Co je to MLŽ?

Jaký je rozdíl mezi mlži a plži

Mlži jsou už čistě vodní živočichové, žijící ve sladké i slané vodě, a podobně jako plži mají i mlži vápenitou schránku. Jen s tím rozdílem, že u mlžů ji tvoří ne ulita, ale tzv. lastura. Ta je složena ze dvou částí, které samotného mlže uzavírají uvnitř.
Archiv

Jak se množí mlži

Mlži jsou obvykle gonochoristé. Mají většinou nepřímý vývin, oplození je vnější. Mlži mohou mít dva druhy larev: veliger je volně plovoucí larva mořských a některých sladkovodních mlžů (např.

Kde se vyskytují mlži

Zástupci všech tříd měkkýšů žijí vždy v moři, ale někdy navíc vyhledávají i jiné biotopy. Některé druhy mlžů žijí ve sladkých vodách. Některé druhy plžů žijí ve slané vodě, některé ve sladké vodě a některé se přizpůsobily životu na souši.

Čím se živí mlži

Mlži se živí filtrováním drobných částeček z vody. Mají nepřímý vývoj, jejich larvy mnohdy parazitují na žábrách ryb. Do skupiny mlžů náleží například: škeble rybničná (1), škeble říční (2) – mají tenkostěnné lastury, sladkovodní
Archiv

Kdo patří mezi plže

Plži bez ulity jsou slimáci a plzáci. Mezi slimáky patří např. slimák nej- větší, mezi plzáky např. plzák hnědý.

Co patří mezi plže

hlemýžď slimák. páskovka. plovatka. okružák. bahenka živorodáušeň ostranka. homolice. zavinutec. rapana. kotoučškeble rybničná ústřice. slávka. srdcovka. hřebenatka. perlotvorka.chobotnice. sepie. sepiová kost. loděnka. amonit. kalmar.

Co Zerou mlži

Někteří mlži vrtají do pevných pokladů, který mechanicky nebo chemicky narušují. Tento způsob života vedl ke zmenšení, ztenčení až k téměř úplné redukci schránky. Někteří lezou po dně. Menší část mlžů leží volně na dně nebo je schopna i krátkodobého plavaní klapáním misek a vytlačováním vody z plášťové dutiny.

Jak se pohybuje MLŽ

Mlži jsou dvoustranně (bilaterálně) souměrní, výhradně vodní měkkýši. Tělo je tvořeno nohou a útrobním vekem. Hlava je redukována, radula chybí. Svalnatá noha slouží k pohybu nebo hrabání, u přisedlých forem je redukována.

Jak se jmenují schránky mlžů

Schránka měkkýšů

U měkkýšů rozlišujeme ulitu, která je typická pro plže, a lasturu, která se vyskytuje u mlžů.

Jak vypadá plž

Tělo se skládá ze svalnaté nohy, útrobního vaku a hlavy s jedním či dvěma páry tykadel (pár tykadel slouží jako hmatový orgán, oči jsou u jejich báze, v případě dvou párů jsou na delších tykadlech miskovitá očka, kratší mají funkci hmatovou). Měkké tělo bývá zpravidla kryto nepárovou schránkou (ulitou).

Co chrání tělo plžů

Tělo je u většiny plžů kryté vinutou vápenitou schránkou – ulitou. Ta má převážně ochrannou funkci. V ulitě je ukryta část těla, ve které jsou umístěny vnitřní orgány. Do ulity plži v případě nebezpečí zatahují svoji hlavu a svalnatou nohu.

Kdo žije v müsli

Může to znít jako samozřejmost, ale divili byste se, kolik lidí zapomíná, že uvnitř mušlí skutečně žijí živí tvorové. Jsou to nejrůznější měkkýši a krásné lastury a ulity jsou jejich domovy, bez kterých nemohou fungovat.

Jaký je rozdíl mezi ulitou a lasturou

Většina plžů vytváří ulitu, která je vlastně jejich opěrnou soustavou (vnější kostra) a zároveň chrání životně důležité orgány. Na rozdíl od lastur je to nepárový útvar, který se kolem pomyslné osy stáčí do spirály. Někteří zástupci plžů však o ulitu druhotně přišli (plzáci, slimáci, slimáčci ap.).

Jaký je největší měkkýš na světě

Zéva obrovská (latinsky: Tridacna gigas) je největší žijící mlž. Dorůstá velikosti až 1,2 metru, váhy až 200 kilogramů a dožívají se více než sta let. Živí se řasami, fytoplanktonem a zooplanktonem. Zéva obrovská je jedním z nejohroženějších druhů mušlí.

Jak se jedí slávky

Vařené slávky

Na stůl by měly přijít v misce s trochou vývaru, neměly by v něm plavat. Z misky se nabírají buď rukama, nebo lžíci či kleštičkami na talíř. Vnitřek otevřené mušle můžete vybrat vidličkou anebo rukou, ale nejstylovější je použít jinou mušli jako kleštičky.

Jak chutná mušle

Pro představu, jak slávka chutná: v chuti dominuje rybí vůně a chuť, pro někoho, kdo nemá rád rybinu, může být až nepříjemná a intenzivní.

Co to je mušle

Jako mušle nebo lastury se označují všechny ulity plžů i misky mlžů. Pojmenování lastura se častěji používá pro dvojdílnou schránku mlžů. Věda o mušlích a lasturách se nazývá konchologie (conchology).

Co je Konchiolin

Odpověď Dobrý den, ulita plžů, mezi něž patří i hlemýžď, je vlastně vnější kostrou a skládá se ze tří vrstev. Vnější vrstva (periostrakum), obsahující konchiolin (konchin, bílkovina příbuzná chitinu), je organická a vytváří někdy chloupkaté výrůstky.

Jak se jmenuje PLZ který má největší lastury na světě

Uvádí se, že zéva obrovská (Tridacna gigas), jejíž lastury mohou měřit přes jeden metr a jejíž váha se blíží ke 300 kg, může uvěznit končetinu neopatrného potápěče.

Jak se jí Skeble

Slávky se jí tak, že pomocí jedné prázdné mušle, kterou uchopíte jako pinzetu, vytahujete maso z vnitřku ostatních slávek. Jedlé je vše, co je uvnitř mušlí.

Jak poznat dobře slávky

Slávky by neměly být příliš pomlácené, protože minimálně střípky lastur jsou velmi nepříjemné a nesnadno se odstraňují. Podle podmínek mohou být lastury zavřené nebo pootevřené. Slávky voní mořem, nikdy ale nesmí zapáchat.

Kdo žije v mušlí

Může to znít jako samozřejmost, ale divili byste se, kolik lidí zapomíná, že uvnitř mušlí skutečně žijí živí tvorové. Jsou to nejrůznější měkkýši a krásné lastury a ulity jsou jejich domovy, bez kterých nemohou fungovat.

Co to je lastura

Lastura (laicky škeble či mušle, odborně valva) je dvoudílná schránka mlžů. Lastura je tvořena především uhličitanem vápenatým ve formě krystalků minerálu aragonitu spojeného bílkovinným tmelem conchiolinem. Lastury mají různý tvar, zakulacení, barvu i velikost a jsou důležitým determinačním znakem určování mlžů.

Co to je ulita

Ulita je schránka plžů. Je většinou spirálně vinutá.

Co je Malakofauna

Věda zkoumající měkkýše se nazývá malakologie nebo též malakozoologie a odborníci na měkkýše jsou malakologové.