Lương Trưởng thôn là bao nhiêu tiền?

Lương Trưởng thôn bao nhiêu một tháng

Bảng lương Trưởng thôn mới từ 01/7/2023 ra sao

Trường hợp Mức khoán quỹ phụ cấp từ 01/7/2023
Thôn, Tổ dân phố còn lại 5.400.000 đồng/tháng
Kiêm nhiệm thực hiện nhiệm vụ của người hoạt động không chuyên trách khác ở cấp xã, thôn, tổ dân phố

Bản lưu

Tổ trưởng lương bao nhiêu

Như vậy, tổ trưởng tổ dân phố sẽ được hưởng trong mức khoán quỹ phụ cấp/đơn vị là 5.400.000 đồng/tháng từ 01/8/2023. – Thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên. – Thôn thuộc xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự. – Thôn thuộc xã biên giới, hải đảo.

Phụ cấp của bí thư chi bộ thôn hiện nay là bao nhiêu

– Hệ số phụ cấp được xác định theo Điều 19 Nghị định 33/2023/NĐ-CP, Điều 37 Nghị định 33/2023/NĐ-CP là 0.3; – Mức lương cơ sở là 1.800.000 đồng/tháng theo Nghị định 24/2023/NĐ-CP. Như vậy, mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo của Bí thư chi bộ từ 01/8/2023 được tính như sau: Phụ cấp = 0,3 x 1.800.000 = 540.000 (đồng/tháng).

Mức lương của Chủ tịch xã là bao nhiêu

Lương Chủ tịch UBND xã = Mức lương cơ sở X Hệ số lương. Với việc tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng/tháng thì mức lương Chủ tịch UBND xã lần lượt là: 3.870.000 đồng và 4.770.000 đồng.

Thôn đội trưởng được hưởng chế độ chính sách gì

– Thôn đội trưởng được hưởng chế độ phụ cấp hằng tháng tối thiểu bằng 0,5 mức lương cơ sở và chi trả theo tháng.

Trưởng thôn cần bằng cấp gì

Vậy trong trường hợp của bạn , pháp luật không quy định trưởng thôn phải có bằng cấp , có chứng chỉ mà chỉ cần có kiến thức và được nhan dân tín nhiệm . Như vậy, để là một trưởng thôn hoặc tổ trưởng tổ dân phố thì bạn cần có các phẩm chất và đạt các tiêu chí mà pháp luật đã quy định như trên chứ không cần bằng cấp.

Phụ cấp Trưởng thôn được bao nhiêu

Theo đó, Trưởng thôn cũng như các đối tượng không chuyên trách khác ở thôn, tổ dân phố sẽ được hưởng mức khoán quỹ phụ cấp 6,0 lần mức lương cơ sở tương đương là 10,8 triệu đồng/tháng và mức khoán quỹ phụ cấp 4,5 lần mức lương cơ sở tương đương là 8,1 triệu đồng/tháng.

Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay là ai

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam
Đảng kỳ Đảng Cộng sản Việt Nam
Đương nhiệm Nguyễn Phú Trọng từ 19 tháng 1 năm 2011
Chức vụ Tổng Bí thư
Dinh thự Văn phòng Trung ương Đảng 1A Hùng Vương, Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội

Phụ cấp công vụ là gì

Phụ cấp công vụ được áp dụng cho Cán bộ, công chức, người hưởng lương hoặc phụ cấp quân hàm từ ngân sách nhà nước và một số đối tượng khác. Mức phụ cấp công vụ được tính bằng 25% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) hoặc phụ cấp quân hàm.

Lương cán bộ xã là bao nhiêu

Mức lương cán bộ xã tốt nghiệp cao đẳng

Bậc lương Hệ số lương Mức lương (VNĐ)
Bậc 1 2.1 3.780.000
Bậc 2 2.41 4.338.000
Bậc 3 2.72 4.896.000
Bậc 4 3.03 5.454.000

Công an xã lương tháng bao nhiêu

2. Mức lương của công an xã chính quy năm 2023

Cấp bậc quân hàm Hệ số nâng lương lần 1 Mức lương nâng lần 1 đơn vị: đồng/ tháng
Trung tá 7,00 12,600,000
Thiếu tá 6,40 11.520.000
Đại úy 5,80 10,440,000
Thượng úy 5,35 9.630.000

27 thg 4, 2023

Tham gia dân quân tự vệ bảo nhiêu năm

Thời hạn thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ tại chỗ, Dân quân tự vệ cơ động, Dân quân tự vệ biển, Dân quân tự vệ phòng không, pháo binh, trinh sát, thông tin, công binh, phòng hóa, y tế là 04 năm; dân quân thường trực là 02 năm.

