Kam recyklovat žárovky?

Kde recyklovat žárovky

LED žárovky, lineární a kompaktní zářivky nebo úsporné žárovky se odevzdávají ve sběrných místech. Určitě máte nějaké v okolí, bývají to obecní úřady, prodejny elektro nebo sběrné dvory.
Archiv

Kam vyhodit Autožárovky

Svítidla, elektrozařízení nebo žárovky, se recyklace nedočkají, pokud je vhodíte do směsného odpadu. Jako druhotné suroviny lze díky ekologické recyklaci využít až kolem 90 % materiálů. Jde zejména o plasty, sklo, železné, neželezné i vzácné kovy. Kam vyhodit LED žárovky
Archiv

Jak třídit zářivky

Zářivky a LED žárovky do sběrných míst či elektro obchodů

To znamená, že výbojky, LED žárovky, lineární zářivky a kompaktní zářivky nebo-li úsporné žárovky je potřeba odevzdat do sběrných míst k režimu zpětného odběru, tedy k recyklaci.
Archiv

Kam vyhodit staré žárovky

Ideálním řešením je odnést zářivku tam, kde jsme ji zakoupili. Elektra, hobby centra, ale i školy a některé instituce mají možnost speciálního sběru zářivek – jedná se o tzv. sběrná místa, odkud pak putují k bezpečné likvidaci.

Kam se starou žárovkou

Zatímco obyčejná a halogenová žárovka patří do směsného odpadu, LED žárovky a zářivky je nutné odevzdat do sběrného dvora. Kam vyhodit halogenové žárovky Halogenové žárovky nelze recyklovat, a proto je můžete vyhodit do směsného odpadu, tedy do klasické popelnice.

Kam patří Staré žárovky

Zatímco obyčejná a halogenová žárovka patří do směsného odpadu, LED žárovky a zářivky je nutné odevzdat do sběrného dvora. Kam vyhodit halogenové žárovky Halogenové žárovky nelze recyklovat, a proto je můžete vyhodit do směsného odpadu, tedy do klasické popelnice.

Co se starými žárovkami

Zatímco obyčejná a halogenová žárovka patří do směsného odpadu, LED žárovky a zářivky je nutné odevzdat do sběrného dvora. Kam vyhodit halogenové žárovky Halogenové žárovky nelze recyklovat, a proto je můžete vyhodit do směsného odpadu, tedy do klasické popelnice.

Kam se vyhazuje elektronika

Drobná elektrozařízení je možné vyhodit do červených, jasně označených kontejnerů. Drobné elektrospotřebiče, jako jsou dosloužilé holicí strojky, mobilní telefony, kalkulačky apod. nepatří do koše. To není potřeba dvakrát vysvětlovat.

Kam vyhodit obyčejné žárovky

Normální žárovka není nebezpečným odpadem, ani elektroodpadem. Ač je baňka skleněná, nejde jí dát ke třídění nádob na sklo. Patří proto do směsného odpadu.

Kam se zbytky z kuchyně

Zbytky jídla pak lze vyhodit:Na kompost na vaší zahradě,- do kompostéru na vaší zahradě či na balkóně (velmi oblíbené jsou i vermikompostéry, ve kterých se o rozklad organického odpadu starají žížaly).Do hnědých popelnic na bioodpad.

Kam patří CD

Vyřazené CD a DVD je proto nejvhodnější spolu s elektroodpadem odevzdat do speciálních sběrných boxů nacházející se například ve školách, obcích nebo firmách. "Právě ve firmách se nepotřebné CD likvidují nejčastěji.

Kam dát Zarivku

Ideálním řešením je odnést zářivku tam, kde jsme ji zakoupili. Elektra, hobby centra, ale i školy a některé instituce mají možnost speciálního sběru zářivek – jedná se o tzv. sběrná místa, odkud pak putují k bezpečné likvidaci.

