Jak se dělá v Excelu graf?

Jak udělat graf z tabulky

Vytvoření grafuNa telefonu nebo tabletu s Androidem otevřete tabulku v aplikaci Tabulky Google.Vyberte buňky, které chcete zahrnout do grafu.Klepněte na Vložit. Graf.Volitelné: Chcete-li zvolit jiný graf, klepněte na Typ. Potom vyberte některou z těchto možností.Klepněte na Hotovo .

Jak udělat XY graf v Excelu

Vyberte data, která chcete vykreslit v bodovém grafu. Klikněte na kartu Vložení a potom klikněte na Vložit bodový graf (X, Y) nebo Bublinový graf. Klikněte na Bodový.

Jak vložit data do grafu v Excelu

Klikněte pravým tlačítkem myši na graf a zvolte Vybrat data. Na listu, který obsahuje zdrojová data grafu, se zobrazí dialogové okno Vybrat zdroj dat. Po opuštění dialogového okna klikněte na list a potom kliknutím a přetažením vyberte všechna data, která chcete použít pro graf, včetně nové datové řady.

Jak udělat z tabulky graf ve Wordu

Pokud chcete ve Wordu vytvořit jednoduchý graf od začátku, klikněte na > graf a vyberte graf, který chcete.Klikněte na Vložení > Graf.Klikněte na typ grafu a pak poklikejte na požadovaný graf.V zobrazené tabulce nahraďte výchozí data vlastními informacemi.Po dokončení tabulku zavřete.

Co to je graf

Graf je struktura, která nám pomáhá znázorňovat objekty a vztahy mezi nimi. Skládá se z vrcholů a hran. Vrcholy často reprezentují reálné objekty a obvykle je kreslíme jako tečky nebo kolečka. Hrany představují vztahy mezi vrcholy, na obrázku obvykle vypadají jako čáry mezi vrcholy.

Jak vytvořit kombinovaný graf v Excelu

Vytvoření kombinovaného grafu přidáním vedlejší osy

Klikněte na libovolné místo v grafu, který chcete změnit na kombinovaného grafu zobrazte Nástroje grafu. Klikněte na Návrh > změnit typ grafu. Na kartě Všechny grafy vyberte Typ kombinovaný a potom vyberte graf Skupinový sloupcový – spojnicový na vedlejší ose.

Jak vytvořit paprskový graf

Vložení grafu je jednoduché, označíme připravenou tabulku a z karty Vložení ze skupiny Grafy vybereme Další grafy a poté si můžeme vybrat: Paprskový

Jak vložit kombinovaný graf

Vytvoření kombinovaného grafu přidáním vedlejší osy

Klikněte na libovolné místo v grafu, který chcete změnit na kombinovaného grafu zobrazte Nástroje grafu. Klikněte na Návrh > změnit typ grafu. Na kartě Všechny grafy vyberte Typ kombinovaný a potom vyberte graf Skupinový sloupcový – spojnicový na vedlejší ose.

Jak zobrazit graf v Excelu

Zobrazení nebo skrytí tabulky dat

Zobrazí se Nástroje grafu s kartami Návrh, Rozložení a Formát. Na kartě Rozložení klikněte ve skupině Popisky na položku Tabulka dat. Proveďte jednu z následujících akcí: Pokud chcete zobrazit tabulku dat, klikněte na Zobrazit tabulku dat nebo Zobrazit tabulku dat s klíči legendy.

Jak změnit popis grafu v Excelu

Klikněte pravým tlačítkem myši na popisky kategorií, které chcete změnit, a klikněte na Vybrat data. V části Popisky vodorovné osy (kategorie)klikněte na Upravit.

Jak vytvořit seznam grafu

4) Vložení seznamu grafů

Často tedy v závěru práce umístěte kurzor tam, kam chcete seznam vygenerovat. Následně na horní liště vyberte kartu Reference a tlačítko pro Vložení seznamu obrázků. Byť se zdá název tlačítka trochu zavádějící, generují se pomocí něho různé seznamy, tedy i požadovaný seznam grafů.

