Na co si dát pozor u fotovoltaiky?

Na co si dát pozor při montáži fotovoltaiky

Nezanedbatelné je také riziko změny sněhových poměrů na střeše. Instalace může vést k tvorbě závějí. S ohledem na komplikovanost případné opravy střechy v období životnosti fotovoltaické elektrárny (FVE ) je vhodné střešní krytinu, či dokonce nosnou konstrukci opravit před realizací elektrárny.

Co vědět o fotovoltaice

Fotovoltaika je výroba elektřiny ze slunečního záření, principiálně založená na fotoelektrickém jevu. Energie fotonů ze světla, které dopadá na fotovoltaickou buňku, z ní vyráží volné elektrony – vytváří stejnosměrný elektrický proud. Fotovoltaická buňka je v podstatě plošná dioda zapojená v závěrném směru.

Jak funguje Backup u fotovoltaiky

Fotovoltaická elektrárna funguje tak, že pokud dojde k výpadku elektrické energie, fotovoltaický systém tento výpadek či blackout zaznamená pomocí smartmetru a následně automaticky přepne do UPS módu. V případě hybridní fotovoltaické elektrárny po výpadku panely dále vyrábějí a zásobují zálohované okruhy.

Kdy se vyplatí fotovoltaika

Rozmezí návratnosti se však obecně udává od 5 do 15 let.

Pokud žijete v oblasti, kde je drahá elektřina, ale zároveň hodně svítí, fotovoltaika se vyplatí dokonce více než v oblastech s levnou elektřinou, kde je omezená doba svitu. V prvním kroku si tedy spočítejte spotřebu celé domácnosti a kolik za energii platíte.
Archiv

Jak dlouho trvá zapojení fotovoltaiky

Odpověď Dobrý den, samotná instalace fotovoltaiky je velmi snadná a rychlá a nezabere déle než 4 dny (u domácí elektrárny do velikosti 5 kWp montáž stihneme za 2 dny). Celý proces včetně nezbytné administrativy však trvá přibližně 2–3 měsíce – z toho časově nejnáročnější je vyřízení připojení do distribuční sítě.

Kdo může instalovat fotovoltaiku

FVE si na svůj rodinný dům může instalovat kdokoliv, kdo má zájem o snižování výdajů na energie a zvyšování své energetické soběstačnosti. Vždy je však dobré, pokud je v daném odběrném místě větší odběr během dne.

Jak velkou baterii k fotovoltaice

Kapacita baterie se měří v kilowatthodinách (kWh). Pro malé rodiny do 3 osob, které žijí energeticky úsporně, navrhujeme baterie o kapacitě 6,1 kWh, nejčastějším řešením jsou baterie o kapacitě 9,1 kWh a do vícegeneračních domů instalujeme baterie s kapacitou 13,5 kWh.

Jak velkou fotovoltaiku zvolit

Jak velkou elektrárnu potřebuje váš dům Sedlové střechy s orientací ideálně na jih a nejlepším možným sklonem (35°) vyžadují plochu cca 5 m² pro 1 kWp. Pro FVE o výkonu 5 kWp je tedy třeba plocha alespoň 25 m². V dnešní době zakoupíte nejčastěji fotovoltaické panely s výkonem od 270 Wp do 450 Wp.

Co je to back up

Záloha nebo záložní kopie (anglicky backup) je kopie dat uložená na jiném datovém nosiči (nebo i místě). Záložní data jsou využívána v případě ztráty, poškození nebo jiné potřeby práce s daty uloženými v minulosti. Zálohování probíhá nepravidelně (např. v domácnostech) nebo pravidelně podle rozvrhu (např.

Co s přetoky z FVE

S nadbytečnou elektřinou z fotovoltaiky můžete naložit těmito způsoby: Odevzdávat ji zadarmo do distribuční sítě. Pokud nemáte se společností, která obchoduje s elektřinou, uzavřenou smlouvu o výkupu nadbytečné energie, přebytky přetékají do sítě zadarmo. Prodávat přetoky za spotovou cenu na burze.

Proč si nepořídit fotovoltaiku

Solární panely jsou drahé

Solární panely bývaly v minulosti opravdu drahé, nyní už to ale určitě neplatí. Od uvedení prvních sériově vyráběných solárních panelů na trh v roce 1979 jejich cena stále klesá a účinnost naopak roste. Solární panely patří do stejné kategorie, jako mikroprocesory do osobních počítačů.

Co je lepší fotovoltaika nebo tepelné čerpadlo

Oba tyto systémy dokáží totéž. Rozdíl je v pořizovacích nákladech, použití daného systému a jejich návratnost. Obecně lze říci, že solární ohřev vody je nesporně mnohem výhodnější, než tepelné čerpadlo. Oproti tomu k vytápění objektu se více hodí tepelné čerpadlo.

