Co je poznámka pod čarou?

Jak má vypadat poznámka pod čarou

Poznámky pod čarou jsou většinou číslovány podle stránek a umístěny v dolní části odpovídající stránky. Jsou vytištěny menší velikostí písma než základní text, obvykle o dva body. Od ostatního textu jsou odděleny krátkou čarou s mezerou mezi řádky.

Jak upravit poznámky pod čarou

taková, že stačí najet myší nad příslušný index poznámky, a zobrazí se v kontextové nabídce text poznámky pod čarou. Zároveň tato funkce pomáhá rychlému dohledání informací v textu. Nechte si zdarma zkontrolovat formátování dříve, než na chyby přijde oponent. Kontrolu formátování už využilo přes 628 lidí.
ArchivPodobné

Jak číslovat poznámky pod čarou

Formální úprava poznámek pod čarou

Poznámky pod čarou se číslují průběžně v celém textu arabskými číslicemi pomocí „horního indexu“. Písmo v poznámkách pod čarou je zpravidla o dvě velikosti menší než hlavní text práce a řádkování je jednoduché (např. písmo Times New Roman, velikost písma 10 bodů, řádkování 1).
Archiv

Jak se dělají citace pod čarou

Klikněte na místo, kde chcete odkazovat na poznámku pod čarou nebo vysvětlivku. Na kartě Reference vyberte Vložit poznámku pod čarou nebo Vložit vysvětlivku. Do poznámky pod čarou nebo vysvětlivky zadejte, co chcete.

Jak na přímou citaci

Přímá citace (citát) – část textu převzatá doslova, pro odlišení od textu vlastního se citát píše kurzívou (nebo jiným typem písma) a dává se do uvozovek, následuje odkaz na původní pramen. Přímé citace používejte v práci co nejméně, lepší je parafrázovat.

Jak vytvořit seznam poznámek pod čarou

V nabídce Insert (Vložení) klikněte na Cross-reference (Křížový odkaz). V seznamu Typ odkazu klikněte na poznámky pod čarou. V seznamu Vložit odkaz na klikněte na číslo poznámky pod čarou.

Jak přidat poznámky pod čarou

Přidání poznámky pod čarouKlikněte na místo, kam chcete přidat poznámku pod čarou.Klikněte na Reference > Vložit poznámku pod čarou. Word vloží do textu značku odkazu a přidá značku poznámky pod čarou do dolní části stránky.Zadejte text poznámky pod čarou.

Jak se značí poznámka

V textu je zastoupena pořadovým číslem nebo symbolem formátovaným zpravidla jako horní index a umístěným bezprostředně za související text. Pokud je poznámka umístěna na konci věty za interpunkcí, považuje se za relevantní pro celou větu. V jednom místě jich může být i více.

Jak označit všechny poznámky pod čarou

Vyberte všechny poznámky pod čarou v dokumentu pomocí Ctrl + A. Můžete použít klávesovou zkratku Ctrl + A vybrat všechny poznámky pod čarou najednou v dokumentu Word.

Jak správně citovat

Existují dva základní způsoby, jak využít ve svém textu cizí informace či myšlenky: citace a parafráze. V citaci uvádíte doslovné znění svého zdroje a dáváte ho do uvozovek. Parafráze je naopak volným zopakováním myšlenek a do uvozovek se nedává. Pro obě ale platí, že je třeba původní text reprodukovat přesně.

Jak citovat člověka

Obecná struktura:Jméno dotazovaného, relevantní informace o dotazovaném (podle zaměření práce) [typ sdělení].ANTLOVÁ, Marie, středoškolská učitelka [ústní sdělení].(práce se zabývá metodami výuky na středních školách)LUKASOVÁ, Pavla, zdravotní sestra FN Brno [ústní sdělení].

Jak vypadá citát

Citovaný text (citát) je vždy označený uvozovkami a je doplněný odkazem na zdroj. V odkazu na zdroj se uvádí i číslo stránky (pokud má zdroj číslované strany). Celý bibliografický zápis zdroje (bibliografická citace) se píše do seznamu použitých zdrojů na konci práce.

