Jak funguje back up?

Co to je Backup u fotovoltaiky

back-up systému. Doplněk k FV systému přepne tento systém v případě výpadku sítě automaticky na ostrovní provoz čímž se zajistí dodávka elektrické energie pouze do objektu. Systémem back-up může být dovýbaven jakýkoliv FV systém stejně jako nové FV systémy.
Archiv

Co je to back up

Záloha nebo záložní kopie (anglicky backup) je kopie dat uložená na jiném datovém nosiči (nebo i místě). Záložní data jsou využívána v případě ztráty, poškození nebo jiné potřeby práce s daty uloženými v minulosti. Zálohování probíhá nepravidelně (např. v domácnostech) nebo pravidelně podle rozvrhu (např.

Jak funguje hybridní měnič

Výhodou hybridního systému je částečná nezávislost na DS, je schopna provozu i v ostrovním režimu. Energie vyráběna solárními panely se používá k pokrytí vlastní spotřeby, přebytečná energie je využita k nabíjení baterií a pokud je jí dostatek, je následně odváděna do DS (pokud povoleno).

Jak funguje hybridní fotovoltaická elektrárna

Hybridní fotovoltaická elektrárna vyrábí elektřinu pomocí solárních panelů. Vyrobená elektřina se ihned spotřebuje na napájení spotřebičů v domácnosti, nebo se její přebytky uloží do připojených akumulátorů. Ty by měly mít dostatečnou kapacitu, aby bylo možné přebytky elektřiny spotřebovat přímo v domácnosti.

Na co si dát pozor u fotovoltaiky

Na co si dát pozor při realizaci FVE na klíč Formality a procesy. Dotace a sliby. Návrh systému. Montáž panelů Rozvaděče. Backup neboli zálohovaný okruh. Vytěžování přebytků výroby. Konfigurace režimu FVE a kalibrace přetoků

Co připojit na Backup

Obecně se doporučuje na back up linku připojit klíčové spotřebiče – osvětlení, zabezpečení domu, ledničku, ale také internet či televizi, abyste získali informace o tom, jak dlouho bude blackout trvat.

Co je to Wattrouter

Wattrouter je zařízení, které slouží k přesměrování přebytků energie vyrobených fotovoltaickou elektrárnou. Zajišťuje zužitkování této energie přímo v místě výroby – přebytky se obvykle využijí na ohřev teplé užitkové vody nebo provoz tepelného čerpadla.

Jaký měnič pro fotovoltaiku

Nejlepší varianta je pořídit si asymetrický měnič, který umí dodávat energii individuálně do každé fáze podle aktuální potřeby. Tato varianta FVE je v posledních letech nejčastější.

Jaký je rozdíl mezi měničem a střídačem

Měnič je jakékoli zařízení, které mění parametry vstupního signálu na nějaké jiné výstupní. Střídač je také měnič, mění stejnosměrné veličiny na střídavé.

Co je Hybridni solarni systém

Hybridní fotovoltaický systém je kombinace ostrovního systému a klasické fotovoltaické elektrárny, přičemž je využíváno výhod obou systémů. Je to systém s vlastními akumulátory, který dokáže fungovat nezávisle na distribuční síti.

Co je hybridní střídač

Hybridní v podstatě dnes znamená, že střídač v měniči je schopen jak provozu ostrovního, tak toho paralelního se sítí. Dlužno podotknout, že ostrovní provoz se distribučním společnostem nelíbí, proto je oficiálně zakázáno připojit zdroj schopný ostrovního provozu.

Kdy se vyplatí fotovoltaika

Rozmezí návratnosti se však obecně udává od 5 do 15 let.

Pokud žijete v oblasti, kde je drahá elektřina, ale zároveň hodně svítí, fotovoltaika se vyplatí dokonce více než v oblastech s levnou elektřinou, kde je omezená doba svitu. V prvním kroku si tedy spočítejte spotřebu celé domácnosti a kolik za energii platíte.

Kdo může instalovat fotovoltaiku

FVE si na svůj rodinný dům může instalovat kdokoliv, kdo má zájem o snižování výdajů na energie a zvyšování své energetické soběstačnosti. Vždy je však dobré, pokud je v daném odběrném místě větší odběr během dne.

