Service trong Kubernetes là gì?

Kubernetes Service là gì

Service là phần mạng của Kubernetes. Service trong Kubernetes giúp cho các Pod gọi nhau ổn định hơn. Hoặc giúp quá trình Load Balancing giữa nhiều bản sao của Pod. Các Kubernetes Service Proxies sẽ tự động nhận các yêu cầu dịch vụ tới Pod thích hợp.

Azure Kubernetes Service là gì

Azure Kubernetes Servic (AKS) là dịch vụ Kubernetes do Azure cung cấp. Dịch vụ cho phép bạn nhanh chóng triển khai và quản lý các cluster. Trong bài viết này sẽ mô tả cách triển khai K8s xây dựng 1 ứng dụng nhiều lớp đơn giản bao gồm web front end, Redis instance chạy trong các cluster.

Pod trong Kubernetes là gì

Pods là các đơn vị nguyên tử trên nền tảng Kubernetes. Khi chúng tôi tạo một kịch bản triển khai (Deployment) trên Kubernetes, kịch bản triển khai đó tạo ra các Pods với các containers bên trong chúng (trái ngược với việc tạo các containers trực tiếp).

K3S là gì

K3S là bản phân phối Kubernetes nhẹ, dễ vận hành, được phát triển bởi Rancher Labs. K3S được thiết kế cho các môi trường có tài nguyên thấp, có thể chạy trên cơ sở hạ tầng x86 và ARM mà không cần sử dụng bộ nhớ hơn 512 MB.

Deployment của Kubernetes là gì

Deployment là một resource của kubernetes giúp ta trong việc cập nhật một version mới của úng dụng một cách dễ dàng, nó cung cấp sẵn 2 strategy để deploy là Recreate và RollingUpdate, tất cả đều được thực hiện tự động bên dưới, và các version được deploy sẽ có một histroy ở đằng sau, ta có thể rollback and rollout giữa …

Google Kubernetes Engine là gì

Google Kubernetes Engine là hệ thống quản lý và điều phối cho các Docker container (Cụm Docker) và container cluster chạy trong các dịch vụ public của Google Cloud. Google Kubernetes Engine hoạt động dựa trên Kubernetes, hệ thống mã nguồn mở, được dùng để tự động triển khai hệ thống, scaling, quản lý các container.

ETCD là gì

Etcd. Là Key-value Storage được sử dụng để lưu trữ toàn bộ cấu hình, trạng thái và metadata của Kubernetes Cluster. Trong các cluster nhỏ, etcd có thể chạy trên cùng một Node với các thành phần khác. Nhưng trong các cluster lớn, etcd có thể chạy dự phòng trên nhiều Node để đảm bảo tính khả dụng của toàn hệ thống.

Container Orchestration là gì

Container orchestration là các công cụ, dịch vụ dùng để điều phối và quản lý nhiều container sao cho chúng làm việc một cách hiệu quả nhất.

Rancher Desktop là gì

Rancher Desktop cho phép bạn kiểm tra các vùng chứa và ứng dụng được thiết kế để chạy trong các vùng chứa trên máy trạm của bạn thông qua giao diện đồ họa đơn giản trước khi triển khai chúng vào hệ thống sản xuất.

Container trong Docker là gì

Docker Container là gì Docker container là một run-time environment mà ở đó người dùng có thể chạy một ứng dụng độc lập. Những container này rất gọn nhẹ và cho phép bạn chạy ứng dụng trong đó rất nhanh chóng và dễ dàng.

Chứng nhận GCP là gì

Chứng chỉ Google Cloud là chứng chỉ chứng nhận bạn có kiến thức và kinh nghiệm làm việc trên Google Cloud. Để đạt được chứng chỉ Google Cloud đòi hỏi bạn cần hiểu biết không chỉ về lý thuyết mà còn kỹ thuật và kỹ năng sử dụng các công cụ, dịch vụ của Google Cloud.

Worker node là gì

Worker/Slave Node

Nó là server chạy các ứng dụng được điều khiển bởi Master node. Worker Node được thiết lập để chạy trên tất cả các nút của cụm Kubernetes, có nhiệm vụ quản lý và thông báo tình trạng của các Pods cho node chính (Master).

