Jak napsat kg v Excelu?

Jak nastavit formát buněk

Vyberte buňky se stylem Excel. Klikněte pravým tlačítkem myši na použitý styl v části Styly buněkdomovské >. Vyberte Změnit formát > a změňte tak, co chcete.

Jak nastavit Jednotky v Excelu

V nabídce Excel klikněte na Předvolby. (Obecné). V nabídce Jednotky pravítka klikněte na měrnou jednotku, kterou chcete použít. Tip: Šířku sloupce můžete také zobrazit přetažením oddělovače sloupců na listu a pozorováním Popisy ovládacích prvků při přetahování.

Jak se dělají vzorce v Excelu

Zadání vzorce obsahujícího předdefinovanou funkciVyberte prázdnou buňku.Napište symbol rovná se = a potom zadejte funkci. Pokud chcete například vypočítat celkový prodej, zadejte =SUMA.Zadejte levou závorku (.Vyberte oblast buněk a potom zadejte pravou závorku ).Stisknutím klávesy Enter získáte výsledek.
Archiv

Jak vložit Jednotky do Excelu

Přidejte jednotku do každé buňky pomocí vzorce

Vyberte prázdnou buňku vedle první buňky datového seznamu a zadejte tento vzorec =B2&"kg" (B2 označuje buňku, kterou potřebujete, a $ je jednotka, do které chcete přidat) a stiskněte vstoupit a poté přetáhněte úchyt automatického vyplňování do rozsahu.

Jak se dělá zlomek v Excelu

Vyberte buňky, které chcete naformátovat. Na kartě Domů klikněte na ikonu pro otevření dialogového okna vedle popisku Číslo. V seznamu Kategorie klikněte na Zlomek. V seznamu Typ klikněte na typ formátu zlomku, který chcete použít.

Jak upravit buňku v Excelu

Klikněte na buňku obsahující data, která chcete upravit, a potom klikněte kamkoli do řádku vzorců. Tím spustíte režim úprav a umístíte kurzor do řádku vzorců na místo, na které jste klikli. Klikněte na buňku obsahující data, která chcete upravit, a stiskněte klávesu F2.

Jak napsat 0 v Excelu

Jak napsat před číslo 0Dá se to udělat úplně jednoduše přes Formát čísla.Dostaneme se na Formát buněk a hned první záložka je Formát čísla.Když napíšeme třeba 0000, pak 0 znamená jeden jakýkoliv znak.Pokud řešíte problém, jak dostat před číslo nulu, tak Vlastní formát čísla vám s tím pomůže.

Jak vlozit vzorec

Na listu klikněte na buňku, do které chcete zadat vzorec. Zadejte znaménko = (znaménko rovná se) následované konstantami a operátory (až 8 192 znaků), které chcete použít při výpočtu.

Jak dát Kč do Excelu

Poznámky. Obecně platí, že k použití formátování měny u buňky byste měli použít dialogové okno Formát buněk(Ctrl+1)nebo Domů >Číslo > Účetní formát čísla.

Jak se píše zlomek

Zlomky (1/3, 2/5)Klikněte nebo klepněte sem, kam chcete vložit zlomek.Přejděte na Vložení > symbolu > další symboly.V rozevíracím seznamu Podmnožina zvolte Číselné formuláře. Poznámka: Ne všechna písma mají podmnožinu čísel formulářů.Poklikejte na zlomek, který chcete vložit.Vyberte Zavřít.

Jak udělat zlomkovou čáru

Pro psaní zlomků můžete použít jednoduše lomítko na numerické klávesnici. Jakmile napíšete zlomek, stiskněte mezerník a zlomek se uspořádá vertikálně.

Jak v Excelu seřadit podle velikosti

Seřazení číselVyberte buňku ve sloupci, který chcete seřadit.Na kartě Data proveďte ve skupině Seřadit a filtrovat jednu z následujících operací: Pokud chcete seřadit data od nejnižšího po nejvyšší, klikněte na tlačítko. (Řadit od nejmenších po největší).

Jak psát Apostrof v Excelu

APOSTROF PŘES ASCII KÓD (ALT+0146/ALT+039)Stiskněte levý Alt a nepouštějte ho.Následně na numerické části klávesnice vyťukejte kód 0146 pro typografickou, respektive 039 pro strojopisnou variantu tohoto znaku.