Jak zabránit Přetokům do sítě

Odpověď je jednoznačná: pro vlastní spotřebu, bez přetoků do distribuční sítě, můžete do svých rozvodů připojit jakékoliv technicky správně fungující zařízení. Stejně jednoduše jako připojujete záložní zdroj (tzv. UPS) tak můžete připojit GridFree instalaci mikroměniče se solárním panelem.

Jak instalovat solární panely

Samotná instalace fotovoltaických panelů probíhá obvykle do speciálních profilů, které se přišroubují na střešní krytinu. Sluneční panely se do nich jednoduše zasunou. Otvory pro montáž profilů je třeba důkladně utěsnit, stejně jako otvory, kudy se provlékají kabely.

Co použít místo Wattrouteru

GBO-Aku je regulátor s plynulou regulací výkonu pro dokonalé využití elektřiny z libovolné fotovoltaické elektrárny, (v režimu “wattrouter” nebo “vytěžovač”). Používá se v místech, kde jsou přetoky do sítě. (FVE připojená k síti, trvale pracující v MPPT režimu).

Co s přebytky z FVE

S nadbytečnou elektřinou z fotovoltaiky můžete naložit těmito způsoby:Odevzdávat ji zadarmo do distribuční sítě.Prodávat přetoky za spotovou cenu na burze.Prodávat přebytky za fixní částky.Využívat virtuální baterii.Prodávat nejen přetoky, ale veškerou elektřinu.

Co je potřeba pro instalaci fotovoltaiky

Abyste mohli získat dotaci na FVE, je třeba, aby byly všechny objekty, které chcete pro fotovoltaiku použít, zaneseny v katastru nemovitostí. Co nejméně vikýři a komíny zajistíte, že nebude nic stínit ani překážet. Nejlepší je vše umístit na severní stranu střechy. Se střechou není dále potřeba provádět nic.

Proč hybridní střídač

Střídač Geti podporuje hned několik režimů:

Hybridní režim ukládá přebytečnou energii do baterií, kterou následně využívá v noci. Jestliže nedojde k plnému pokrytí zátěže spotřebičů, chybějící energie je brána ze sítě. Ostrovní režim pak pracuje naprosto autonomně bez nutnosti připojení k síti.

Co je solární invertor

Solární invertor, nebo také měnič či střídač, je zařízení převádějící stejnosměrné napětí z fotovoltaických polí na napětí a frekvenci místní rozvodné AC sítě.

Jak funguje GridFree

Co je to Gridfree Pokud máte přípojku el. energie, lze část energie během dne získat ze solárních panelů a snížit tak odběr energie ze sítě. Tomuto principu říkáme GridFree.

Co je on grid systém

Takový On-grid systém zajistí napájení pro zapnuté spotřebiče v daném okamžiku a energie pro tyto spotřebiče nebude brána z rozvodné elektrické sítě, ale z fotovoltaických panelů. Tento systém fotovoltaické elektrárny je velmi rozšířen ve firmách, ale i při rodinných domech.

Proč si nepořídit fotovoltaiku

Solární panely jsou drahé

Solární panely bývaly v minulosti opravdu drahé, nyní už to ale určitě neplatí. Od uvedení prvních sériově vyráběných solárních panelů na trh v roce 1979 jejich cena stále klesá a účinnost naopak roste. Solární panely patří do stejné kategorie, jako mikroprocesory do osobních počítačů.

Co je lepší fotovoltaika nebo tepelné čerpadlo

Oba tyto systémy dokáží totéž. Rozdíl je v pořizovacích nákladech, použití daného systému a jejich návratnost. Obecně lze říci, že solární ohřev vody je nesporně mnohem výhodnější, než tepelné čerpadlo. Oproti tomu k vytápění objektu se více hodí tepelné čerpadlo.

Na co si dát pozor při instalaci fotovoltaiky

Na co si dát pozor při nákupu solárního systémuFotovoltaické panely.Baterie.Měnič (střídač)Pokrytí spotřeby výrobou z FVE.Jaký trvalý proud či raději výkon ve wattech mi poskytne Vámi nabízená baterie a jaká je cena za její rozšíření (Jaký výkon má jeden panel a není možné použít méně panelů vyššího výkonu