Čím se nahradily freony?

Co se používá místo freonů

HFC plyny. HFC se používají jako náhrada freonů například v ledničkách či klimatizacích. Tyto plyny sice podle vědců nepoškozují ozonovou vrstvu, ale přispívají k oteplování planety. Jejich schopnost udržet teplo na planetě je výrazně vyšší než u oxidu uhličitého.
Archiv

Co způsobují freony

Freony uvolňují v ozonové vrstvě chlor, který ničí ozonovou vrstvu. Důsledkem je úbytek ozonové vrstvy a zvýšené pronikání UV záření na povrch Země, kvůli čemuž vznikají nemoci, jako je třeba zánět spojivek, rakovina kůže a poškození očí. Freony se taktéž řadí mezi skleníkové plyny.

V čem je freon

Dříve se freony ve velkém měřítku používaly v chladicích zařízeních, jako hasicí prostředky nebo hnací médium ve sprejích. V dnešní době se od jejich používání upouští pro negativní vliv na ozónovou vrstvu zemské atmosféry.

Kdy byly zakázány freony

V ČR je použití tvrdých freonů zakázáno od roku 1995, zákaz recyklovaných tvrdých freonů je platný od roku 2004 a úplný zákaz měkkých freonů vstoupil v platnost v roce 2015.
Archiv

Jak dlouho vydrží v atmosféře freony

Freony jsou látky, které ve své struktuře obsahují alespoň dva fluory. Jde o látky s velkou životností (v atmosféře vydrží až 25 let). Freony byly velmi často využívány jako hnací plyny v lednicích a zároveň i ve sprejích.

Co ničí ozonovou vrstvu

Mezi ty nejškodlivější patří sloučeniny s obsahem chloru a bromu, známé také pod názvem halony a freony. Jejich destrukční působení je znázorněno na následujícím obrázku. Navíc mají tyto látky dlouhou životnost. Pokud se tedy jednou dostanou do atmosféry, některé z nich mohou ničit molekuly ozonu až 100 let.

Co ničí ozón

Mezi ty nejškodlivější patří sloučeniny s obsahem chloru a bromu, známé také pod názvem halony a freony. Jejich destrukční působení je znázorněno na následujícím obrázku. Navíc mají tyto látky dlouhou životnost. Pokud se tedy jednou dostanou do atmosféry, některé z nich mohou ničit molekuly ozonu až 100 let.

Kdo vynalezl freony

Thomas Midgley, Jr.

(18. května, 1889 Beaver Falls – 2. listopadu, 1944 Worthington) byl americký strojní inženýr a chemik. Vynalezl aditivum tetraethylolovo, které se přidávalo do benzínu, nebo halogenderiváty (CFC, Freony).

Kde je ozonová vrstva nejtenčí

Ozonová vrstva se nachází ve stratosféře ve výšce 25–35 km nad zemí. Nejtenčí ozonová vrstva je nad severním a jižním pólem.

Jak je silná ozonová vrstva

Ozonová vrstva začíná asi deset kilometrů nad zemí a je silná zhruba 40 kilometrů. Bez zastavení výroby látek poškozujících ozon by se do roku 2065 vrstva zmenšila o dvě třetiny.

Jak je cítit ozon

Lidský čich rozpozná typickou svěží vůni ozonu již ve velmi nízké koncetraci. Běžně tuto vůni můžeme cítit po bouřce nebo při svařování elektrickým obloukem či u kopírovacích strojů. Slovo OZON znamená v řečtině „vonět“. Ozon je přírodní čistící a desinfekční látka.

Jak člověk narušuje ozonovou vrstvu

Narušení ozonové vrstvy způsobily takzvané freony, chemikálie v chladicích zařízeních a aerosolech používané od 30. let minulého století. Freony v atmosféře snižovaly obsah ozonu, až nad Antarktidou vznikla ozonová díra.

Co to je ozonová vrstva

Ozonová vrstva je část stratosféry ve výšce 15 až 35 km nad zemským povrchem, v níž se nachází značně zvýšený poměr ozonu vůči běžnému dvouatomovému kyslíku. Hraje mimořádně významnou roli pro pozemský život, neboť chrání planetu před ultrafialovým zářením.

