Co to je ambivalentní?

Co to je impertinentní

lat.) drzost, vyzývavost, nestoudnost: říci někomu něco s vyzývavou i-í; dopouštět se i.; říkat někomu do očí i.; impertinentní příd. vyzývavě neslušný; drzý, vyzývavý, nestoudný: i. jednání, úsměv; být i.; → přísl.

Co to je indiferentní

Diference (z lat. dif-feró, odlišuji, odděluji) znamená rozdíl, případně odchylku.

Co to je relevance

Relevance (z lat.) znamená významnost či důležitost, obvykle ve vztahu k nějakému cíli nebo záměru. Informace, okolnost nebo prostředek je vzhledem k danému cíli relevantní, pokud významně zvyšuje nebo snižuje pravděpodobnost jeho dosažení.

Co je to žinantní

Žinantní znamená nepříjemný, nemilý, trapný.

Co to je nejrelevantnější

Relevance tedy znamená vhodnost a významnost informace vzhledem k danému účelu. Je to vztah významnosti mezi dokumentem a člověkem, který hledá informace. Nejrelevantnější jsou poté ty informace, které se nejvíce blíží informační potřebě nebo otázce, kterou si člověk klade.

Co znamená není relevantní

Informace, okolnost nebo prostředek je vzhledem k danému cíli relevantní, pokud významně zvyšuje nebo snižuje pravděpodobnost jeho dosažení. V opačném případě je vůči tomuto cíli irelevantní.

Co znamená slovo Žinýrovat

Žinýrovat se znamená ostýchat se, rozpakovat se, být nesmělý.

Proč se mi nezobrazují komentáře na Facebooku

Možnost zveřejňovat příspěvky nebo komentáře ve skupině nebo se v ní zapojovat vám dočasně vypnul Facebook. Facebook může taky vyžadovat, aby správci skupiny schvalovali vaše příspěvky ve skupině. Tahle omezení můžou být způsobená třeba porušováním zásad komunity na Facebooku. Přečtěte si víc o omezeních na Facebooku.

Jak zobrazit komentáře na Facebooku

Přejděte na svou stránku. Vlevo dole na stránce klikněte na Nastavení stránky. V nabídce Obecné klikněte na Pořadí komentářů. Pokud chcete pořadí komentářů zapnout, kliknutím zaškrtněte políčko u možnosti Zobrazit ve výchozím nastavení nejvíc relevantní komentáře.

Co to je relativní

Slovo relativní se do češtiny dostalo z němčiny, ze slova relativ, přes francouzské relatif původně z pozdně latinského termínu relātīvus, které znamená 'poměrný' od relātiō, které znamená 'odnášení; zpráva; vztah, poměr'. Význam slova relativní je 'poměrný' či 'podmíněný'.

Co to je validní

Validita (pravdivost) je schopnost testu, pozorování či studie měřit skutečný stav studovaného jevu. Jako validní můžeme označit takový test, který testuje skutečně to, co si myslíme, že testujeme.

Jak vypnout nejrelevantnější komentáře

Nezapomeňte, že stránky a některé profily můžou mít nastavené různé možnosti řazení komentářů a změna řazení komentářů není trvalá. Když chcete změnit pořadí komentářů, klepněte v levém dolním rohu příspěvku na aktuální možnost řazení komentářů (například Nejnovější komentáře, Všechny komentáře, Nejrelevantnější).

Jak videt vsechny komentáře na Facebooku

Přejděte na svou stránku. Vlevo dole na stránce klikněte na Nastavení stránky. V nabídce Obecné klikněte na Pořadí komentářů. Pokud chcete pořadí komentářů zapnout, kliknutím zaškrtněte políčko u možnosti Zobrazit ve výchozím nastavení nejvíc relevantní komentáře.

Kdo uvidí moje komentáře na Facebooku

Komentář uvidí každý, kdo si příspěvek může zobrazit.

Proč se mi nezobrazují komentáře

Pokud nemůžete svůj komentář najít v nejzajímavějších komentářích, zkuste komentáře třídit od nejnovějších. Nejnovější. Posunutím přejděte na svůj komentář. Pokud se váš komentář nezobrazuje mezi nejnovějšími komentáři, mohl být moderován kanálem nebo odstraněn ze strany YouTube, protože porušoval naše zásady.

Co to je absolutní

Z latinského absolutus (úplný, naprostý), trpného příčestí absolvere (zprostit), z ab- + solvere, tedy vlastně „oproštěný od všeho“.

Co to je relativismus

Relativismus (z lat. relativus, poměrný, vztažný) může označovat velmi široké spektrum postojů a názorů, které obvykle netvoří žádný soudržný systém. Všem je patrně společný názor, že něco, co jiní pokládají za absolutní a na ničem nezávislé, ve skutečnosti závisí na něčem jiném a může se tedy i měnit.

Co je to relevantní

Relevance (z lat.) znamená významnost či důležitost, obvykle ve vztahu k nějakému cíli nebo záměru. Informace, okolnost nebo prostředek je vzhledem k danému cíli relevantní, pokud významně zvyšuje nebo snižuje pravděpodobnost jeho dosažení.

Co znamená slovo nevalidní

Obecně se termín validita překládá jako platnost. Na internetu pak pojem „validní“ určuje, zda dokument odpovídá platným standardům. Protože pro různé webové jazyky (např. HTML, XHTML, CSS) existují různé standardy, validita se určuje pro jednotlivé části stránky zvlášť.

Jak vypnout komentáře u svého příspěvku

Vpravo nahoře na Facebooku klepněte na , potom na Skupiny a vyberte skupinu. Přejděte k příspěvku, u kterého chcete komentáře vypnout. Klepněte na a pak na Vypnout komentáře. Možnost komentování můžete znovu zapnout tak, na u příspěvku a vyberete Zapnout komentáře.

Kdo si prohlíží můj profil na Facebooku

Facebook neumožňuje uživatelům sledovat, kdo si prohlíží jejich profil.

Jak skrýt to se mi líbí na Facebooku

Po kliknutí na 3 tečky v pravém horním rohu příspěvku stačí zmáčknout možnost „Skrýt počet To se mi líbí", případně „Hide Like Count".

Jak někoho omezit na FB

Přejděte na profil uživatele. Pod profilovým obrázkem klepněte na Přátelé. Klepněte na Upravit seznam přátel. Klepněte na Omezeno.

Kde je absolutní monarchie

absolutní monarchie – veškeré fungování státu pod vlivem panovníka, vláda dědičně a doživotně, dnes např. Omán, Katar, Vatikán, Saudská Arábie… konstituční monarchie – panovníkova moc omezena ústavou. Japonsko, Švédsko, Norsko…

Co to je legitimní

Legitimita (z lat. legitimus, oprávněný, od legem timere, být v souladu se zákonem) je filosofický, politologický a zvláště pak právní pojem, který označuje právoplatnost, oprávněnost, a to buď oprávněnost vládnoucí moci, panovníka, nebo oprávněnost očekávání naplnění určitých požadavků.