Čím namazat závit lambda sondy?

Co řídí lambda sonda

K čemu slouží lambda sonda Data o množství kyslíku ve spalinách, která lambda sonda sbírá, slouží řídící jednotce motoru k dosažení co nejlepšího poměru vzduchu a paliva (bohatost směsi). Díky lambda sondě tak může motor ve všech podmínkách pracovat co možná nejefektivněji.

Jak povolit lambda sondu

Položte kus plocháče jako ochranu na dosedací plochu šestihranu lambdasondy a klepejte kladivem, střídejte plochy, ať s lambdou vrkláte (resp. snažíte se vrklat) do více směrů. Bušit do ní napřímo je sice uvolňující, ale ožvýkáte plochy pro klíč anebo rozbijete tělo s výstupem kabeláže.

Co ovlivnuje lambda sonda

Toto zařízení porovnává referenční vzduch (okolní vzduch) s výfukovými plyny. Řídicí jednotka na základě údajů zaznamenaných lambda sondou určuje správný směšovací poměr paliva a vzduchu, který je důležitý pro snížení škodlivých emisí ve výfukových plynech.

Jak se projevuje špatná lambda sonda

Pokud je lambda sonda opotřebená, motor normálně běží, kontrolka emisního systému nesvítí. Navenek se to však může projevovat zvýšenou spotřebou paliva. Zcela laicky pak lze opotřebenou sondu lambda odhalit také podle zápachu benzínu, který vzniká za autem při běžícím již ohřátém motoru.

Co se stane když se odpoji lambda sondy

Pokud je lambda porouchaná a ŘJ to signalizuje kontrolkou, tak její dodatečné odpojení pravděpodobně nic nezmění a tudíž nic neřeší. Zásahy lambda sondy ovlivňují bohatost směsi a tedy výsledný obsah kyslíku ve spalinách. Pokud přestane fungovat, tak se dostanou ke slovu výrobcem přednastavené hodnoty.

Jak poznat vadnou Lambdu

Nejběžnější a nejčastější příznaky indikující poruchu lambda sondy jsou:rozsvítí se kontrolka motoru.zvýšené hodnoty spalování vozu.snížení výkonu motoru.nerovnoměrný chod motoru.zvýšení teploty výfukového systému, což může vést k poškození katalyzátoru.zkrat v systému.černý kouř vycházející z výfukového potrubí

Co se stane po odpojení lambda sondy

Pokud je lambda porouchaná a ŘJ to signalizuje kontrolkou, tak její dodatečné odpojení pravděpodobně nic nezmění a tudíž nic neřeší. Zásahy lambda sondy ovlivňují bohatost směsi a tedy výsledný obsah kyslíku ve spalinách. Pokud přestane fungovat, tak se dostanou ke slovu výrobcem přednastavené hodnoty.

Jak proměřit lambda sondu

Lambda sondu zkontrolujete tak, že zkontrolujete napětí u vedení signálu (obvykle černé barvy). Za normálních podmínek, po zahřátí motoru a za běžného chodu, byste měli naměřit mezi 0,1 až 0,9 V cca 2krát za sekundu při 2 000 ot/min.

Jak vypnout lambda sondu

Regulační lambda sondu deaktivujeme softwarovou úpravou v řídící jednotce motoru.

Jak změřit lambda sondu

Lambda sondu zkontrolujete tak, že zkontrolujete napětí u vedení signálu (obvykle černé barvy). Za normálních podmínek, po zahřátí motoru a za běžného chodu, byste měli naměřit mezi 0,1 až 0,9 V cca 2krát za sekundu při 2 000 ot/min.

Jak oklamat lambda sondu

Novější vozy mají dvě lambda sondy a to regulační a diagnostickou. Regulační sonda, která okamžitě reguluje palivovou směs je umístěna před katalyzátorem. Druhá, tzv. diagnostická sonda je umístěna za katalyzátorem a vyhodnocuje množství škodlivin, které vychází z výfukového potrubí.

Jak změřit vyhřívání lambda sondy

Za normálních podmínek, po zahřátí motoru a za běžného chodu, byste měli naměřit mezi 0,1 až 0,9 V cca 2krát za sekundu při 2.000 ot/min. Pokud je lambda sonda vyhřívaná (tři nebo čtyři vedení), vezměte topné těleso a ohmmetrem změřte jeho odpor.

Jak dlouho trvá výměna lambda sondy

Lambda je neopravitelný díl a proto se vždy mění za nový funkční . Po výměně musíme zkontrolovat paměť závad příslušným diagnostickým nástrojem. Doba opravy v rozmezí 0,5 až 3 hodiny podle typu vozu a případné koroze.

Jakou značku lambda sondy

Nejširší nabídku těchto univerzálních lambda sond má značka Bosch a Denso. Originální sondy použité v Suzuki jsou nejčastěji japonské Denso, ale tyto originály lze koupit pouze v Suzuki za 4- 7 krát vyšší cenu než univerzální sondy. Pro univerzální sondu bych tedy raději sáhl ke značce Denso.