Jak na sokl u domu?

Co použít na sokl domu

Nejlevnějším materiálem pro obklad soklu je beton. Nejrůznější betonové tvárnice či obkládačky mohou rovněž imitovat přírodní materiály, některé jsou od nich doslova k nerozeznání. Betonové obklady soklů se vyznačují i vysokou trvanlivostí, jsou poměrně lehké a snadno se s nimi pracuje.
Archiv

Jak správně zateplit sokl domu

Optimální řešení soklu domu v praxi

Sokl domu je obložen extrudovaným polystyrenem (XPS) do výšky až 1,2 v případě domu bytového a 0,6 m u domu rodinného. Extrudovaný polystyren není nasákavý, ukládá se do země (cca do 0,5 metru pod úroveň terénu, použije se nopová izolace) či do soklových lišt.

Čím natřít sokl domu

Dobrý den, pro nátěr můžete použít silikonovou (BARLET SILIKON BARVA FASÁDNÍ V4018) nebo akrylátovou (BARLET AKRYLÁT BARVA FASÁDNÍ V4013) fasádní barvu. Další možností ne natažení mozaikové omítky Barlet mozaiková omítka.

Jak upravit sokl domu

K úpravě soklové části domu se obvykle přistupuje při opravě nebo rekonstrukci fasády, ale zejména ve chvíli, kdy sokl neplní ochrannou a izolační funkci. V první řadě je třeba provést hydroizolaci a zateplení, teprve v další fázi se na soklovou část nanáší dekorativní omítka.
Archiv

Čím Oblozit sokl

Ideálním řešením pro obložení soklu domu je marmolit – dekorativní omítka, která působí vzhledově jako kámen a vyrábí se z přírodního mramoru. Vlastnosti marmolitu jsou ideální pro obklad soklu.

Jak ošetřit sokl

Zateplovaný sokl je nutné nejprve ošetřit hydroizolací. Následně musíte stěnu, kterou chcete zateplovat očistit od přebytečných kousků betonu či jiných nečistot. V případě, že je stěna z nasákavého materiálu případně je izolována třeba asfaltovým pásem je nutné stěnu napenetrovat.

Proč se zatepluje sokl

Toto zjištění se velmi jednoduše prezentuje, zejména laikům, jako tepelný most. Následně přichází odůvodnění, že sokl je potřeba zateplit, aby se předešlo tepelným únikům a prochládání zdiva v interiéru (často se hrozí zvýšenou vlhkostí a plísněmi).

Proč se dělá sokl

Sokl má ochrannou a izolační funkci a chrání spodní část domu, zejména proti průnikům vody do budovy, stříkání vody, únikům tepla z budovy, proti kyselosti půdy či mechanickým tlakům. Jde o nejvíce mechanicky a fyzicky namáhaný bod vnější stěny.

Co místo Marmolitu

Hrubozrný marmolit se tak často nepoužívá a nahrazuje se kamenným kobercem, který je pro toto použití vhodnější.

Jakou barvu na sokl

Odpověď: Pro omyvatelné nátěry soklů na stěnách se běžně používají syntetické emaily jako jsou S2013 Industrol univerzál, U2029 Industrol profi a pod.

Jak vysoky sokl u domu

Výška soklu je minimálně 30 cm

Norma uvádí výšku zateplení soklu minimálně 30 centimetrů nad budoucí okolní terén. Do této výšky bychom měli použít nejen soklový polystyren, ale také svislou hydroizolaci kolem stavby.

Jak vyrovnat sokl

Pokud se jedná o sokl, který je velmi nerovný a hrbolatý, bude jej třeba vyrovnat pomocí malty. Využít můžete vápenocementovou omítku (jádrová omítka). Na takto vyrovnaný podklad se tepelná izolace montuje snáze a nedochází k nedokonalostem vedoucím ke vzniku tepelných mostů.

Jak izolace domu ve svahu

Odpověď: Dobrý den, pro izolaci svislé stěny, která bude vystavena hydrofyzikálnímu namáhání prosáknutou, stékající nebo tlakovou vodou je vhodná fólie Fatrafol 803.

