Kterou nemecky?

Jak se řekne německy který

welcher/welche/welchesZlozvyky, které se teď všude rozšiřují.

Koho nemcina

wen (+/-) koho; tvar slova #wer (kdo)(567)
pst syknout na koho(AT:5853)
popeln vyzvednout koho. nosu(AT:67455)

Jak se řekne německy H * * * *

Podstatné jméno, rod střední, podstatné jméno

(vůbec nic) die Scheiße, der (Scheiß)DreckJe to na hovno! Es ist scheiße., Es ist unter aller Sau!

Jak se německy řekne ahoj

Hallo ahoj(164)
hello ahoj(AT:12808)
servus ahoj(AT:14427)
ahoi ahoj(AT:17218)
cheerio ahoj(AT:53737)

Kdy se pouziva 4 pád v nemcine

Předložky se 4. pádem

Předložky se 4. pádem
bis – (až) do bis nächste Woche (až do příštího týdne), bis Prag (až do Prahy) PAMATUJ! Používá se bez členu.
durch – skrz, přes; prostý 7. pád durch den Park (přes park, parkem), durch Zufall (náhodou)

Jak se ptáme na 4 pád v němčině

Předložky se 3. a 4. pádem
an – na (svislá plocha), u, k, ke wo – an der Wand (na zdi) wohin – an die Wand (na zeď)
auf – na (vodorovná plocha), po wo – auf dem Boden (na zemi) wohin – auf den Boden (na zem)
hinter – za wo – hinter dem Haus (za domem) wohin – hinter das Haus (za dům)

Jak se vyslovuje ö

Znak je složen z písmene O a přehlásky (umlaut) a vyslovuje se buď jako polozavřená přední zaokrouhlená samohláska [ø] nebo jako polootevřená přední zaokrouhlená samohláska [œ].

Co znamená LG v němčině

KP – kein Problem – není problém. LG – Liebe Grüße. MfG – Mit freundlichen Grüßen.

Jak se zdraví v Německu

Pozdravy a představení – základ slušného vychování#1 Hallo – Dobrý den / Ahoj (neformální pozdrav, který se ale běžně využívá i např.#2 Hallo, wie geht's#3 Guten Morgen – Dobré ráno.#4 Guten Tag – Dobrý den (formální základní pozdrav)#5 Guten Abend – Dobrý večer.#6 Gute Nacht – Dobrou noc.

Jak pozdravit německy

Obecné – KonverzaceDobrý den! Hallo! Standardní pozdraveníAhoj! Hi! Neformální pozdraveníDobré ráno! Guten Morgen! Pozdravení používané ráno.Dobrý večer! Guten Abend! Pozdravení používané večer.Dobrou noc! Gute Nacht!Jak se máš Wie geht es DirDobře, díky. Gut, danke.Jak se jmenuješ Wie heißt du

Co to je Akuzativ

Akuzativ (zkratka ACC nebo AKUZ, česky též přechodník, vinitel či předmětník) je jedním z mluvnických pádů, který se vyskytuje v mnoha jazycích. Označuje objekt, který se pojí se slovesem. V mnohých jazycích také pro objekty s některými nebo i všemi předložkami.

Jaký je rozdíl mezi druhým a čtvrtým pádem

Cvičení

1. pád nominativ Kdo Co
2. pád genitiv Koho Čeho
3. pád dativ Komu Čemu
4. pád akuzativ Koho Co
5. pád vokativ Oslovujeme, voláme

Jak poznat 2 pád v němčině

pádě mužského a středního rodu přijímají podstatná jména koncovku -s. Ve 2. pádě mužského a středního rodu přijímají podstatná jména koncovku -s. Slabé skloňování se používá hlavně pro podstatná jména mužského rodu určující živé bytosti, povolání, příslušníka národa, náboženství a zvířata.

Jak se čte Å

Velké Å je označením fyzikální jednotky Ångström. Kód Unicode pro velké Å je U+00C5 (decimálně 197) a pro malé å U+00E5 (229), pro symbol Å (Ångström) U+212B (8491). Å je také vesnice v Dánsku, Švédsku, a několik vesnic v Norsku (např. Å na Lofotech).

Jak se čte ÄU

Výslovnost

zápis výslovnost příklady
eu, äu ɔy jako v českém boj neu , Häuser
au au Haus , auf
ei, ai ai nein , Mai
ie iː dlouze, jako v českém sníh Wien , Liebe

Co to je btw

BTW – By the way

Tedy mimochodem.

Jak se rozloucit v nemcine

rozloučit se(při odchodu ap.) sich verabschieden, Abschied nehmen von j-m/etw.(vzdát se něčeho) sich verabschieden, sich trennen.

Co si dáte k pití nemecky

Dobrý den, co byste si dal Was nehmen Sie zum Trinken Co byste si dal k pití Was nehmen Sie zum Essen

Co je to Ablativ

Ablativ (česky též odlučník) je označení pro mluvnický pád, jenž se jako jediný pád z původních osmi praindoevropských pádů v češtině (ani v ostatních slovanských jazycích) nedochoval. Dochoval se v arménštině, latině, romštině a sanskrtu.

Co to je Dativ

Dativ (zkratka DAT, česky též bližník, davatel, darovník nebo darník) je mluvnický pád, v češtině 3. v pořadí (ptáme se komu, čemu). Často vyjadřuje adresáta u sloves se dvěma předměty (tj. přímým a nepřímým: dát / půjčit / poslat / říci…

Jaký pád je chvíli

skloňováníEditovat

pád \ číslo jednotné množné
akuzativ chvíli chvíle
vokativ chvíle chvíle
lokál chvíli chvílích
instrumentál chvílí chvílemi

Jaký pád je v parku

skloňováníEditovat

pád \ číslo jednotné množné
dativ parku parkům
akuzativ park parky
vokativ parku parky
lokál parku parcích

Jak se ptáme na 3 pád

Cvičení

1. pád nominativ Kdo Co
2. pád genitiv Koho Čeho
3. pád dativ Komu Čemu
4. pád akuzativ Koho Co
5. pád vokativ Oslovujeme, voláme

Jak se řekne norský pivo

Základní potraviny

Česky Norsky
Pivo Ø l [öl]
Sůl Salt [salt]
Sýr Ost [úst]
Víno červené / bílé / růžové Rødvin / hvitvin / rosé [rö-vín / vít-vín]

Co znamená Å

Å je písmeno v abecedě některých jazyků (švédština, finština, dánština, norština, severofríština, valonština, chamorro, istrorumunština), kde označuje [o]-zvuky. Jedná se o znak A opatřený diakritikou (kroužkem). Ilustrace Dánská klávesnice se znaky: Æ, Ø, Å.