WHET one's Appetite là gì?

WHET có nghĩa là gì

Mài (cho sắc). (Nghĩa bóng) Kích thích (sự ngon miệng, lòng ham muốn… ); gợi.

Appetite là gì

Lòng thèm muốn, lòng ham muốn, sự khao khát.

Whetted Mỹ Appetite for là gì

"Whet your appetite" nghĩa là lôi kéo hoặc khiến ai đó quan tâm đến điều gì đó.

Insatiability là gì

Không thể thoả mãn được; tham lam vô độ.

Khẩu vị rủi ro Risk Appetite là gì

Khẩu vị rủi ro- Risk appetite: Là các loại rủi ro và mức độ của từng loại rủi ro mà ngân hàng sẵn sàng chấp nhận nhằm đạt mục tiêu kinh doanh và phù hợp với chiến lược đề ra.

Risk limit là gì

Giới hạn/hạn mức rủi ro- Risk limits:

KVRR phản ánh thái độ đối với việc chấp nhận rủi ro ở giới hạn/mức độ nhất định, trong giới hạn đó ngân hàng có khả năng và sự sẵn sàng để đối mặt, khắc phục và vượt qua các rủi ro/tổn thất trong quá trình hoạt động kinh doanh.

Tỷ lệ Raroc là gì

Theo đó, RAROC được tính toán nhằm định lượng rủi ro trong doanh thu của EVNHCMC tương ứng với mỗi mức giá bán lẻ điện cố định theo hợp đồng đã ký với khách hàng, trong khi EVNHCMC phải mua điện với mức giá thay đổi trong thị trường điện.

Rủi ro nội tại là gì

Rủi ro nội tại: Xuất phát từ các yếu tố, đặc điểm riêng có, mang tính riêng biệt bên trong của mỗi chủ thể đi vay hoặc ngành, lĩnh vực kinh tế. Nó xuất phát từ đặc điểm hoạt động hoặc đặc điểm sử dụng vốn của khách hàng vay.

Rủi ro tín dụng đối tác là gì

– Rủi ro tín dụng đối tác là rủi ro do đối tác không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện một phần hoặc toàn bộ nghĩa vụ thanh toán trước hoặc khi đến hạn của các giao dịch tự doanh; giao dịch repo và giao dịch reverse repo; giao dịch sản phẩm phái sinh để phòng ngừa rủi ro; giao dịch mua bán ngoại tệ, tài sản …

Target Risk là gì

Rủi ro mục tiêu- Risk target: Là mức rủi ro tối ưu để đạt các mục tiêu kinh doanh cụ thể, nằm trong ngưỡng chấp nhận rủi ro. Thiết lập mức rủi ro mục tiêu nên dựa trên mức độ sinh lời kỳ vọng, nghĩa là cân bằng giữa rủi ro và lợi nhuận.

Risk trong ngân hàng là gì

Rủi ro tín dụng (credit risk) là khả năng một bên không thực hiện đúng và đủ các cam kết thanh toán tiền mà họ đã cam kết trước đó. Nó thường áp dụng trong ngành tài chính và ngân hàng, khi các tổ chức hay cá nhân vay tiền hoặc mở các khoản tín dụng.

Rủi ro tín dụng tại ngân hàng là gì

Rủi ro tín dụng (RRTD) là rủi ro phát sinh do khách hàng vay không thực hiện đúng các điều khoản của hợp đồng tín dụng, với biểu hiện cụ thể là khách hàng chậm trả nợ, trả nợ không đầy đủ hoặc không trả nợ khi đến hạn các khoản gốc và lãi vay, gây ra những tổn thất về tài chính và khó khăn trong hoạt động kinh doanh …

Rủi ro tín dụng bao gồm những gì

Rủi ro tín dụng bao gồm rủi ro danh mục (Portfolio risk) và rủi ro giao dịch (Transaction risk). Rủi ro danh mục được phân ra hai loại rủi ro nội tại (Intrinsic risk) và rủi ro tập trung (Concentration risk).

Rủi ro pháp lý trọng ngân hàng là gì

Bản chất của rủi ro pháp lý trong hoạt động kinh doanh ngân hàng: Là những rủi ro bắt nguồn từ yếu tố pháp lý (khung pháp luật chưa hoàn thiện; sơ hở của các điều khoản hợp đồng; những thay đổi trong các chính sách của Nhà nước, trong đó có chính sách về tiền tệ, tín dụng và ngân hàng…).

