Jaký je rozdíl mezi Chroustem a Babkou?

Jak vypadá chroust

Pro chrousta obecného je charakteristické hnědé zbarvení a zlaté chloupky pod krovkami. Dospělci dosahují velikosti 25–30 mm. Samec má na tykadlové paličce 7 lístků, zatímco samička jich má pouze 6. Snadno jej lze zaměnit s chroustkem letním (Amphimallon solstitiale), který je však menší a nemá tykadlové paličky.

Jak poznat larvu chrousta

Larvy chrousta se nazývají ponravy a dorůstají až do velikosti 5 centimetrů. Mají bělavě nažloutlou barvu, jsou masité a obloukovitě zakřivené. Jejich hlava je hnědě zbarvená a jsou na ní dobře patrná tykadla. Na hrudní části můžete pozorovat výrazné končetiny.
Archiv

Jak škodí chroust

Dospělí chrousti škodí okusováním listů vzrostlých stromů, larvy chroustů zase požíráním a okusováním kořínků obilnin a mladých stromků. Vývoj chrousta trvá 3 až 5 let. Od začátku dubna do začátku května se chrousti rojí a nalétávají na stromy, kde požírají listy.

Kdy zacinaji Litat chrousti

Dospělí chrousti žijí pouze 5 až 6 týdnů, vylétávají od dubna do května, nejčastěji za soumraku.
Archiv

Jak dlouho Litaji chrousti

Podle různých zdrojů jeden až čtyři roky. U nás nejspíš 2 – 3 roky. S tím rozdílem, že rozmnožování u chroustka není tak výrazně synchronizováno jako u chrousta, a tudíž nejsou příliš zřetelné takzvané chroustí roky. Dospělec pak žije několik dnů až týdnů,“ doplnil přírodovědec.

Jak zničit larvy chroustů

V dnešní době se s chrousty sice občas setkáme na zahradách, ale nebezpečí kalamitního vývoji nehrozí. Při zvýšeném výskytu se doporučuje mechanicky likvidovat larvy vykopáním. V malospotřebitelském balení není v současné době na trhu žádný granulovaný insekticid, který se dříve doporučoval pro chemickou likvidaci.

Co přitahuje chrousty

Chrousti milují vlhkou půdu. Právě do ní s oblibou kladou larvy. V oblastech, kde přirozeně hodně prší a je teplo proto může být chroustů opravdu hodně. Částečně se dá věci pomoci tak, že nebudete zalévat zbytečně větší plochy a necháte trávníky více proschnout.

Kdy budou chrousti

V letošním roce dojde na území ČR a SR k výletu dvou kmenů chrousta obecného (Melolontha melolontha). V nižších polohách to bude tříletý kmen III0 s periodicitou výskytu 2022, 2025, 2028, … Ve vyšších polohách pak kmen IV2 s periodicitou výskytu 2022, 2026, 2030, …

Co vadi Chroustum

"Je to býložravec," řekl Hoskovec s tím, že chroustek letní určitě nekouše a není tak třeba se ho bát. Dospělci ale pojídají listy stromů a mohou tak napáchat škody. Největší problém představují larvy. "Žerou kořínky všeho – trávy, ale i keřů nebo zeleniny," řekl entomolog.

Jak dlouho žije Chroustek

U nás nejspíš 2 – 3 roky. S tím rozdílem, že rozmnožování u chroustka není tak výrazně synchronizováno jako u chrousta, a tudíž nejsou příliš zřetelné takzvané chroustí roky. Dospělec pak žije několik dnů až týdnů,“ doplnil přírodovědec.

Co žere Larva chrousta

"Je to býložravec," řekl Hoskovec s tím, že chroustek letní určitě nekouše a není tak třeba se ho bát. Dospělci ale pojídají listy stromů a mohou tak napáchat škody. Největší problém představují larvy. "Žerou kořínky všeho – trávy, ale i keřů nebo zeleniny," řekl entomolog.

Jak často se objevují chrousti

V první fázi se ponravy živí humusem a tak neškodí, to se ovšem změní už v létě následujícího roku. Ponravy se v zemi vyvíjí tři roky a poté se na podzim zakuklí, aby následující rok na přelomu dubna a května vylezl dospělý chroust. Ten žije maximálně dva měsíce.

Jak casto vylétají chrousti

Aktivní jsou pouze na jaře a v létě, v zimních měsících přezimují 20–100 cm pod povrchem země. V půdě zůstávají do doby, kdy dorostou velikosti 4–5 cm. Na podzim toho roku se zakuklí a na jaře vylétají jako dospělci.