V kterých městech jezdí trolejbus?

Ve kterých městech jezdí trolejbusy

V současnosti najdeme v naší republice trolejbusy ve 13 městech: Brno, České Budějovice, Hradec Králové, Chomutov – Jirkov, Jihlava, Mariánské Lázně, Opava, Ostrava, Pardubice, Plzeň, Teplice, Ústí na Labem, Zlín – Otrokovice.
Archiv

Jak funguje trolejbus

Technický princip trolejbusu

Elektrický stejnosměrný proud přivádějí do vozidla a odvádí z vozidla dva tyčové sběrače zakončené tzv. botkou (jeden sběrač proud přivádí a druhý sběrač proud odvádí zpět). Přes hlavní vypínač a statický měnič prochází do elektrických regulačních obvodů (tzv.

Jaký je rozdíl mezi tramvají a trolejbusem

Jsou zde ale také některé nevýhody – oproti tramvajím mají trolejbusy nižší přepravní kapacitu, zpravidla kratší životnost a oproti autobusu jsou přísnější technické a právní podmínky k provozování. V ČR a na Slovensku jsou trolejbusy řazeny – na rozdíl od jiných zemí – mezi drážní vozidla.

Kde se vyrábí trolejbusy v ČR

Trolejbusy vyrábí plzeňská firma Škoda Electric od roku 2003, přičemž sama navázala na výrobu trolejbusů podniku Škoda v Plzni v letech 1936–1960 a podniku Škoda Ostrov v letech 1960–2004. Nejstarší trolejbus značky Škoda, třínápravový prototyp z roku 1936 označený jako 1Tr, byl určen pro Prahu.

Ve kterých městech ČR je provozována tramvajová trolejbusová a autobusová doprava

Po Praze následuje z hlediska velikosti Brno, brněnská MHD disponuje tramvajemi, trolejbusy, autobusy a loděmi. Brnu patří největší trolejbusová síť České republiky, trolejbusy zde však mají spíše jen doplňující roli.

Kde jezdí tramvaje v ČR

V současnosti jsou tramvajové linky v ČR v provozu v Brně (tramvaj však zajíždí i na území samostatného města Modřice v okrese Brno-venkov), tramvajová doprava v Liberci (s meziměstskou linkou do Jablonce), Mostě a Litvínově (obě města jsou propojena tramvajovou dopravou), Olomouci, Ostravě, Plzni a Praze.

V jaké výšce jsou troleje

Průměrná výška trolejového vedení nad vozovkou je 5,5 m s povolenou tolerancí ± 0,5 m.

Kdo je řidič trolejbusu

Řídit drážní vozidlo na dráze tramvajové, trolejbusové, speciální, lanové a vlečce mohou jen osoby s platným průkazem způsobilosti k řízení drážního vozidla (§ 45 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb.). Zákon o drahách a jeho prováděcí vyhláška č.

Co je to šalina

Salina je umělá nebo přirozená nádrž sloužící k získávání soli odpařováním mořské vody.

Která doprava má největší zastoupení městské hromadné dopravy

Největší systém městské hromadné dopravy v Česku je v hlavním městě Praze; síť v žádném jiném městě ČR nedosahuje ani poloviny rozsahu pražské sítě. V Praze se nachází největší tramvajový provoz, největší síť autobusů MHD a jediná podzemní dráha ve státě. Do sítě MHD je zařazena i lanová dráha na Petřín a osm přívozů.

V kterých městech jezdí tramvaj

V současnosti jsou tramvajové linky v ČR v provozu v Brně (tramvaj však zajíždí i na území samostatného města Modřice v okrese Brno-venkov), tramvajová doprava v Liberci (s meziměstskou linkou do Jablonce), Mostě a Litvínově (obě města jsou propojena tramvajovou dopravou), Olomouci, Ostravě, Plzni a Praze.

Jaké napětí je v troleji

Do měníren přichází napětí 22kV a z nich pak odchází napájecími kabely do trolejí napětí 600V stejnosměrných. V případě tramvajové dráhy je v troleji plusový pól a v kolejích je pól mínusový. Není tomu však ve všech městech (u nás např. Ostrava a Brno má polaritu obráceně).

