Co dělá relé v autě?

Kde se používá relé

Relé, jako elektrotechnická součástka se obecně chová jako spínací zařízení, které se využívá v elektrotechnických a elektronických zařízeních, jako automatizační prvek, a to zejména v oblasti spojovací techniky.

Na co je relé

Relé je specializované zařízení sloužící ke spínání signálu. Název je odvozen z přepřahací stanice dostavníků. Má své výhody i nevýhody. Výhody: malý odpor, vysoký počet spínacích cyklů a snadná nahraditelnost.

Jak zjistit funkčnost relé

Relé by mělo sepnout(cvaknout) a na kontaktu č. 87 by mělo být 12V z kontaktu č. 30. Okruh 30 a 87 je silový,má většinou silnější kontakty.
Archiv

Jak se Znaci relé

Pro označení vývodů cívky relé se standardně používá označení: A1 – vstup a A2 – výstup. Ostatní vývody – kontakty relé se označují číslicemi 11 – vstup (pohyblivý kontakt), 12 – rozpínací kontakt NC, 14 – spínací kontakt NO. Další sady kontaktů jsou značeny: 21, 22, 24, 31, 32, 34, 41, 42, 44 atd.

Jaký je rozdíl mezi stykačem a relé

Hlavní rozdíl je ve spínaném proudu. Relé je primárně určené pro spínání malých proudů, stykače obvykle pracují s podstatně většími proudy. Na první pohled je také rozdíl ve velikosti. Relé je obvykle podstatně menší než stykač.

Jak se zapojuje relé

Při zapojování spínacího relé musíte nejprve určit, jaký typ zařízení bude obvod ovládat. Některá zařízení vyžadují střídavé napětí, zatímco jiná vyžadují stejnosměrné napětí. Pokud vaše zařízení vyžaduje střídavé napětí (např. žárovka), budete muset zapojit obvod tak, aby pracoval se střídavým proudem.

Jak změřit startovací relé

Je třeba měřit zátěžákem , nebo, pokud není k dispozici, tak měřit obyčejným voltmetrem na svorkách baterky, ale při zapnutém starteru . Tak se hned ukáže, jak na tom baterka je – klidně může odejít "náhlou smrtí".

Co dělá stykač

Stykače mají podobnou konstrukci, princip i charakteristické parametry jako relé. Když přivedeme napětí na svorky cívky, vzniká magnetické pole a tím i magnetická síla. Kotva s pohyblivými kontakty je tak přitažena a pohyblivé kontakty se spojí s pevnými kontakty nebo přeruší stávající spojení.

Jak se poznat špatný stykač

Teoreticky může být v cívce stykače tepelná pojistka, jak u některých traf. Přehřívání cívky občas způsobují nečistoty na dosedacích plochách kotvy, stykač nesepne pořádně, vrčí a přehřívá se. Jak je psáno výše – změřit, jestli je napětí na cívce při poruše a není sepnuto, pak je stykač vadný.

Jak vybrat relé

Relé je možno rozlišit podle jmenovité velikosti ovládacího napětí, velikosti jmenovitého proudu cívky, provedení magnetického obvodu (odpovídá druhu ovládací soustavy – stejnosměrný, střídavý), počtu ovládacích cívek, druhu ovládacího proudu (stejnosměrný, střídavý), počtu kontaktů, druhu kontaktů (spínací, rozpínací, …

Jak funguje jazýčkové relé

Jazýčková relé mívají jednodušší konstrukci a dosahují vysoký počet sepnutí a rozepnutí za sekundu. Magnetické pole působí přímo na jazýčkové kontakty (kontakty mohou být kvůli ochraně a miniaturizaci zataveny do skleněné trubičky). K sepnutí kontaktů dochází přiblížením permanentního magnetu nebo pomocí cívky.

Jak funguje instalační relé

slouží k ovládání pomocných obvodů, kde je třeba použít více jak jeden kontakt, tzv. “množení kontaktů”, ovládací napětí přivádí na cívku relé a kontakty relé pak spínají patřičné ovládané obvody. Počet a typ kontaktů závisí na konkrétním typu pomocného relé.

Jak zapojit startovaci rele

To rele je zapojeno tak, ze na jeden tlustej kontakt pripojis tlustej drat (+) z baterky, na druhej tlustej kontakt pripojis tlustej drat ke starteru. K jednomu tomu tenkymu konektoru pripojis startovaci tlacitko a k druhemu (+) nebo kostru – podle toho, jestli tlacitko spina kostru nebo (+).

Jak otestovat stykač

Předpokládám, že napětí na stykači od kterého očekáváte sepnutí měříte na cívce stykače. Pak se dá změřit cívka ohmicky zda není přerušená. Stykač je přitáhne pokud přijde na cívku stykače napětí. Změřte to tam.

Jak poznat špatný stykač

Teoreticky může být v cívce stykače tepelná pojistka, jak u některých traf. Přehřívání cívky občas způsobují nečistoty na dosedacích plochách kotvy, stykač nesepne pořádně, vrčí a přehřívá se. Jak je psáno výše – změřit, jestli je napětí na cívce při poruše a není sepnuto, pak je stykač vadný.