Co píšeme kurzívou?

Co se píše kurzívou

Použití kurzivy je decentnější nežli použití tučného písma. Často se používá při zdůraznění změny významu v textu nebo k citaci. Podtržené – v klasické typografii nemá co dělat.
Archiv

Jak se dělá Kurzíva

Nebo – i zrychlit – stiskněte kombinaci kláves Ctrl + I. Příkaz Kurzíva funguje jako přepínač. Zkosené text přepnout zpátky na normální, vyberte ho a klepněte na tlačítko Kurzíva (nebo stiskněte kombinaci kláves Ctrl + I).

Kdy se v textu používá Kurzíva

Význam: Kurzíva je řez písma s mírným sklonem. U kurzívy jsou znaky mírně nakloněny doprava. Používá se pro zvýraznění textu, zpravidla pro označení odborných termínů a cizích slov.

Co jsou Kurzíva

Kurziva (variantně i -zí- a -si-, též polokurziva, či italika) je v typografii řez písma, písmo vyznačující se mírným sklonem doprava a drobnými změnami podoby u některých písmen oproti základnímu typu písma, bližší psacímu písmu.

Jak psát kurzívou na mobilu

Android: Klepněte na text zadaný v textovém poli a přidržte jej. Poté vyberte z možností Tučné, Kurzíva nebo Více .

Jak oddělovat odstavce

Odstavec vždy začíná na novém řádku a může být oddělen buď odsazením nebo větší meziřádkovou mezerou, případně i obojím. V typografické praxi, v knihách a časopisech, se většinou používá odsazení, které šetří místem. Jeho velikost se tradičně udává ve čtverčících (půlčtverčících atd.).

Jak psát web kurzíva

Prohlížeče vykreslují kurzívou. Nejsprávnější tag pro zvýrazňování (a pro tento účel jen zřídka používaný). Totéž co u <strong>: <i> je kurzíva, <em> je zvýraznění, které se náhodou vykresluje kurzívou.

Jak udělat tučné písmo

Vyberte text, který chcete změnit na tučný, a proveďte jednu z následujících akcí:Přesuňte ukazatel na minipanel nástrojů nad výběrem a klikněte na Tučné .Ve skupině Písmo. kartě Domů klikněte na Tučné písmo.Zadejte klávesovou zkratku: CTRL+B.

Co je to Svabach

švabach. Tiskové písmo, které patří mezi písma lomená, avšak svými zakulacenými polooblouky a dobrou čitelností prozrazuje výrazné renesanční a humanistické vlivy. Dodnes je používán jako písmo akcidenční nebo v některých bibliofilských tiscích.

Jak se píše WhatsApp

1. Stažení a otevření aplikace: WhatsApp Messenger si můžete stáhnout zdarma z Obchodu Google Play nebo z App Store společnosti Apple. Následně aplikaci otevřete klepnutím na ikonu s logem WhatsApp na domovské obrazovce telefonu.

Jak psát na WhatsApp

Pomocí aplikace WhatsApp můžete posílat diktáty.Otevření aplikace WhatsApp v telefonu.Klepněte na individuální nebo skupinový chat.Vyberte pole zprávy.Klepněte a podržte ikonu mikrofonu a nahrajte hlasovou zprávu.Pokud jste zprávu nahráli, ponechte ikonu mikrofonu a klepněte na „Odeslat“.

Jak se zbavit mezer mezi odstavci

Změna mezer mezi odstavciVyberte odstavce, které chcete změnit.Klikněte na kartu Rozložení stránky a v části Mezery upravte vzdálenost před nebo za každým odstavcem klikáním na šipky nahoru nebo dolů v polích Před a Za.

Jak se dělá konec odstavce

Pro vložení konce odstavce se jednoduše používá klávesa "Enter". Konce odstavce jsou však používány i pro nastavení stylů. Každý odstavec tak má svůj styl a je možné pak rozlišit, zda se jedná o běžný text, nebo se jedná např. o nadpis.