Jaké napětí je v trolejích

1. napeťová soustava nám říká, jakou výši má napětí v troleji: 250 V – důlní dráhy. 600 V – MHD (tramvaje, trolejbusy)

Co je potřeba k řízení trolejbusů

Řídit drážní vozidlo na dráze tramvajové, trolejbusové, speciální, lanové a vlečce mohou jen osoby s platným průkazem způsobilosti k řízení drážního vozidla (§ 45 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb.).

Kdo vymyslel autobus

Historie autobusu

První autobus (tehdy ještě pod názvem omnibus) se spalovacím motorem představil Karl Benz v roce 1895, do pravidelného linkového provozu se dostal v říjnu roku 1899 v Londýně. Tehdy se jednalo o velmi nespolehlivá vozidla, navíc pro velmi omezený počet cestujících (okolo 10-20 osob).

Jak vznikl nazev šalina

V brněnském hantecu se tramvaji říká šalina (zkomolením německého slovního spojení elektrische Linie [elektryše línye] nebo ze slova schallen = znít, ozývat se, rozléhat se v souvislosti s častým užíváním výstražného zvonku) nebo šmirgl, naproti tomu v Ostravě se běžně užívá výraz tramvajka.

Kdo vlastní MHD

Městskou hromadnou dopravu (MHD) v Praze provozuje dopravní podnik Dopravní podnik hlavního města Prahy, a.s. (DPP).

Jak funguje trakční vedení

Trolejové vedení je typem trakčního vedení. Spolu s napájecími kabely, měnírnami a dalšími částmi trakční soustavy slouží k přívodu elektrického proudu do kolejových vozidel (elektrická lokomotiva, elektrická jednotka, tramvaj a další) nebo trolejbusů.

Jak funguje elektrický vlak

Moderní elektrické lokomotivy používají motory založené na točivém magnetickém poli, jejichž regulace je realizována pomocí polovodičových frekvenčních měničů (za použití výkonových tyristorů či tranzistorů). Měniče, resp. jejich vstupní filtry mohou být připojené na stejnosměrném systému přímo na trolejové napětí (ř.

Jaké je napětí v trakčním vedení

Je známo, že na území České republiky jsou dnes v provozu dvě napájecí trakční soustavy. Jedna z nich, rozšířená především v okolí Prahy a v severní části České republiky je stejnosměrná trakční napájecí soustava s napětím 3 kV. Druhá trakční napájecí soustava je střídavá s napětím 25 kV; 50 Hz.

Jaké vzdělání musí mít řidič autobusu

Řidič nákladní a autobusové dopravy

Odborný směr: Doprava a logistika
Odborný podsměr: silniční doprava a přeprava
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté (NSP 3)
Platové rozmezí: 28 000 Kč – 51 000 Kč

Jak se stát řidičem trolejbusů

Řídit drážní vozidlo na dráze tramvajové, trolejbusové, speciální, lanové a vlečce mohou jen osoby s platným průkazem způsobilosti k řízení drážního vozidla (§ 45 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb.).

Jak je široký autobus

Základní technické údaje

Délka 18 000 mm
Šířka 2 550 mm
Výška 3 250 mm
Rozvor náprav 5 900 mm/6 000 mm
Provozní hmotnost 17 170 kg

Jak velkou nádrž má autobus

Spotřeba se tedy pohybuje okolo 22 litrů. Pokud byste jezdili s autobusem jako my – 130 km/h po dálnici a plně naloženým na 17-18 tun, pak je spotřeba skoro 30 litrů na 100 kilometrů. Na takto přestavěný autobus, tedy oficiálně vozidlo zvláštního určení – obytný automobil platíme zákonné pojištění 250,- Kč měsíčně.

Jak se říká tramvaji v Ostravě

V brněnském hantecu se tramvaji říká šalina (zkomolením německého slovního spojení elektrische Linie [elektryše línye] nebo ze slova schallen = znít, ozývat se, rozléhat se v souvislosti s častým užíváním výstražného zvonku) nebo šmirgl, naproti tomu v Ostravě se běžně užívá výraz tramvajka.