Risk Strategy là gì

Risk strategy (Chiến lược): Đây là một cách tiếp cận tổng thể để quản lý rủi ro trong suốt vòng đời của dự án. Methodology (Phương pháp luận): Xác định các cách tiếp cận, công cụ và nguồn dữ liệu cụ thể sẽ được sử dụng để thực hiện quản lý rủi ro trong dự án.

Bảo hiểm rủi ro tài chính là gì

Bảo hiểm tài chính chính là hình thức là hình thức quản lý rủi ro, là phương pháp bảo vệ cá nhân hoặc doanh nghiệp trước các tổn thất ngẫu nhiên về tài chính do tài sản bị cháy, trộm cắp… (bảo hiểm chung), các tổn thất về sinh mạng (bảo hiểm nhân mạng), các tai nạn lao động, giao thông (bảo hiểm tai nạn)…

Rủi ro tài chính gồm những gì

Rủi ro tài chính là tất cả các nguy cơ thua lỗ trong việc đầu tư. Rủi ro thị trường, rủi ro tín dụng, rủi ro thanh khoản, rủi ro pháp lý, rủi ro lãi suất, rủi ro từ việc thực hiện các quyết định tài chính.

Rủi ro trọng kinh doanh là gì

Rủi ro kinh doanh được hiểu là những mức thiệt hại khác nhau về vốn, thị trường, nhân sự… mà doanh nghiệp phải đối diện trong quá trình hoạt động. Có nhiều loại rủi ro khác nhau, phổ biến nhất là rủi ro về tài chính và các yếu tố bị tác động bởi yếu tố thị trường.

Rủi ro trong dự án đầu tư là gì

Rủi ro trong đầu tư là sự kiện không mong muốn xảy ra và gây thiệt hại cho nhà đầu tư (có khả năng thua lỗ hoặc mất tất cả). Những rủi ro này thường là yếu tố khách quan mà chúng ta không kiểm soát được. Mặc dù rủi ro là thách thức, nhưng nó cũng là cơ hội cho các nhà đầu tư tích lũy kinh nghiệm.

Positive Risk là gì

Rủi ro tích cực – danh từ, trong tiếng Anh được dùng bởi cụm từ Positive Risk. Rủi ro tích cực là bất kì điều kiện, sự kiện, sự cố hoặc tình huống có thể mang lại tác động tích cực cho dự án.

Bảo hiểm sinh kỳ là gì

Bảo hiểm sinh kỳ là nghiệp vụ bảo hiểm cho trường hợp người được bảo hiểm sống đến một thời hạn nhất định, theo đó doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng, nếu người được bảo hiểm vẫn sống đến thời hạn được thoả thuận trong hợp đồng bảo hiểm.

Rủi ro thuần túy là rủi ro như thế nào

Rủi ro thuần túy là loại rủi ro không có chủ đích, nhưng gây ra hậu quả thiệt hại với chúng ta, đồng thời không có mục đích sinh lời. Rủi ro thuần túy bao gồm tai nạn giao thông, tai nạn lao động, cháy nhà hoặc mất trộm tài sản.

Doanh nghiệp thường gặp những rủi ro gì

2. Các rủi ro trong kinh doanh thường gặp2.1. Rủi ro về vốn.2.2. Rủi ro về thị trường.2.3. Rủi ro trong chiến lược kinh doanh.2.4. Rủi ro kinh doanh về Luật.2.5. Rủi ro về công nghệ2.6. Rủi ro doanh nghiệp về con người.2.7. Rủi ro về lợi nhuận.2.8. Rủi ro thuế vụ

Có bao nhiêu loại rủi ro trọng kinh doanh

Tìm hiểu 10 loại rủi ro trong kinh doanh phổ biến giúp doanh nghiệp giảm tối đa các mức thiệt hại.2.1. Rủi ro về vốn.2.2. Rủi ro về thị trường.2.3. Rủi ro trong chiến lược kinh doanh.2.4. Rủi ro kinh doanh về Luật.2.5. Rủi ro về công nghệ2.6. Rủi ro doanh nghiệp về con người.2.7. Rủi ro về lợi nhuận.2.8.

Rủi ro về kinh tế là gì

Rủi ro kinh tế là xác suất những thay đổi trong điều kiện kinh tế vĩ mô có tác động tiêu cực đến hoạt động kinh doanh hoặc đầu tư. Rủi ro ngoại hối, rủi ro tỷ giá: rủi ro tỷ giá hối đoái là rủi ro do sự biến động của tỷ giá hối đoái giữa nội tệ và ngoại tệ.