Co proti kosum?

Co jedí koši

Kosi, kvíčaly a brkoslavi se živí převážně bobulemi ptačího zobu, kaliny, černého bezu, jeřabin, případně plody hrušek a jablek.

Jak se zbavit Špačka

občas má člověk úspěch při plašení špačků se stejnými metodami, jaké zabírají například na hnízdící vlaštovky. Takže po stromech lze rozvěsit různá stará cédéčka nebo kousky nastříhaných hodně barevných igelitek případně trochu různých větších smotků z alobalu. Ptáky plaší šustění, odrazy světla a třepotání.

Jak ochranit Tresne

Osvědčila se i stará CD, která na provázcích zavěsíte na větve. Jak s nimi vítr otáčí, vytvářejí odlesky, které ptáky mohou odradit od plundrování úrody. Osvědčeným je i strašák ve tvaru lidské postavy.

Co má rád kos

Potravu si hledají na zemi a živí se bezobratlými živočichy, hlavně hmyzem, žížalami nebo plži a drobnými plody (jahody, borůvky, bezinky, dřínky, jeřabiny, hložinky aj.). Lesní populace kosů je tažná.

Kdy zpívá kos

Zpěv kosa můžeme slyšet od brzkého jara až do léta. Pravidelně začínají kosi se zpěvem v únoru, ale mírné poslední zimy přispívají k tomu, že můžeme kosa slyšet ojediněle po celou zimu.

Jak plašit špačky

Plašiče ptáků, které si můžete vyrobit sami doma

CD – Několik starých CD pověste na šňůrky a rozvěste na různých místech kolem ovocných stromů a klidně i na ně. Odráží světlo a vytvářejí dojem „pohybu“. Plechovky/konzervy – Stejně jako CD jsou lesklé, navíc však vydávají zvuk! A ten plaší vždy nejlépe.

Jak poznat Špačka

Dorůstá délky 19–22 cm, v rozpětí křídel měří 37–42 cm a váží 60–90 g. Ve svatebním šatě je černý s kovově zeleným, fialovým až purpurovým leskem, v prostém šatě má peří hustě bíle tečkované s bělavým zbarvením na bradě. Zobák je v létě žlutý a v zimě tmavý, nohy hnědorůžové.

Co proti červům v třešních

Je dobré okolí stromu zrýt, případně posypat páleným vápnem, výborné je též nechat operovat slepice okolo třešní, které si smlsnou na spadaných plodech i na červících. Důležité je odklizení veškeré popadané odrůdy ze země, čímž od stromu a vůbec ze zahrady odnášíme i larvy vrtule.

Kdy postřik třešní

První profylaktický postřik proti semenům se provádí těsně po rozkvětu třešní . Stříkáme dvakrát nebo třikrát každých 14 dní přípravkem Decis 2,5 EC nebo Mospilan 20 SP. Když si všimneme prvního výskytu drobných much, začneme stříkat 7 dní poté, co jsme si všimli létajících much.

Jak dlouho se dožije kos

Byť je kos samostatný, chytrý a nebojácný, dožívá se v průměru jen tří čtyř let. Nejstaršímu odchycenému jedinci bylo podle kroužku přes 21 let.

Jak dlouho trvá než se vylíhne kos

Na vajíčkách, kterých je 3 – 6 v hnízdě, sedí přibližně 11 – 14 dní. Po vylíhnutí se mláďata zdržují v hlubokém hnízdě z větviček a hlíny asi 12 – 13 dní.

Jak dlouho trvá než se vylíhne Kos

Na vajíčkách, kterých je 3 – 6 v hnízdě, sedí přibližně 11 – 14 dní. Po vylíhnutí se mláďata zdržují v hlubokém hnízdě z větviček a hlíny asi 12 – 13 dní.

Jak vypadá samice od kosa

Samec je sytě černý a má na rozdíl od samice oranžově žlutý zobák a kroužek okolo očí. Samice je hnědavá, s bělavějším hrdlem a nezřetelně skvrnitou hrudí. Mláďata jsou podobná samici a mají světlé podélné proužky na hřbetě.

