Đường sá có nghĩa là gì?

Phố xá là gì

Phố ở đây có một nét nghĩa là “cửa hàng buôn bán”; xá có một nét nghĩa là “quán trọ, nhà ở”. Ban đầu, phố xá được dùng để chỉ những dãy cửa hàng, quán trọ ở sát nhau. Về sau, tổ hợp này được dùng để gọi chung cho các dãy phố (vì là nơi tập trung nhiều cửa hàng, quán trọ).

Hệ thống đường xá là gì

2. Đường xá hay đường sá Như vậy từ đường sá là từ đúng. Đường sá chính là lối đi chung gồm những con đường bằng phẳng và gập ghềnh hiểm trở nối đi hàng ngày của những người.
Bản lưu

Có xa gì hay có sá gì

Tóm lại, “đường sá”, “phố xá”, “sá gì” mới là những cách dùng chính xác. Ngoài ra, thông qua lời giảng của tác giả Lê Văn Đức, ta còn biết thêm được rằng không phải “quá xá” mà là “quá sá”, vốn cũng là một từ thường bị dùng nhầm.

Xã có nghĩa là gì

Nhà ở, khách quán. Khách xá.

Quá xá là gì

(Phương ngữ, Khẩu ngữ) như quá trời.

Cơ sở được định nghĩa như thế nào

Cơ sở là đơn vị ở cấp dưới cùng, nơi trực tiếp thực hiện các hoạt động như sản xuất, công tác… của một hệ thống tổ chức, trong quan hệ với các bộ phận lãnh đạo cấp trên.

Đường địa phương là gì

Hệ thống đường địa phương bao gồm đường tỉnh, đường huyện, đường xã, đường đô thị và đường khác thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh), Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân …

Hệ thống giao thông đông là gì

Giao thông động là bộ phận của hệ thống giao thông vận tải đô thị phục vụ hoạt động của phương tiện và hành khách trong thời gian dịch chuyển bao gồm mạng với đường, nút giao thông, cầu vượt, hầm vượt,….

Nghĩa của từ sa gì

Không kể gì. Sá gì việc ấy mà lo.

Từ xa là từ chỉ gì

Tính từSửa đổi

(Trgt) Cách một khoảng lớn trong không gian hay thời gian. Ngày ấy đã xa rồi. Cách một khoảng dài về số lượng, về chất lượng. Con số đó còn xa sự thật.

Học xã La Gi

(Id.) . Trường học lớn, có nơi ăn ở cho học sinh.

Đơn vị cơ sở là gì

Cơ sở là đơn vị ở cấp dưới cùng, nơi trực tiếp thực hiện các hoạt động như sản xuất, công tác của một hệ thống tổ chức, trong quan hệ với các bộ phận lãnh đạo cấp trên.

Thực hiện dân chủ cơ sở là gì

Thực hiện dân chủ ở cơ sở là phương thức phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, để công dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được thông tin, thể hiện ý chí, nguyện vọng, chính kiến của mình thông qua việc thảo luận, tham gia ý kiến, quyết định và kiểm tra, giám sát các vấn đề ở cơ sở theo quy định của Hiến …

DX nghĩa là gì

Đường xã (ĐX) là đường nối trung tâm hành chính của xã với các thôn, làng, ấp, bản và đơn vị tương đương hoặc đường nối với các xã lân cận; đường có vị trí quan trọng đối với sự phát triển kinh tế – xã hội của xã.

Sự địa phương hóa là gì

Địa phương hóa là quá trình đáp ứng một phần mềm đã quốc tế hóa cho một vùng hoặc ngôn ngữ cụ thể bằng cách bổ sung các thành phần của ngôn ngữ đang hướng đến, cũng như dịch các đoạn văn bản trong phần mềm qua ngôn ngữ đó.

Các công trình giao thông tỉnh là gì

Theo từ điển Tiếng Việt, giao thông tĩnh là những cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ giao thông không trực tiếp tham gia vào quá trình giao thông như bến xe, ga tàu, chỗ gửi xe là một bộ phần của kết cấu hạ tầng giao thông đô thị. Quảng trường giao thông là một bộ phận của hệ thống giao thông đô thị.

Đường giao thông đối nội là gì

Giao thông đối nội : giao thông đối nội là sự liên hệ giữa các khu vực trong đô thị, hay giao thông trong nội bộ đô thị mà người ta còn gọi là giao thông đô thị.

Đặc điểm là như thế nào

Khái niệm đặc điểm

Đặc điểm là điểm nổi bật, riêng biệt của chủ thể, sự vật, hiện tượng, dùng để xác định được đặc điểm của chủ thể, sự vật, hiện tượng này có thể so sánh bản chất, tính trạng với đặc điểm của chủ thể, sự vật, và đối tượng khác.

Ví vụ có nghĩa là gì

Vi vu là tính từ để mô phỏng như tiếng gió phát ra âm thanh, đặt trong một số trường hợp thì có thể hiểu Vi vu là động từ chỉ sự đi lại từ nơi này đến nơi khác. Ngày nay nhiều bạn hay dùng từ Vi vu để nói với bạn bè khi thấy ai đó thường xuyên đi du lịch, di chuyển.

Cán bộ nhà nước là gì

Cán bộ: Là công dân Việt Nam, được bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm giữ chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện, trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

Quy chế dân chủ tại nơi làm việc là gì

Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc là những quy định về quyền và trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức đại diện tập thể lao động với các nội dung người lao động được biết, được tham gia ý kiến, được quyết định, được kiểm tra, giám sát và các hình thức thực hiện dân chủ ở cơ sở tại nơi …

Theo Luật thực hiện dân chủ cơ sở có bao nhiêu hình thức lấy ý kiến nhân dân

Hình thức nhân dân bàn và quyết định

Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở cơ sở quy định 02 hình thức nhân dân bàn và quyết định, đó là: Tổ chức cuộc họp cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình theo địa bàn từng thôn, tổ dân phố; Phát phiếu lấy ý kiến tới cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình.

DX trọng ít là gì

Nguồn nhân lực DX (Digital Transformation) được săn đón

Và nguồn nhân lực DX là những người có khả năng giúp doanh nghiệp thực hiện những sửa đổi, cải cách này (Ví dụ: UI/UX designer, programmer, AI planner, Data Scientist,…) Trong lĩnh vực IT, nguồn nhân lực DX sẽ được săn đón.

Điện thoại là gì

Đường tỉnh (ĐT) là đường nối trung tâm hành chính của tỉnh với trung tâm hành chính của huyện hoặc trung tâm hành chính của tỉnh lân cận; đường có vị trí quan trọng đối với sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

Localization trong Marketing là gì

Quá trình thích ứng sản phẩm với ngôn ngữ, vùng và địa phương khác nhau được gọi là Localization (nội địa hoá). Một sản phẩm địa phương tạo ra nhiều cơ hội kinh doanh hơn và phục vụ cho sự phát triển và mở rộng.