Co je časové relé?

Jak zapojit časové relé

Klasická varianta zapojení vypadá následovně – Připojte napěťové vedení k napájecím svorkám přístroje. Fázové vedení se přes jistič připojí ke vstupnímu kontaktu zátěžového relé a výstupní kontakt zátěže relé je připojen přímo k fázovému vedení zátěže.
Archiv

Jak funguje relé

Po připojení cívky na elektrický zdroj vyvolá proud cívkou v magnetickém obvodu magnetický tok. Magnetický tok vyvolá přitažlivou sílu na kotvu, která přemůže sílu v pružině a překlopí kontakt. Po odpojení el. proudu se kotva a kontakt vrátí do předchozího, klidového stavu.

Co to je relé

Relé je specializované zařízení sloužící ke spínání signálu. Název je odvozen z přepřahací stanice dostavníků. Má své výhody i nevýhody. Výhody: malý odpor, vysoký počet spínacích cyklů a snadná nahraditelnost.

Jaký je rozdíl mezi stykačem a relé

Hlavní rozdíl je ve spínaném proudu. Relé je primárně určené pro spínání malých proudů, stykače obvykle pracují s podstatně většími proudy. Na první pohled je také rozdíl ve velikosti. Relé je obvykle podstatně menší než stykač.

Co je to časová hystereze elektromagnetického relé

Důležitou vlastností u napěťového relé je časová hystereze, s jakou má relé na změnu napětí reagovat. Slouží k tomu, aby se relé neaktivovalo např. při krátkodobých změnách napětí nebo napěťových špičkách, které jsou v rozvodné síti běžné a které mnohdy nejsou pro hlídané zařízení podstatné.

Na co je relé

Relé je specializované zařízení sloužící ke spínání signálu. Název je odvozen z přepřahací stanice dostavníků. Má své výhody i nevýhody. Výhody: malý odpor, vysoký počet spínacích cyklů a snadná nahraditelnost.