Co znamená odkaz v Excelu?

Co je odkaz v Excelu

Pomocí funkce ODKAZ můžete získat adresu buňky v listu na základě zadaných čísel řádku a sloupce. Funkce ODKAZ(2,3) třeba vrátí adresu $C$2. Jiný příklad: Funkce ODKAZ(77,300) vrátí $KN$77. Můžete taky použít jiné funkce jako ŘÁDEK a SLOUPEC pro poskytnutí číselných argumentů řádku a sloupce pro funkci ODKAZ.
Archiv

Co je absolutní odkaz v Excelu

Pokud chcete při kopírování zachovat odkaz na původní buňku, musíte ho „zamknout“ tak, že přidáte znaky dolaru ($) před odkazy na buňku a sloupec. Pokud třeba vzorec =$A$2+$B$2 zkopírujete z buňky C2 do buňky D2, vůbec se nezmění. Říká se tomu absolutní odkaz.

Na co se používá hypertextový odkaz

Funkce HYPERTEXTOVÝ ODKAZ vytvoří zástupce, který přejde na jiné místo v aktuálním sešitu, nebo otevře dokument uložený na síťovém serveru, na Intranet nebo na internetu. Když kliknete na buňku obsahující funkci HYPERTEXTOVÝ ODKAZ, Excel přejde na uvedené místo nebo otevře zadaný dokument.

Jak vytvořit odkaz na list v Excelu

Vytvoření odkazu na jiný listVyberte buňku nebo buňky, ve kterých chcete vytvořit externí odkaz.Typ = (znaménko rovná se).Přepněte na list obsahující buňky, na které chcete vytvořit propojení.Vyberte buňku nebo buňky, na které chcete vytvořit odkaz, a stiskněte Enter.

Jak najít odkazy v Excelu

Na kartě Vložení ve skupině Odkazy klikněte na Odkaz.

Co je to relativní odkaz

Ve výchozím nastavení je odkaz na buňku relativní odkaz, což znamená, že odkaz je vzhledem k umístění buňky. Pokud například odkazujete na buňku A2 z buňky C2, ve skutečnosti odkazujete na buňku, která je dva sloupce vlevo (C minus A)– ve stejném řádku (2).

Jak poznám že se jedná o hypertextový odkaz

Hypertextový odkaz je vymezen párovou značkou <a> </a>. Text, který je napsán mezi počáteční a koncovou částí značky bude po zobrazení v prohlížeči oproti okolnímu textu barevně zvýrazněn, podtržen a po najetí ukazatelem myši na tento text se změní tvar ukazatele.

Co jsou hypertextové odkazy

Hypertext je způsob strukturování textu, který není lineární. Obsahuje tzv. hyperlinky neboli česky (hypertextové) odkazy. Rovněž odkazuje i na jiné informace v systému a umožňuje snadné publikování, údržbu a vyhledávání těchto informací.

Jak udělat aktivní odkaz

Otevření hypertextového odkazuKlikněte pravým tlačítkem myši na hypertextový odkaz a v místní nabídce vyberte Otevřít hypertextový odkaz .Klikněte na Otevřít hypertextový odkaz.

Co je to cyklický odkaz

Cyklický odkaz je odkaz, který odkazuje sám na sebe. Např. buňka A1 odkazuje vzorcem na buňku A2 a současně buňka A2 odkazuje vzorcem na buňku A1. Pomineme-li speciální případy, tak takovéto cyklické odkazování nikam nevede a končí chybovým hlášením.

Co to je za odkaz

Odkaz je stručnou informací o internetové stránce. Obsahuje název, popisek a adresu URL (např.: http://www.seznam.cz), na kterou můžete kliknout a zobrazit si tak danou stránku ve svém internetovém prohlížeči. Součástí odkazu je také velký náhled internetové stránky.

Jak se dělá odkaz

Vyberte text nebo obrázek, který se má zobrazit jako hypertextový odkaz. Stiskněte Ctrl+K. Můžete také kliknout pravým tlačítkem myši na text nebo obrázek a v místní nabídce kliknout na Odkaz . Na panelu Odkaz na klikněte na tlačítko Existující soubor nebo webová stránka.

Jak ověřit odkaz

Pro ověření neprůhledných odkazů, s nimiž se často setkáte na Facebooku či Twitteru, použijte nástroj Sucuri. Ten dokáže prověřit cílovou URL pomocí nástrojů jako Google, Norton SafeWeb a PhishTank a vyhodnotit tak bezpečnost odkazu.

