřuje adresní prostor.

Jak získat doménu 3 řadu

Jak v nové administraci vytvořím doménu 3. řádu (subdoménu)

Vytvoříme ji přes FTP klienta, například FileZillu. Přístupové údaje můžete zjistit nebo přenastavit v administraci na adrese admin1.gigaserver.cz. Na FTP vytvoříme složku a pojmenujeme ji ve tvaru nazevsubdomeny.

Co by měla obsahovat doména

Doména by také měla odrážet charakter sortimentu, který e-shop prodává, případně korespondovat se jménem firmy, osoby, produktu, nebo popisovat to, co se na příslušné doméně bude nacházet. Doménové jméno může obsahovat pouze písmena (a-z), čísla (0-9) a pomlčku (-). Pomlčka nesmí být ani na začátku ani na konci jména.