Co dělá historik?

Kde pracuje historik

Hudební historikové mohou pracovat jako vyučující, kurátoři muzeí nebo třeba knihovníci se zaměřením na hudební žánr, anebo na jakékoliv jiné pozici, která jim umožňují zužitkovat své znalosti. Můžou se také stát nezávislými autory, kteří publikují v časopisech, nebo prodávají vlastní knihy.
Archiv

Co po studiu historie

Díky studiu tak budete připraveni pro post odborného pracovníka ve vědeckých institucích, knihovnách, informačních a bibliografických centrech a v muzeích. Dále také pro práci v médiích, nakladatelstvích, cestovním ruchu a v odborných týmech zaměřených na kulturu a historii napříč státními i soukromými institucemi.

Jak se stát historikem

Absolven oboru historie mohou nalézt uplatnění ponejvíce ve vědeckých a vzdělávacích ins tucích. Těmi jsou různé stupně škol až po odborné působení na vysokoškolských katedrách a ústavech historie. Nejlepší historici nacházejí uplatnění v ústavech Akademie věd České republiky.

Proč studovat historii

Dějiny tvoří historii, slouží k poučení z minulosti do budoucnosti. Historie umožňuje zkoumat současnost na základě minulosti, bez znalosti minulosti nelze pochopit přítomnost. Dynamikou svého vývoje stojí dnešní moderní společnost v protikladu k společnosti tradiční.

Kde studovat historii

Pokud toužíte čistě po historii, ta se vyučuje především na těchto vysokých školách:Univerzita Karlova, Filozofická fakulta.Masarykova univerzita, Filozofická fakulta.Jihočeská univerzita, Filozofická fakulta.Ostravská univerzita, Filozofická fakulta.Univerzita Pardubice, Filozofická fakulta.

Kde lze studovat historii

Šance jsou poměrně vysoké. Poradíme, jak na to. Vybrat si vysokou školu, kde budete skládat přijímací zkoušky, to bude zřejmě první oříšek. Historii můžete totiž studovat například na Univerzitě Karlově v Praze, na Masarykově univerzitě v Brně, Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích nebo na Ostravské univerzitě.