Co znamená zavináč v Excelu?

Jak použít funkcí Když

Funkce KDYŽ, jedna z logických funkcí, vrátí jednu hodnotu, pokud se zadaná podmínka vyhodnotí jako Pravda, a jinou hodnotu, pokud se vyhodnotí jako Nepravda. Příklady: =KDYŽ(A2>B2;"Překročil se rozpočet.";"OK") =KDYŽ(A2=B2;B4-A4;"")

Jak označit více buněk v Excelu

Výběr obsahu buňky v ExceluKliknutím vyberte buňku. Můžete na ni také přejít (a vybrat ji) pomocí klávesnice.Oblast vyberete tak, že vyberete buňku a stisknete levé tlačítko myši a přetáhnete ostatní buňky.Pokud chcete vybrat nesousedící buňky a oblasti buněk, podržte Ctrl a vyberte buňky.

Jak převést text na číslo v Excelu

Vyberte buňky s čísly uloženými jako text. Na kartě Domů klikněte na Vložit > Vložit jinak. Klikněte na Násobit a pak klikněte na OK. Excel vynásobí každou buňku číslem 1 a přitom převede text na čísla.

Jak formátovat číslo v Excelu

Dostupné formáty čísel v ExcelVyberte buňku nebo oblast buněk.Na kartě Domů vyberte v rozevíracím seznamu Číslo. Nebo můžete zvolit jednu z těchto možností: Stiskněte kombinaci kláves CTRL +1 a vyberte Číslo.Vyberte požadovaný formát.

Jak spojit dvě funkce v Excelu

Data z více buněk můžete zkombinovat do jedné buňky pomocí symbolu Ampersand (&) nebo funkce CONCAT.

Jak napsat a zároveň v Excelu

V doplňku MS Excel PowerPivot lze logickou funkci AND (a zároveň) zapsat zápisem &&, a logickou funkci OR (nebo) zápisem || (AltGr+W). V prostředí VBa (editor maker) lze použít operátor + i pro sloučení, zřetězení textových hodnot.

Jak oznacit v Excelu

Označení buněk v Microsoft Excel

Buňky vedle sebe lze označit myší nebo pomocí klávesnice. Pro označení pomocí klávesnice klepeneme nejdříve do první buňky, kterou chceme označit. Stiskeneme a držíme klávesu Shift a zároveň se pomocí šipek přemístíme do poslední buňky výběru.

Jak označit velkou tabulku v Excelu

Pokud chcete vybrat celou tabulku, včetně záhlaví tabulky, klikněte dvakrát do levého horního rohu tabulky. Můžete také kliknout kamkoliv do tabulky a stisknutím kombinace kláves CTRL+A vybrat data tabulky v celé tabulce nebo kliknout na levou horní buňku tabulky a pak stisknout kombinaci kláves CTRL+SHIFT+END.

Co znamená v Excelu hodnota

Výrazem #HODNOTA! se vám Excel snaží říct, „Ve způsobu, jakým jste vzorec napsali, je nějaká chyba. Nebo je něco špatně s buňkami, na které odkazujete. “ Tato chyba je velmi obecná a může být obtížné najít její přesnou příčinu.

Jak na funkcí Svyhledat

Funkce SVYHLEDAT se používá k vyhledání hodnoty v tabulce. Příklady: =SVYHLEDAT(A2;A10:C20;2;PRAVDA) =SVYHLEDAT("Hernady";B2:E7;2;NEPRAVDA)

Jak napsat 0 v Excelu

Jak napsat před číslo 0Dá se to udělat úplně jednoduše přes Formát čísla.Dostaneme se na Formát buněk a hned první záložka je Formát čísla.Když napíšeme třeba 0000, pak 0 znamená jeden jakýkoliv znak.Pokud řešíte problém, jak dostat před číslo nulu, tak Vlastní formát čísla vám s tím pomůže.

Jak oddělit tisíce v Excelu

Na kartě Domů klikněte na ikonu pro otevření dialogového okna vedle možnosti Číslo. Na kartě Číslo klikněte v seznamu Kategorie na Číslo. Pokud chcete zobrazit nebo skrýt oddělovač tisíců, zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka Použít oddělovač 1000 (;).

Jak spojit text

Kombinování dat pomocí funkce CONCAT

Zadejte =CONCAT(. Vyberte buňku, kterou chcete nejprve zkombinovat. Buňky, které kombinujete, oddělte čárkami a pomocí uvozovek přidejte mezery, čárky nebo jiný text. Zavřete vzorec pomocí závorek a stiskněte Enter.