Co to je poznámkový aparát

poznámkový aparát. Doplňující složka textu v podobě souboru poznámek, v nichž autor nebo editor textu uvádí komentář k textu, popř. bibliografické citace. Poznámky bývají s textem propojeny průběžným číslováním, starší označování grafickými značkami bývá dnes někdy užíváno pro redakční poznámky.

Co to je poznámka

Poznámka je text umístěný zpravidla pod čarou ve spodní části stránky dokumentu, případně souhrnně na konci kapitoly nebo celého dokumentu. Slouží k doplnění dané pasáže o další komentáře, citace nebo odkazy.

Jak zkopírovat všechny poznámky pod čarou

Postupujte prosím následovně. Kliknutím umístíte kurzor na libovolnou poznámku pod čarou k dokumentu, stiskněte současně klávesy Alt + A, poté budou okamžitě vybrány všechny poznámky pod čarou v aktuálním dokumentu.

Jak citovat poznámky z přednášek

Citace vysokoškolské přednáškypříjmení – příjmení přednášejícího.jméno – jméno přednášejícího.téma – název přednášky.předmět – předmět vyučovaný na dané vysoké škole, jehož výukou byla přednáška součástíobor – obor studia, pro nějž je předmět určen.fakulta – fakulta vysoké školy, na níž byla přednáška přednesena.

Jak citovat tamtéž

12. 5) Při prvním výskytu je v poznámce pod čarou třeba uvést přesný a úplný odkaz na dílo, při dalších výskytech pak již jen jméno autora, název knihy nebo stati a zkratku c.d. V poznámkách, které následují bezprostředně po sobě a odkazují ke stejnému dílu je třeba užít slovo „Tamtéž“: např.: Tamtéž, s. 52.

Jak někoho citovat

Existují dva základní způsoby, jak využít ve svém textu cizí informace či myšlenky: citace a parafráze. V citaci uvádíte doslovné znění svého zdroje a dáváte ho do uvozovek. Parafráze je naopak volným zopakováním myšlenek a do uvozovek se nedává. Pro obě ale platí, že je třeba původní text reprodukovat přesně.

Jak se parafrázuje

Jak parafrázovat. O parafrázování hovoříme tehdy, jestliže ve vlastním textu stručně a jednodušeji formulujeme myšlenku, která v citovaném zdroji byla prezentována podrobně. Parafrázování rozhodně neznamená, že bychom převzali původní myšlenku a jen v ní vyměnili některé ze slov.

Co je to seminárky

Seminární práce (hovorově též seminárka) je typ školní práce, kterou zhotovují žáci či studenti škol. Týkat se může např. školy vysoké, vyšší odborné, střední či jiné. Zhotovována může být buďto samostatně (samostatná práce), nebo v určitých skupinách (skupinová práce), kupř.

Jak se píše poznámka v textu

Přidání poznámky pod čarou

Klikněte na místo, kam chcete poznámku pod čarou přidat. Klikněte na vložit > Vložit poznámku pod čarou. Word vloží do textu značku odkazu a do dolní části stránky přidá značku poznámky pod čarou.

Jak zobrazit všechny poznámky pod čarou

V nabídce Zobrazení klikněte na Koncept. V nabídce Zobrazení klikněte na Poznámky pod čarou. V podokně poznámek klikněte v místní nabídce na všechny poznámky pod čarou nebo všechny vysvětlivky.

Jak citovat přímou citaci

Přímá citace (citát) – část textu převzatá doslova, pro odlišení od textu vlastního se citát píše kurzívou (nebo jiným typem písma) a dává se do uvozovek, následuje odkaz na původní pramen. Přímé citace používejte v práci co nejméně, lepší je parafrázovat.

Jak citovat když autor cituje jiného autora

Pokud byste původní zdroj nenalezla, potom odstavec citujte (musí-li být v plném znění) tak, že citaci graficky vyznačíte např. kurzívou nebo ji dejte do uvozovek. Ve vašem případě by ale, podle mého názoru, stačilo text jen parafrázovat.

Co vše je nutné citovat

Citujeme pokaždé, když přebíráme obsah z jiných děl(myšlenku, teorii, text, tabulky, grafy, statistická data apod.). Citovat bychom měli i myšlenky převzaté z rozhovorů (veřejně publikovaných i soukromých) a neveřejně dostupných pramenů.