Jak vysoký sokl u domu

V zásadě by měla být tepelná izolace soklu domu provedena cirka 80 cm pod úroveň upraveného terénu. Její tloušťka bývá zhruba o 2 až 3 centimetry menší, než je tloušťka horního zateplení, čili zateplení obvodového zdiva. Nikdy by však neměla být menší jak 10 cm.

Jak izolovat dům proti vlhkosti

V závislosti na původní vrstvě je možné vysypat podlahu štěrkem, ten přikrýt armaturou a následně jej zalít vrstvou betonu. Alternativou může být použití cementové stěrky a následně aplikovat asfaltovou izolaci. Pak už je na řadě izolace, například v podobě polystyrénu.

Jak správně izolovat základy

Jako tepelná izolace se do základů používá kvalitní pevný izolační materiál s minimální nasákavostí, který neumožňuje vzlínání vlhkosti. Jako nejvhodnější se jeví extrudovaný polystyren (XPS) ve formě desek v tloušťkách od 8 do 20 cm, který je pevný a dostatečně odolný vůči předpokládané zátěži a mrazu.

Kdy se dává Nopová fólie

Nejčastěji se nopové fólie používají při sanaci vlhkého zdiva starých domů, které nemají funkční hydroizolační vrstvu. Nejprve se provede výkop do hloubky základové spáry, následně se pokládá nopová fólie od základů směrem nahoru k obvodové stěně.

Čím zateplit základy domu

XPS pro zateplení základů vyhrává

Ačkoli se pro zateplování podsklepeného domu doporučuje použít pěnové sklo, v praxi se však nejčastěji používá polystyren XPS neboli extrudovaný polystyren. V případě, že hledáte ekonomické řešení, můžete do podzemní části použít i polystyren perimetrický.

Jak správně použít Nopovou fólii

Nejprve se provede výkop do hloubky základové spáry, následně se pokládá nopová fólie od základů směrem nahoru k obvodové stěně. Důležité je pokládat fólii tak, aby vystouplé nopy směřovaly ke stěně, aby mezi nopy dobře proudil vzduch. Ke stěně se fólie kotví pomocí speciálních hřebíků s podložkou.

Jak udělat Nopovou fólii

Kotvení nopové fólie

Fólii na stěnu připevněte pomocí speciálních hřebíků s plastovou podložkou nebo hřebů s kotvící podložkou a hmoždíky. Fólii upevňujte nopy směrem ke zdivu, aby mezi nopy dobře proudil vzduch. To je klíčové pro odvětrávání zdiva.

Jak vysoko sokl

Výška soklu je minimálně 30 cm

Norma uvádí výšku zateplení soklu minimálně 30 centimetrů nad budoucí okolní terén. Do této výšky bychom měli použít nejen soklový polystyren, ale také svislou hydroizolaci kolem stavby.

Jak zakrýt Nopovou fólii

Ukončovací lišta nopové fólie

Jedná se o speciální systémové zakončovací lišty, které se ukotvují ke stěně pomocí vrutů a hmoždinek a nopová fólie se pod tyto lišty pouze zasune. Díky tomu je zajištěno, že mikroventilační vrstva může plnit svoji funkci a nebude docházet k zanášení spáry.

Kdy použít Nopovou fólii

Nopová folie a její použití na stavbě

S nopovými fóliemi se setkáme při vysoušení a izolování vlhkého zdiva. Využít je můžete také při stavbě zelených střech, teras a balkónů, kde pomáhají omezit průtok deštivé vody při srážkách.

Jak spojit Nopovku

Jakmile do sebe nopy zapadnou, musí se zafixovat pomocí hřebů nebo plastových těsnících hmoždinek. Nepřekládejte folie na rozích zdiva. Spoje nopových fólií by se měly nacházet minimálně 50 cm od rohů. Během instalace je potřeba zabránit jakémukoli poškození nopů.

Jak se správně pokládá Nopová fólie

Nejprve se provede výkop do hloubky základové spáry, následně se pokládá nopová fólie od základů směrem nahoru k obvodové stěně. Důležité je pokládat fólii tak, aby vystouplé nopy směřovaly ke stěně, a vytvořily mikroventilační vrstvu. Ke stěně se fólie kotví pomocí speciálních hřebíků vybavených podložkou.