Jak přepsat odkaz

Pokud už ve zprávě máte hypertextový odkaz, který ale pro nikoho jiného než pro počítač nic neznamená, změňte ho tímto postupem:Klikněte pravým tlačítkem kamkoliv na odkaz a v místní nabídce klikněte na Upravit hypertextový odkaz.V dialogu Upravit hypertextový odkaz vyberte text v poli Zobrazený text.

Jak napsat odkaz

Vyberte text nebo obrázek, který se má zobrazit jako hypertextový odkaz. Na pásu karet na kartě Vložení vyberte Odkaz. Můžete také kliknout pravým tlačítkem myši na text nebo obrázek a v místní nabídce kliknout na Odkaz . V okně Vložit hypertextový odkaz zadejte nebo vložte svůj odkaz do pole Adresa.

Jak otevřít odkaz

Otevření hypertextového odkazuKlikněte pravým tlačítkem myši na hypertextový odkaz a v místní nabídce vyberte Otevřít hypertextový odkaz .Klikněte na Otevřít hypertextový odkaz.

Jak zrušit cyklický odkaz v Excelu

Stačí jen přejít na kartu Vzorce, kliknout na šipku u tlačítka Kontrola chyb a zvolit možnost Cyklické odkazy. Zobrazíme si tím seznam buněk, ve kterých je vytvořen vzorec s cyklickým odkazem. Tyto buňky je potřeba projít a vzorce v nich upravit tak, aby cyklický odkaz neobsahovaly.

Jak najít v Excelu cyklický odkaz

Pokud nemůžete chybu najít, klikněte na kartu Vzorce, klikněte na šipku u tlačítka Kontrola chyb, přejděte myší na Cyklické odkazy a klikněte na první buňku uvedenou v podnabídce.

Jak zřídit odkaz

Odkaz se zřizuje tak, že v pořízení pro případ smrti zůstavitel nařídí určité osobě, zpravidla dědici, aby odkazovníku vydala předmět odkazu. Odkaz tedy může být zřízen závětí, dovětkem i dědickou smlouvou. Předpokladem platnosti odkazu je platnost zůstavitelova pořízení pro případ smrti.

Kdo může být Odkazovníkem

Jedná se o institut, kterým zůstavitel v pořízení pro případ smrti nařídí určité osobě, aby odkazovníkovi vydala předmět odkazu, přičemž odkazovníkem může být jen osoba způsobilá dědit. Právní úprava odkazu je obsažena v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“).

Jak zjistit jestli je stránka bezpečná

Hledejte https – Kombinace písmen, kterou vidíte na začátku každé webové adresy, znamená Hypertext Transfer Protocol (http). Jde o základní stavební kámen komunikace na webu, který je zároveň snadno zneužitelný. Když však místo „http“ uvidíte „https“ (a ikonu zámku), znamená to, že je stránka zabezpečená.

Jak otevřít URL adresu

Získání adresy URL stránky

Vyhledejte stránku. Ve výsledcích vyhledávání klepněte na název stránky. Zkopírujte adresu URL podle svého prohlížeče: Chrome: Klepněte na adresní řádek.

Jak poslat odkaz na soubor

Klikněte pravým tlačítkem myši (nebo stiskněte a podržte) OneDrive nebo složku a vyberte Sdílet odkaz OneDrive souboru. ( Pokud používáte OneDrive pro firmy, vyberte Sdílet, vyberte Kopírovat odkaza pak vyberte Kopírovat.) Nyní můžete odkaz publikovat, kdekoli chcete.

Jak najít cyklický odkaz

Na stavovém řádku v levém dolním rohu se zobrazí text Cyklické odkazy a adresa buňky, která je součástí cyklického odkazu. Pokud jsou cyklické odkazy na jiných listech, ale ne v aktivním listu, na stavovém řádku se zobrazí jenom text Cyklické odkazy – bez adres buněk.

Jak Iterovat v Excelu

Klikněte na kartu Soubor, na položku Možnosti a poté na kategorii Vzorce. V Excelu 2007 klikněte na tlačítko Microsoft Office, klikněte na Možnosti aplikace Excela potom klikněte na kategorii vzorce . V oddílu Možnosti výpočtů zaškrtněte políčko Povolit iterativní přepočet.