Ấp dồi trường là gì

Khu (ấp) đội trưởng: là người chỉ huy lực lượng Dân quân tại chỗ ở Khu phố, ấp.

Cáp thôn gọi là gì

– Thôn, tổ dân phố không phải là một cấp hành chính mà là tổ chức tự quản của cộng đồng dân cư có chung địa bàn cư trú trong một khu vực ở một xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã).

Ai là tác giả của tác phẩm Tự chỉ trích

Cùng với việc khởi xướng đấu tranh lý luận trên các mặt trận báo chí, tuyên truyền, giáo dục, đồng chí Nguyễn Văn Cừ viết tác phẩm “Tự chỉ trích” in trong tập sách Dân chúng xuất bản tháng 7/1939 với bút danh Trí Cường.

Bác trọng là ai

Nguyễn Phú Trọng (sinh ngày 14 tháng 4 năm 1944) là một chính khách người Việt Nam. Ông hiện đang đảm nhiệm chức vụ Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; Bí thư Quân ủy Trung ương.

Phụ cấp chức vụ được tính như thế nào

Mức phụ cấp chức vụ tính theo mức lương cơ sở = Lương cơ sở x Hệ số phụ cấp hiện hưởng; Mức phụ cấp chức vụ tính theo %= Mức lương hiện hưởng+ phụ cấp chức vụ lãnh đạo+ phụ cấp thâm niên vượt khung ( Nếu có)x Tỷ lệ % phụ cấp được hưởng theo quy định.

Công vụ trong quân đội là gì

Công vụ là thực hành nhiệm vụ công phục vụ nhà nước, phục vụ nhân dân, là một loại hoạt động mang tính quyền lực được thực thi bởi đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhà nước hoặc những người khác khi được nhà nước trao quyền, nhân dân ủy thác quyền lực nhằm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước.

Cán bộ nhà nước là gì

Cán bộ: Là công dân Việt Nam, được bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm giữ chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện, trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

Những ai được hưởng phụ cấp công vụ

Phụ cấp công vụ được áp dụng cho Cán bộ, công chức, người hưởng lương hoặc phụ cấp quân hàm từ ngân sách nhà nước và một số đối tượng khác. Mức phụ cấp công vụ được tính bằng 25% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) hoặc phụ cấp quân hàm.

Đi nghĩa vụ quân sự có lợi ích gì

Khi xuất ngũ, được đơn vị tiền và đưa về địa phương nơi cứ trú hoặc được cấp tiền tàu, xe và phục cấp đi đường. Được tiếp nhận vào học tiếp tại các trường mà trước khi nhập ngũ đang học hoặc có giấy gọi. Nếu có nhu cầu đào tạo nghề và đủ điều kiện thì được hỗ trợ đào tạo nghề.

Dân quân là làm những việc gì

Dân quân là thành phần của lực lượng vũ trang nhân dân; là lực lượng bảo vệ Đảng, chính quyền, tính mạng, tài sản của Nhân dân, tài sản của cơ quan, tổ chức ở địa phương, cơ sở; làm nòng cốt cùng toàn dân đánh giặc ở địa phương, cơ sở khi có chiến tranh.

Tổ dân phố là tổ chức gì

Tổ dân phố không phải là một cấp hành chính mà là tổ chức tự quản của cộng đồng dân cư có chung địa bàn cư trú trong một khu vực ở một xã, phường, thị trấn. Tổ dân phố được tổ chức để giúp đỡ nhau trong sinh hoạt, phát triển kinh tế và quản lý tài sản công cộng của khu vực đó.

Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam là ai

Trần Phú (1 tháng 5 năm 1904 – 6 tháng 9 năm 1931) là một nhà cách mạng của Việt Nam. Ông là Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Đông Dương khi mới 27 tuổi. Người tiền nhiệm của ông là Trịnh Đình Cửu, nguyên Phụ trách Ban Chấp hành Trung ương Lâm thời Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ai là Tổng Bí thư thứ hai của Đảng Cộng sản Đông Dương

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương (1935 – 1951)

Thứ tự Họ tên (Sinh – mất) Ban Chấp hành Trung ương
2 Lê Hồng Phong (1902–1942) Ban Chấp hành Trung ương khóa I (1935–1951)
3 Hà Huy Tập (1906–1941)
4 Nguyễn Văn Cừ (1912–1941)
Trường Chinh (1907–1988)