Jak se zbavit Straky

CD – Několik starých CD pověste na šňůrky a rozvěste na různých místech kolem ovocných stromů a klidně i na ně. Odráží světlo a vytvářejí dojem „pohybu“. Plechovky/konzervy – Stejně jako CD jsou lesklé, navíc však vydávají zvuk! A ten plaší vždy nejlépe.

Jak se zbavit Krahujce

dřišťál (Berberis sp.), hlohyně (Pyracantha sp.), apod. Malí ptáci se mezi větvičkami snadno ukryjí a krahujec má potíže je následovat. Je to zároveň účinná ochrana proti kočkám. Plody těchto keřů vydrží do zimy, mají je velmi rádi kosi a v zahradnických prodejnách najdete řadu barevných, velmi ozdobných odrůd.

Kdy přiletí špačci

Prvním ptákem, který se na jaře vrací do říčanských zahrad, bývá špaček. Přilétá už během února a začátkem března. Když na trávníku zahlédneme černého ptáka, můžeme uvažovat, jestli jde o kosa, nebo o špačka.

Jak dlouho žije špaček

2 – 3 rokyŠpaček obecný / Délka života

Jak se zbavit červů

červ

Když máte podezření, nejprve zkontrolujte všechny potraviny. Napadené okamžitě vyhoďte do popelnice. Skříňky vykliďte, vyluxujte, vystříkejte třeba Biolitem nebo podobným prostředkem a pak vytřete. Ale smiřte se s tím, že najednou se parazita nezbavíte.

Jak se Odčervují třešně

Třešně namočte na 1-2 hodiny do vody se solí nebo s octem. Červíci z třešní vyplavou a po důkladném vypláchnutí třešní neucítíte ani ocet ani sůl. Pokud kromě červů vyplave na povrch i nějaká třešeň, tak ji rovnou vyhoďte, protože nebude dobrá.

Co napadá třešně

Třešeň / višeň – choroby a škůdciMoniliniová spála třešně a višně (Monilinia laxa)Moniliniová hniloba třešní a višní (Monilinia laxa.Skvrnitost listů třešně a višně (Blumeriella japii)Suchá skvrnitost listů třešně a višně (Stigmina carpophila)Mšice třešňová (Myzus cerasi)Vrtule třešňová (Rhagoletis cerasi)

Co má rád Kos

Potravu si hledají na zemi a živí se bezobratlými živočichy, hlavně hmyzem, žížalami nebo plži a drobnými plody (jahody, borůvky, bezinky, dřínky, jeřabiny, hložinky aj.). Lesní populace kosů je tažná.

Proč koš zpívá

Kosí zpěv má všechny významy připisované ptačímu zpěvu. Je to vyznačení revíru každého samečka, jeho symbolická obrana, slouží k informaci samičky o přítomnosti samečka a po dobu hnízdění synchronizuje i činnost páru vyvoláním příslušných reakcí samičky.

Jaká nebezpečí číhají na kosa

V posledních týdnech nacházejí lidé po celém Česku nebývalé množství uhynulých kosů. Ornitologové se domnívají, že může jít o důsledek nákazy virem Usutu, který přenášejí komáři. Nakazit se jím mohou i lidé, pro které však není nebezpečný. Ornitologům se ozývá stále víc lidí, kteří objevili uhynulého kosa.

Co krade Straka

Straky doopravdy kradou. Všechny prsteny, řetízky, staniolové obaly i zrcátka. Všechno, co se leskne a třpytí, působí na straky uhrančivým dojmem a mají potřebu si takový artefakt donést do svého hnízda. Část vědců dokonce říká, že je to kvůli tomu, aby svým bohatstvím udělali dojem na potenciálního partnera.

Jak dlouho se dozivaji straky

Ochrana

český název straka obecná
latinský název Pica pica
hlavní znaky kontrastní zbarvení, dlouhý ocas, skřehotavý hlas
hmotnost 200 – 250 g
délka života 15 let