Jak dlouho vydrží baterie pro fotovoltaiku

mýtus: Baterie pro fotovoltaiku mají krátkou životnost

Je pravda, že olověné baterie příliš dlouho nevydržely. Jejich životnost dosahovala zhruba 600 cyklů. Ovšem moderní Li-ion baterie se dostávají až na desetinásobek. Ve Schliegeru dostanete záruku na baterii 10 let či 6 000 cyklů.

Jaká je životnost solárních panelů

Výrobci obvykle garantují životnost fotovoltaických panelů – tedy dobu, po kterou jejich výkon neklesne o více než 15–20 % – minimálně 25 let. U většiny panelů se ovšem pokles výkonu po 25 letech pohybuje okolo 8 %, a u novějších fotovoltaických elektráren by to mělo být dokonce ještě méně.

Na jakém pozemku lze postavit fotovoltaiku

Fotovoltaické celky mohou velmi dobře fungovat na stejném pozemku současně s vybranou rostlinnou i živočišnou produkcí. Je odborně prokázáno, že tento způsob nakládání s půdou ji nevyčerpává. Naopak, právě biodiverzita umožní předat půdu budoucí generaci opět jako velmi úrodnou, odpočinutou a s potřebnými živinami.

Jak dlouho vydrží energie v baterií

současné baterie mají životnost přibližně 20–25 let.

Co je to kWp

Kilowatt-peak (kWp)

Kilowatt-peak je jednotka špičkového výkonu fotovoltaické elektrárny (p = peak –⁠ anglicky vrchol nebo špička). Jedná se o výkon fotovoltaické elektrárny při standardních testovacích podmínkách (STC = Standard Test Conditions).

Které fotovoltaické panely jsou nejlepší

Nejvýkonnější fotovoltaické panely na trhu

typ panelu výkon účinnost
SUNTECH 360Wp fullblack 360 19.7%
SUNTECH 400Wp fullblack 400 20,5%
SUNTECH 430Wp fullblack 430 19.8%
SUNTECH 520Wp fullblack 520 20,1%

Co je to Wattrouter

Wattrouter je zařízení, které slouží k přesměrování přebytků energie vyrobených fotovoltaickou elektrárnou. Zajišťuje zužitkování této energie přímo v místě výroby – přebytky se obvykle využijí na ohřev teplé užitkové vody nebo provoz tepelného čerpadla.

Co s přebytkem elektřiny z fotovoltaiky

Během provozu fotovoltaické elektrárny se měří přebytky energie, kterou nestihne dům spotřebovat, a ty následně automaticky předehřívají vodu, místo aby odcházely do distribuční sítě. Dle velikosti vašeho solárního řešení a způsobu využívání teplé vody můžete být s teplou vodou plně samostatní.

Jak funguje prodej přebytků z FVE

Jak funguje prodej elektřiny z FVE Když se rozhodnete prodávat přebytky elektřiny ze své fotovoltaické elektrárny (zelená elektřina), musíte sehnat někoho, kdo od vás elektřinu vykoupí. Takzvaný výkupce s vámi podepíše smlouvu o výkupu nadbytečné energie.

Jak dlouho vydrží energie v baterii

„Životnost fyzických baterií je dána přirozeným stárnutím materiálu a počtem cyklů (úplné nabití a vybití baterie). Některé baterie zaručují životnost na 10 000 cyklů, s tím, že běžná domácnost provede přibližně 250 cyklů/rok. Životnost z pohledu cyklů je tak velmi vysoká.

Jak propojit fotovoltaiku a tepelné čerpadlo

Tepelné čerpadlo tak dokáže využívat i menší přebytky elektřiny. Zde je nutná přímá komunikace regulátoru FVE s regulátorem tepelného čerpadla a frekvenčním měničem kompresoru. Doba, kdy je během dne potřebné chladit, se časově shoduje s dobou, kdy je výkon FVE nejvyšší.

Co to je tepelné čerpadlo

Tepelné čerpadlo funguje na principu převodu tepla z venkovních prostor (ze vzduchu, země či vody) dovnitř objektu. Díky správné technologii práce s párami chladiva dokáže tepelné čerpadlo "vycucnout" teplo z venčí i v případě, že je tam chladněji než uvnitř.

Jak velkou baterií k fotovoltaice

Kapacita baterie se měří v kilowatthodinách (kWh). Pro malé rodiny do 3 osob, které žijí energeticky úsporně, navrhujeme baterie o kapacitě 6,1 kWh, nejčastějším řešením jsou baterie o kapacitě 9,1 kWh a do vícegeneračních domů instalujeme baterie s kapacitou 13,5 kWh.