Cloud Controller Manager là gì

cloud-controller-manager

Là thành phần điều khiển mà nhúng các logic điều khiển của nền tảng cloud cụ thể. Cloud-controller-manager cho phép người quản lý kết nối k8s cluster với API của nhà cung cấp cloud. Thành phần này là không bắt buộc nếu bạn không sử dụng cloud của cloud provider.

Orchestration Tool là gì

Orchestration là một thuật ngữ khá rộng dùng để chỉ việc lên lịch container, quản lý cụm và khả năng cung cấp các máy chủ bổ sung. Trong môi trường này, "lên lịch"/scheduling đề cập đến khả năng quản trị viên tải một tệp dịch vụ lên một hệ thống lưu trữ mà hệ thống đó thiết lập cách chạy một container xác định.

Kubernetes Engine là gì

Kubernetes là một nền tảng nguồn mở, khả chuyển, có thể mở rộng để quản lý các ứng dụng được đóng gói và các service, giúp thuận lợi trong việc cấu hình và tự động hoá việc triển khai ứng dụng. Kubernetes là một hệ sinh thái lớn và phát triển nhanh chóng. Các dịch vụ, sự hỗ trợ và công cụ có sẵn rộng rãi.

Rancher dùng để làm gì

Rancher là gì Rancher giúp quản lý Docker container bằng giao diện một cách tiện dụng, mọi thao tác đều trên giao diện website. Rancher còn tích hợp thêm một số công cụ tiện ích cho System Admin như Shell, App Catalog … Rancher là dự án miễn phí, bắt đầu phát triển cách đây từ năm 2014.

Minikube dùng để làm gì

Minikube là một công cụ mã nguồn mở tương thích với các hệ điều hành Linux, Mac và Windows. Minikube có thể được sử dụng để tạo và triển khai một cụm đơn giản, được sắp xếp hợp lý chỉ chứa một Worker Node mà thôi. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng các Kubernetes Pattern để tự động hóa việc quản lý quy mô cụm của bạn.

Container là gì Viblo

Container là đơn vị phần mềm cung cấp cơ chế đóng gói ứng dụng, mã nguồn, thiết lập, thư viện… vào một đối tượng duy nhất. Ứng dụng sau khi được đóng gói có thể hoạt động một cách nhanh chóng và hiệu quả trên các môi trường điện toán khác nhau.

Docker Compose up là gì

Docker Compose là một công cụ dùng để định nghĩa và chạy các chương trình Docker sử dụng nhiều container (multi-container). Với Docker Compose, chúng ta sử dụng một file YAML để thiết lập các service cần thiết cho chương trình. Cuối cùng, với một câu lệnh, chúng ta sẽ create và start tất cả service từ các thiết lập đó.

Dịch vụ Google Cloud là gì

Google Cloud Platform (GCP), được cung cấp bởi Google, là một bộ dịch vụ điện toán đám mây chạy trên cùng một cơ sở hạ tầng mà Google sử dụng nội bộ cho các sản phẩm của người dùng cuối, như Google Search và YouTube.

Thi chứng chỉ Google Cloud ở đâu

Bạn có thể đăng ký thi tại trung tâm khảo thí ủy quyền Kryterion, tại trang web này bạn có thể chọn thời gian thi và hình thức thi Online hoặc Offline.

Daemonset k8s là gì

DaemonSets. Trong Kubernetes, DaemonSets là một controller đảm bảo rằng Pod của bạn sẽ được chạy trên tất cả các node trong cụm. Và nếu một node được thêm/xoá khỏi cụm thì DaemonSets cũng sẽ tự động thêm/xoá Pod.

Container orchestration là gì

Container orchestration là các công cụ, dịch vụ dùng để điều phối và quản lý nhiều container sao cho chúng làm việc một cách hiệu quả nhất.

Data orchestration là gì

Data orchestration là nền tảng platform có nhiệm vụ quản lý và tự động hoá flow của data xuyên suốt giữa các hệ thống, application và các hệ thống lưu trữ.

Kubespray là gì

Kubespray là một công cụ cài đặt cụm Kubernetes chuẩn. Được cộng đồng Kubernetes khuyến khích sử dụng. Đây không phải là tool hay phần mềm gì đặc biệt, nó không giống như Rancher RKE.