Jak spojit sloupce v Excelu

Klikněte na první buňku a stiskněte Shift a pak klikněte na poslední buňku v oblasti, kterou chcete sloučit. Důležité informace: Ujistěte se, že data obsahuje jenom jedna z buněk v oblasti. Klikněte na Domů > Sloučit a zarovnat na střed.

Jak napsat menší nebo větší

Znak pro menší „<“ a větší „>“ na klávesnici nalezneme také, ale musíme si již pomoci stiskem dvou kláves – napíšeme jej pomocí klávesy AltGr a klávesy, kde je nakreslený znak menší (většinou čárka) nebo větší (většinou tečka).

Jak se píše větší než

Symbol větší než je >. Tedy, 9>7 čteme jako „9 je větší než 7“. Symbol méně než je <.

Jak označit celý sloupec

A to tak, že: označte první oblast buněk, stiskněte a držte klávesu Ctrl a označujte další oblasti. Označení celého sloupce(ů) nebo řádku(ů) provedete kliknutím (příp. tažením u označování více sloupců nebo řádků) na název daného sloupce(A, B, C, …) nebo řádku (1, 2, 3, …).

Co vše umí Excel

Tabulkový editor umí vytvářet nejrůznější tabulky, provádět matematické výpočty, statisticky a graficky zpracovávat data, pracovat s databázemi, sestavovat a vyhodnocovat rozsáhlé projekty nebo vytvářet jednoduché prezentace. Možností pro využití tabulkového editoru je skutečně mnoho.

Jak zjistit počet buněk v Excelu

Na kartě Vzorce klikněte na Dalšífunkce , přejděte na Statistické apotom klikněte na jednu z následujících funkcí:POČET:Spočítat buňky, které nejsou prázdnéPOČET:Pokud chcete spočítat buňky, které obsahují čísla.COUNTBLANK: Pokud chcete spočítat buňky, které jsou prázdné.

Jak se počítá v Excelu

Zadání vzorce obsahujícího předdefinovanou funkciVyberte prázdnou buňku.Napište symbol rovná se = a potom zadejte funkci. Pokud chcete například vypočítat celkový prodej, zadejte =SUMA.Zadejte levou závorku (.Vyberte oblast buněk a potom zadejte pravou závorku ).Stisknutím klávesy Enter získáte výsledek.

Jak funguje Svyhledat v Excelu

Funkce SVYHLEDAT (anglicky název: VLOOKUP) vyhledá v prvním sloupci tabulky požadovanou/hledanou hodnotu a vrátí hodnotu, která je ve stejném řádku (jako nalezená hodnota), ale nachází se v jiném (námi určeném) sloupci zdrojové tabulky.

Jak použít v Excelu Svyhledat

Na řádku vzorců zadejte =SVYHLEDAT().Do závorek zadejte svoji vyhledávací hodnotu následovanou čárkou.Zadejte pole tabulky nebo vyhledávací tabulku, oblast dat, která chcete prohledat, a čárku: (H2,B3:F25,Zadejte číslo indexu sloupce.Zadejte hledanou hodnotu oblasti, a to buď PRAVDA , nebo NEPRAVDA.

Co znamená v Excelu E

Je to exponent – stručně řečeno – o kolik míst posunout desetinnou čárku vlevo nebo vpravo (záleží zda za E je záporné či kladné číslo) u čísla, které předchází E. Např. 2E3 je 2000, 6E-2 je 0.06.

Jak se dělají vzorce v Excelu

Zadání vzorce obsahujícího předdefinovanou funkciVyberte prázdnou buňku.Napište symbol rovná se = a potom zadejte funkci. Pokud chcete například vypočítat celkový prodej, zadejte =SUMA.Zadejte levou závorku (.Vyberte oblast buněk a potom zadejte pravou závorku ).Stisknutím klávesy Enter získáte výsledek.

Jak v Excelu nahradit tečku mezerou

Kde si tedy můžeme vybrat, jestli používat čárky nebo tečky Je možné buď nastavit celé Windows v regionálním nastavení, nebo je možné nastavit pouze Excel. Pak jdeme na Soubor / Možnosti / Upřesnit. Odstraněním fajfky zrušíme vazbu Excelu na Windows a nadefinujeme si, jaké oddělovače chceme v Excelu používat.