Kam vyhodit lampu

L. LAMPY A SVÍTIDLA Menší do kontejneru na elektroodpad. Větší sběrný dvůr.

Kam se starými nabíječkami

Staré nabíječky lze odnést do Sběrného dvora jako elektrošrot. Novější nabíječky zakoupené s mobilním telefonem lze vrátit do prodejny, kde jste přístroj zakoupil.

Kam vyhodit starý počítač

V praxi to znamená, že starý počítač zaneste prodejci elektroniky, který je zapojený do kolektivního systému (Asekol, Ekolamp, Elektrowin atp.) nebo navštivte sběrný dvůr ve vašem městě. Bezplatně od vás počítač převezmou.

Jak likvidovat žárovky

V tomto případě je likvidace pravděpodobně nejjednodušší. Klasické staré, reflektorové a halogenové žárovky totiž nejsou považovány za elektroodpad, a proto je můžete bez obav vyhodit do směsného odpadu. To znamená do klasických odpadních nádob a veřejných odpadkových košů.

Kam vyhodit duši od kola

Nakonec je vhoďte do speciálního kontejneru na kovový odpad v nejbližším recyklačním centru, nebo je odneste do obchodu s kovovým šrotem.

Kam se starými talíři

Tabulové sklo patří do zeleného kontejneru. Větší množství je vhodnější odvézt do sběrného dvora. Talíře, hrnky a další porcelánové a keramické výrobky po té, co doslouží, patří do směsného odpadu. Varné sklo patří do směsného odpadu, případně na sběrný dvůr.

Kam vyhodit flash disk

„ELEKTROZAŘÍZENÍ“

hračky, mikrovlnky, DVD, vysavače, počítače, flash disky, monitory, pračky, lustry, sporáky, elektronářadí, výbojky, zářivky. V případě, že nám tyto věci doslouží, nebo je již nepotřebujeme máme možnost odevzdat je bezplatně odevzdat do sběrného dvora.

Kam vyhodit starou kabelku

Kabely a různé propojky možno do kontejneru na elektroodpad. DURAL – Sběrný dvůr. ELEKTROSPOTŘEBIČE – Kontejner na drobný elektroodpad, sběrný dvůr, u prodejce v rámci zpětného odběru, popř. svoz velkoobjemového odpadu.

Kam se hází krabice od mléka

Do oranžového (není-li ve Vaší lokalitě specifikováno jinak) vhazujte: Krabice od mléka, džusů, laciného vína, a to jakýchkoli velikostí, barev a tvarů. Jinými slovy všechno, co nese označení C/PAP, 81 nebo 84. Někde je možno vhazovat nápojové kartony do kontejnerů na papír.

Kam se starou myčkou

Každý má možnost odevzdat vysloužilý spotřebič také v obchodě s elektronikou. Obchodník jej musí vzít zdarma. Když nemá prostor, aby staré spotřebiče skladoval, musí vám poradit, kam jej odevzdat – nejspíš to bude nejbližší sběrný dvůr.

Kam s rozbitou televizi

Elektrozařízení nesmí být odstraňována spolu se směsným odpadem, ale musí být odkládána na místech k tomu určených, tj. ve sběrných dvorech nebo místech jejich zpětného odběru (viz výše). Uvedená zařízení a odpady budou dále využity k výrobě nových zařízení.

Kam vyhodit zehlicku na vlasy

Rozhodně ne do obyčejného kontejneru! Elektronická zařízení totiž obsahují nebezpečné látky, které se na skládce postupně uvolňují a nenávratně poškozují životní prostředí. Nezisková organizace ASEKOL proto rozmisťuje po České republice červené kontejnery na baterie a drobné elektrozařízení.

Kde odevzdat pneumatiky zdarma

Výrobce má povinnost zřídit veřejné místo zpětného odběru v každé obci, která o to projeví zájem, pokud už daný výrobce ve vzdálenosti do 10 km od ní již nezřídil místo zpětného odběru. Místy zpětného odběru mohou být jak pneuservisy, autoservisy, rovněž ale i obecní sběrné dvory.