Co škodí ozonové vrstvě

Takových látek, které mají negativní vliv na ozonovou vrstvu a ničí molekuly ozonu, je celá řada. Mezi ty nejškodlivější patří sloučeniny s obsahem chloru a bromu, známé také pod názvem halony a freony. Jejich destrukční působení je znázorněno na následujícím obrázku. Navíc mají tyto látky dlouhou životnost.

Jak obnovit ozonovou vrstvu

Zlepšení situace je možné pouze díky dodržování Montrealského protokolu z roku 1987, který zakázal výrobu látek ohrožující ozonovou vrstvu. Jedná se zejména o freony, které se v minulosti masově používaly jako nosné plyny v tlakových sprejích nebo jako chladicí média v ledničkách.

Co oslabuje ozonovou vrstvu

Mezi ty nejškodlivější patří sloučeniny s obsahem chloru a bromu, známé také pod názvem halony a freony. Jejich destrukční působení je znázorněno na následujícím obrázku. Navíc mají tyto látky dlouhou životnost. Pokud se tedy jednou dostanou do atmosféry, některé z nich mohou ničit molekuly ozonu až 100 let.

Co všechno zabije ozon

Ozon spolehlivě zničí spory plísně a tím zamezuje jejímu dalšímu šíření. Spóry mikromycet jsou závažnými alergeny ve vnitřním ovzduší budov. V závislosti na koncentraci spor plísní v ovzduší může dojít k alergickému onemocnění včetně astma bronchiale. Alergie na plísně je častá především u dětí.

Jak dlouho dezinfikovat ozónem

V závislosti na prostoru a výkonu generátoru jde o dobu 15 min až 3 hodiny. Viz. Jak vybrat Ozónový generátor [tabulka]. U otevřenějších prostor je nutné počítat s delší dobou čištění.

Jak zabránit ozonové díře

Je třeba omezit nebo zcela vypustit používání minerálního hnojiva, dále pak je potřeba zkvalitnit a zpřísnit čistění továrního vypouštění plynů do ovzduší a snížit vypouštění výfukových plynů.

Co zachycuje ozon

Ozon O3 je plyn, který je přirozenou součástí zemské atmosféry. Zachycuje část UV záření poškozujícího přírodu a naše zdraví (označované jako UV-B), ale propouští jiné paprsky (označované jako UV-A), které jsou naopak pro život na Zemi důležité a potřebné.

Co porušuje ozonovou vrstvu

Mezi ty nejškodlivější patří sloučeniny s obsahem chloru a bromu, známé také pod názvem halony a freony. Jejich destrukční působení je znázorněno na následujícím obrázku. Navíc mají tyto látky dlouhou životnost. Pokud se tedy jednou dostanou do atmosféry, některé z nich mohou ničit molekuly ozonu až 100 let.

Co poškozuje ozon

Mezi ty nejškodlivější patří sloučeniny s obsahem chloru a bromu, známé také pod názvem halony a freony. Jejich destrukční působení je znázorněno na následujícím obrázku. Navíc mají tyto látky dlouhou životnost. Pokud se tedy jednou dostanou do atmosféry, některé z nich mohou ničit molekuly ozonu až 100 let.

Co ničí bakterie

Ozon jako nejsilnější dostupný oxidant působí na bakterie a viry mimořádně účinně. Neexistuje žádná bakterie ani plíseň, které by odolaly ozónu. (v závislosti na koncentraci, teplotě a atmosférickém tlaku) Je to mnohem účinnější metoda než použití chloru, které závisí na difůzi do protoplazmy buňky a pasivování enzymů.

Jak vyčistit klimatizaci ozonem

Na začátek je doporučeno začít s kratší dobou aplikace ozonu, například po dobu 15 minut. Na začátku dezinfekce se všechen ozon bude spotřebovávat v systému klimatizace. Kdyby byl čistý, ozon by se z něho dostával zpátky do auta. Po úvodním čištění na 15 minut sledujte, jak na tom vaše klimatizace je.

Co je generátor ozonu

Generátor ozonu alias ozonizér představuje přístroj, který dezinfikuje prostory prostřednictvím „šokové dezinfekce ozónem“.