Jak se počítají lineární funkce

Lineární funkce je dána předpisem y = ax + b (a a b jsou reálná čísla). Grafem je přímka, která prochází body o souřadnicích [0; b], [1; a + b]. Pokud je a > 0 – funkce je rostoucí. Pokud je a < 0 – funkce je klesající.

Co je to graf informatika

Graf je struktura, která nám pomáhá znázorňovat objekty a vztahy mezi nimi. Skládá se z vrcholů a hran. Vrcholy často reprezentují reálné objekty a obvykle je kreslíme jako tečky nebo kolečka. Hrany představují vztahy mezi vrcholy, na obrázku obvykle vypadají jako čáry mezi vrcholy.

Jak přidat graf do grafu

Vytvoření grafuVyberte data, ze kterých chcete vytvořit graf.Klikněte na Vložení > Doporučené grafy.Po výběru typu grafu na kartě Doporučené grafy se vám zobrazí náhled grafu.Vyberte graf.Vyberte OK.

Jak vytvořit bublinový graf v Excelu

Na kartě Vložení klikněte ve skupině Grafy na šipku vedle položky Bodové grafy. Vyberte bublinu s ikonou 3D efektu.

Jak sloučit grafy

Vytvoření kombinovaného grafu přidáním vedlejší osy

Klikněte na libovolné místo v grafu, který chcete změnit na kombinovaného grafu zobrazte Nástroje grafu. Klikněte na Návrh > změnit typ grafu. Na kartě Všechny grafy vyberte Typ kombinovaný a potom vyberte graf Skupinový sloupcový – spojnicový na vedlejší ose.

Jak se dělá graf

Vytvoření grafuVyberte data, ze kterých chcete vytvořit graf.Klikněte na Vložení > Doporučené grafy.Po výběru typu grafu na kartě Doporučené grafy se vám zobrazí náhled grafu.Vyberte graf.Vyberte OK.

Jak vložit titulek ke grafu

2) Vložení titulku ke grafu

Pokud už tedy v práci nějaký graf máte, klikněte na něj pravým tlačítkem myši. V kontextové nabídce vyberte položku Vložit titulek.

Jak vložit titulek ke grafů

2) Vložení titulku ke grafu

Pokud už tedy v práci nějaký graf máte, klikněte na něj pravým tlačítkem myši. V kontextové nabídce vyberte položku Vložit titulek.

Jak popsat tabulky a grafy v bakalářské práci

„Zjištění a výsledky analýzy je třeba v grafu zvýraznit a prodat,“ doporučuje Marek. Typicky chybným příkladem jsou neseřazené sloupce sloupcového grafu, které zbytečně čtenáře nutí, aby si data analyzoval sám. Cokoliv, co vizuálně rozbije masu textu, přitáhne pozornost čtenáře. To platí pro obrázky, diagramy i grafy.

Jak udělat graf lineární funkce

Toto slovo pochází z latinského linea, což označuje čáru nebo přímku. Grafem lineární funkce tedy bude přímka. Předpis lineární funkce je f:y=ax+b. Pomocí koeficientů a a b můžeme ovlivnit vzhled grafu lineární funkce, jestli bude funkce rostoucí, nebo klesající a kde graf protne osu y.

Jak vypočítat graf funkce

Grafem lineární funkce je vždy přímka.

Proto si můžeme zvolit dvě různá x, dopočítat příslušné hodnoty y a spojit tyto body přímkou. Další varianta je vypočítat si průsečíky funkce s osami souřadného systému a vést přímku těmito body.

Co je to kostra grafů

V teorii grafů je kostra souvislého grafu G takový podgraf souvislého grafu G na množině všech jeho vrcholů, který je stromem.

Jak vytvořit graf

Vytvoření grafuVyberte data, ze kterých chcete vytvořit graf.Klikněte na Vložení > Doporučené grafy.Po výběru typu grafu na kartě Doporučené grafy se vám zobrazí náhled grafu.Vyberte graf.Vyberte OK.

Jak otočit graf v Excelu

Na kartě Formát oblasti grafu klikněte na Efekty a potom klikněte na Prostorové otočení. Otočení změníte tak, že v polích Otočení X a Y kliknete na stupeň otočení, který chcete.