Pending trọng Testing là gì?

Pending trọng testing là gì

Kết quả thực tế (Test results) của test case

Trong đó, pass là kết quả đúng như mong đợi, fail là kết quả sai lệch và pending là lỗi hệ thống cần phải tiếp tục kiểm sửa.

Abnormal test case là gì

Abnormal Case: là những trường hợp kiểm thử bất thường khi mà có một thằng nào đó ngáo ngáo nghịch hệ thống ý, xem hệ thống có bị lỗi không.

Scenario test là gì

– Test scenario: Là kịch bản kiểm thử toàn diện. Có nghĩa là chúng sẽ kiểm thử bao quát toàn bộ các khía cạnh và các tường hợp liên quan đến phần mềm. Test scenario cho phép tester chắc chắn rằng chức năng của ứng dụng được kiểm thử từ đầu đến cuối và chyaj đúng như dự kiến.

1 test case bao gồm những gì

2. Các thành phần chính của test case templateID của test case là gìMục đích kiểm thử (Summary)Các bước thực hiện (Steps to reproduce)Kết quả mong muốn (Expected results)Kết quả thực tế (Test results) của test case.
Bản lưu

Tại sao bug lại có vòng đời

Vòng đời của bug/defect trong kiểm thử phần mềm là tổng hợp các trạng thái trải qua trong vòng đời của nó. Như đã đề cập, vòng đời của bug/defect được tạo nên để giúp những người chịu trách nhiệm thuận tiện hơn khi quản lý, thay đổi trạng thái cho đến khi nó bị loại khỏi phần mềm.

Test case design là gì

Test design là tài liệu phác thảo những case cần có trong test case. Hiểu một cách đơn giản thì nó là dạng rút gọn của test case. Test design có một số đặc điểm sau: Thể hiện rõ quan điểm test, những case cần có để cover Spec.

Có bao nhiêu cấp độ level trọng kiểm thử phần mềm

Nói chung, có bốn cấp độ kiểm thử: kiểm thử đơn vị, kiểm thử tích hợp, kiểm thử hệ thống và kiểm thử chấp nhận. Mục đích của Cấp độ kiểm thử là làm cho việc kiểm thử phần mềm có hệ thống và dễ dàng xác định tất cả các trường hợp kiểm thử có thể có ở một cấp độ cụ thể.

Kiểm thử chuyển đổi trạng thái là gì

Kiểm thử chuyển đổi trạng thái là một kỹ thuật kiểm thử hộp đen trong đó các thay đổi được thực hiện trong điều kiện đầu vào gây ra thay đổi trạng thái hoặc thay đổi đầu ra trong Ứng dụng đang kiểm thử (AUT).

Test case Suite là gì

1. Test Suite là gì Nói một cách dễ hiểu, Test Suite là tập hợp của các test case (trường hợp kiểm thử). Khi bạn có hàng ngàn các trường hợp kiểm thử, bạn sẽ cần phân loại các trường hợp theo từng tình huống kiểm thử khác nhau, như kiểm thử chức năng hoặc cho các tính năng riêng biệt của phần mềm.

Test plan là gì Test plan gồm những nội dung gì

Test plan là gì Test plan là tài liệu tổng quan về việc kiểm thử 1 project đặc tả: phạm vi dự án, hướng tiếp cận, quy trình kiểm thử, tài nguyên và nhân lực cần có, các tính năng cần được test và không cần phải test, các công cụ và môi trường test cần có.

Làm thế nào để viết test case tốt

Làm sao để viết test case tốt hơnTạo các test case từ quan điểm của người dùng cuối.Kiến thức về lĩnh vực của ứng dụng.Tránh giả định.Đính kèm tài liệu có liên quan.Tránh viết các thao tác lặp lại.Một test case chỉ kiểm tra một điều.Ngôn ngữ test case dễ hiểu.Viết test case độc lập.

Software Development Life Cycle là gì

Vòng đời phát triển phần mềm (SDLC – Software Development Life Cycle) là một quá trình theo sau cho một dự án phần mềm, trong một tổ chức phần mềm. Nó bao gồm một kế hoạch chi tiết mô tả làm thế nào để phát triển, duy trì, thay đổi hoặc nâng cấp phần mềm cụ thể.