Jak napsat text HTML

V HTML by měl být souvislý text ale ideálně rozdělen do odstavců, které označujeme tagem <p> (jako anglicky paragraph). Tag <p> je párový a obaluje text, který má uvnitř odstavce být. Před text tedy píšeme tag <p> , za textem odstavec uzavřeme tagem </p> .

Kam psát HTML

HTML stránka je obyčejný prázdný soubor, do kterého píšeme prostý text, tedy text bez formátování. Pro psaní HTML stránek nepoužíváme Word a podobné programy, ale stáhneme si programátorský editor jako je např. VisualStudio Code. Editor spustíme, založíme nový HTML soubor a můžeme začít psát naše značky.

Jak zvýraznit písmo

Pokud však potřebujete zvýraznit nějaký text v obsahu stránky, doporučujeme ke zvýraznění využít tučný řez písma nebo kurzivu, případně zvýraznění pomocí barvy písma nebo barvy pozadí textu. V tom případě však nezapomeňte, že barva by neměla být jediným způsobem sdělení informace.

Jak udělat přeškrtnutý text

Použití nebo odebrání formátu přeškrtnutí textuVyberte text, který chcete formátovat.Přejděte na Domů >Přeškrtnutí.

Kdy se používal Švabach

Schwabacher) je tiskové pozdně bastardní gotické lomené písmo s velkou zdobností, pocházející z 80. let 15. století, který byl záhy v polovině 16. století jako základní tiskové písmo v německé oblasti vytlačen vyšší a užší frakturou.

Kde se používá cyrilice

Cyrilice se používá pro zápis šesti slovanských jazyků (bulharština, makedonština, srbština, ukrajinština, běloruština a ruština), jakož i mnoha neslovanských jazyků na území bývalého Sovětského svazu (kazaština, kyrgyzština, tatarština, baškirština, čečenština, čuvaština atd.) a jeho satelitních států (mongolština).

Jak zjistit s kým si kdo píše na WhatsApp

Žádné aplikace ani pomůcky co by vám umožnily zjistit co si někdo jiný píše s někým na WhatsApp bez přístupu k jejich telefonu neexistují.

Jak svázat nadpis s odstavcem

Svázání odstavců dohromady:Vyberte odstavec, který chcete svázat s následujícím odstavcem.Zvolte příkaz Formát > Odstavec.Zvolte kartu Tok textu.Zapněte volbu Svázat s následujícím.Klepněte na tlačítko OK.

Co nesmí být na konci řádku

u, k, o, s, v, z, a, i se nikdy nenechávají na konci řádku samostatně. Nejčastějším řešením je oddělení předložky na nový řádek pomocí enteru – a to je chyba! Pro pevné spojení předložky s následujícím slovem (pro společné zalomení řádku) se používá tzv. pevná mezera, kterou napíšete pomocí klávesové zkratky Alt+0160.

Jak ukončit text

Pro vložení konce odstavce se jednoduše používá klávesa "Enter". Konce odstavce jsou však používány i pro nastavení stylů. Každý odstavec tak má svůj styl a je možné pak rozlišit, zda se jedná o běžný text, nebo se jedná např. o nadpis.

Co je to HTML kód

HTML (Hyper Text Markup Language) je zkratka pro hypertextový značkovací jazyk, který se používá k vytváření obsahu webové stránky. Obsah webové stránky mohou tvořit texty, obrázky, tabulky, multimédia a další prvky. Webové stránky jsou mezi sebou vzájemně propojeny pomocí hypertextových odkazů.

Jak udělat HTML soubor

1. Vytvoříme HTML souborOtevřeme si nějaký textový editor například poznámkový blok. Můžete také použít nějaký HTML editor.Vytvoříme nový prázdný soubor.Soubor uložíme – pokud pracujeme v poznámkovém bloku, je třeba připsat k názvu souboru koncovku . html nebo . htm.