Jak převést vzorec na text Excel

Přejdeme do buňky, kterou chceme upravit ze vzorce na hodnotu (číslo, text) a nejprve stiskneme na klávesnici funkční klávesu F2, tím se zviditelní vzorec, a následně stiskneme klávesu F9, který tento vzorec vypočítá a zamění za výsledek. Potvrdíme ENTER.

Jak psát vzorce

Vyberte Vložit > Rovnice nebo stiskněte Alt + =. Pokud chcete použít předdefinový vzorec, vyberte Návrh >Equation. Pokud chcete vytvořit vlastní, vyberte Návrh >Equation > Ink Equation. K napsání rovnice použijte prst, pero nebo myš.

Jak opakovat vzorec v Excelu

Syntaxe pro tuto funkci je následující: =OPAKOVAT(„*“,5); =OPAKOVAT(„_“,10); =OPAKOVAT(„+“,12). Opakovat můžete libovolný znak na klávesnici, a navíc k tomu ještě i symboly.

Co je to buňka v Excelu

Průnik souřadnic sloupce a řádky se nazývá buňka. Každý pracovní list v Excelu 2010 obsahuje 16 384 sloupců a 1 048 576 řádků. Buňka může obsahovat jednu ze tří hodnot: číslo, text nebo vzorec. Čísla vytvářejí data, vzorce a popisky vytvářejí z dat užitečné informace.

Jak v Excelu převést číslo na text

Formátování čísel jako textuVyberte buňku nebo Oblast buněk obsahující čísla, která chcete formátovat jako text. Jak vybrat buňky nebo oblast.Na kartě Domů klikněte ve skupině Číslo na šipku vedle pole Formát čísla a potom klikněte na Text. Poznámka: Pokud možnost Text nevidíte, posuňte se posuvníkem na konec seznamu.

Jak psát na počítači zlomky

Zlomky (1/3, 2/5)Klikněte nebo klepněte sem, kam chcete vložit zlomek.Přejděte na Vložení > symbolu > další symboly.V rozevíracím seznamu Podmnožina zvolte Číselné formuláře. Poznámka: Ne všechna písma mají podmnožinu čísel formulářů.Poklikejte na zlomek, který chcete vložit.Vyberte Zavřít.

Jak srovnat v Excelu podle abecedy

Klikněte kamkoli do tabulky a pak přesuňte ukazatel na písmeno nad sloupcem, podle kterého chcete sloupec seřadit. Klikněte na šipku, která se zobrazí u písmena sloupce, a pak vyberte některou volbu řazení: Seřadit vzestupně: Seřadí data v abecedním pořadí (od A do Z) nebo od nejnižší po nejvyšší číselnou hodnotu.

Jak seřadit tabulku

Řazení tabulky

Vyberte Možnost Domů > Seřadit filtr &. Nebo vyberte Data > Seřadit. Vyberte možnost: Seřadit od A do Z – seřadí vybraný sloupec ve vzestupném pořadí.

Jak napsat znak apostrof

Zápis na počítači

Typografický apostrof (') lze ve Windows zapsat kombinací Alt + 0 1 4 6 .

Jak vložit apostrof

APOSTROF PŘES ASCII KÓD (ALT+0146/ALT+039)Stiskněte levý Alt a nepouštějte ho.Následně na numerické části klávesnice vyťukejte kód 0146 pro typografickou, respektive 039 pro strojopisnou variantu tohoto znaku.

Jak sloučit text buněk

Sloučení textů ze dvou nebo víc buněk do jedné buňkyVyberte buňku, do které chcete vložit sloučená data.Zadejte = a vyberte první buňku, kterou chcete sloučit.Zadejte & a použijte uvozovky s ohraničenou mezerou.Vyberte další buňku, kterou chcete zkombinovat, a stiskněte Enter. Příkladem vzorce může být =A2&" &B2.

Jak sloučit hodnoty v Excelu

Klikněte na první buňku a stiskněte Shift a pak klikněte na poslední buňku v oblasti, kterou chcete sloučit. Důležité informace: Ujistěte se, že data obsahuje jenom jedna z buněk v oblasti. Klikněte na Domů > Sloučit a zarovnat na střed.