Quy trình kiểm thử như thế nào

6 giai đoạn của Quy trình kiểm thử phần mềm – ITNaviRequirement Analysis (Phân tích yêu cầu)Test Planning (Lập kế hoạch kiểm thử)Test Case Development (Phát triển kịch bản kiểm thử)Environment Setup (Thiết lập môi trường kiểm thử)Test Execution (Thực hiện kiểm thử)Test Cycle Closure (Kết thúc chu kỳ kiểm thử)

Có bao nhiêu cấp độ level trong kiểm thử phần mềm

Nói chung, có bốn cấp độ kiểm thử: kiểm thử đơn vị, kiểm thử tích hợp, kiểm thử hệ thống và kiểm thử chấp nhận. Mục đích của Cấp độ kiểm thử là làm cho việc kiểm thử phần mềm có hệ thống và dễ dàng xác định tất cả các trường hợp kiểm thử có thể có ở một cấp độ cụ thể.

Có bao nhiêu loại test case

Các loại test case khác nhau:Functionality Test Cases (Test case chức năng)User Interface Test Cases (Test case giao diện người dùng)Performance Test Cases (Test case hiệu suất)Integration Test Cases (Test case tích hợp)Usability Test Cases (Test case tính khả dụng)Database Test Cases (Test case cơ sở dữ liệu)

Các mức độ khác nhau của Testing là gì

Kiểm thử đơn vị (Unit Testing) Kiểm thử tích hợp (Integration Testing) Kiểm thử hệ thống (System Testing) Kiểm thử chấp nhận (Acceptance Testing)

Chuyển đổi trạng thái là gì

Kỹ thuật chuyển đổi trạng thái là một kỹ thuật kiểm tra Hộp đen, được sử dụng khi hệ thống được xác định dưới dạng một số trạng thái hữu hạn và quá trình chuyển đổi giữa các trạng thái được điều chỉnh bởi các quy tắc của hệ thống.

Experience based là gì

Experience based = Dựa vào kinh nghiệm

Các kỹ thuật mà Tester sử dụng bao gồm: Exploratory testing = Test khám phá

Test Design và test case là gì

Test design là tài liệu phác thảo những case cần có trong test case. Hiểu một cách đơn giản thì nó là dạng rút gọn của test case. Test design có một số đặc điểm sau: Thể hiện rõ quan điểm test, những case cần có để cover Spec.

Determine test Deliverables là gì

Test Deliverables là danh sách tất cả các tài liệu, công cụ và các thành phần khác thứ cần phải được phát triển và duy trì để hỗ trợ trong suốt quá trình test. Trên đây là toàn bộ quy trình lập test plan cũng như vai trò của nó trong kiểm thử.

Test plan nghĩa là gì

Test plan là tài liệu tổng quan về việc kiểm thử 1 project đặc tả: phạm vi dự án, hướng tiếp cận, quy trình kiểm thử, tài nguyên và nhân lực cần có, các tính năng cần được test và không cần phải test, các công cụ và môi trường test cần có. Test plan là cơ sở để test các sản phẩm / phần mềm trong một dự án.

Mô hình V Model là gì

V Model là một mô hình SDLC có tính kỷ luật cao, trong đó có một giai đoạn thử nghiệm song song với mỗi giai đoạn phát triển. V-model là một phần mở rộng của mô hình thác nước trong đó việc thử nghiệm được thực hiện trên từng giai đoạn song song với việc phát triển một cách tuần tự.

Phương pháp làm việc Agile là gì

Khái niệm Agile (Agile Software Development) là phương thức phát triển phần mềm linh hoạt, được ứng dụng trong quy trình phát triển phần mềm với mục tiêu là đưa sản phẩm đến tay người dùng càng nhanh càng tốt.

Mục đích của kiểm thử phần mềm là gì

Mục đích chính của kiểm thử là phát hiện ra các lỗi phần mềm để từ đó khắc phục và sửa chữa. Việc kiểm thử không thể khẳng định được rằng các chức năng của sản phẩm đúng trong mọi điều kiện, mà chỉ có thể khẳng định rằng nó không hoạt động đúng trong những điều kiện cụ thể.

Có bao nhiêu phương pháp kiểm thử phần mềm

Phương pháp kiểm thử phần mềm (Testing Methods)

Có ba phương pháp kiểm thử phần mềm: Kiểm thử hộp trắng (White box testing) Kiểm thử hộp đen (Black box testing) Kiểm thử hộp xám (Gray box testing)