Jak se tvoří tabulky?

Jak se dělají tabulky

Pokud chcete vložit základní tabulku, klikněte na Vložení > Tabulka a přesuňte kurzor po mřížce tak, aby se zvýraznil požadovaný počet sloupců a řádků. Pokud chcete vložit větší tabulku nebo chcete tabulku přizpůsobit, vyberte Vložení > Tabulka > Vložit tabulku.

Co tvoří tabulku

Tabulku tvoří záznamy (řádky) a pole (sloupce). Pole obsahují různé typy dat – můžou to být texty, čísla, kalendářní data nebo třeba hypertextové odkazy.

Jak správně udělat tabulku v Excelu

Vyzkoušejte to!Vyberte buňku v datech.Vyberte Domů > Formátovat jako tabulku.Zvolte styl tabulky.V dialogovém okně Formátovat jako tabulku nastavte oblast buněk.Označte, jestli tabulka obsahuje záhlaví.Vyberte OK.
Archiv

Jak zvýraznit tabulku ve Wordu

WordKlikněte do tabulky a potom kliknutím na úchyt pro přesunutí tabulky tabulku vyberte. Zobrazí se karta Nástroje tabulky – Návrh.Klikněte na Styly ohraničení a zvolte styl ohraničení.Klikněte na Ohraničení a zvolte, kam chcete ohraničení přidat.

V jakém programu vytvořit tabulku

Tabulky Google: Online editor tabulek | Google Workspace.

Jak vlozit tabulku do tabulky

Vyberte buňky nebo tabulku, kterou chcete vložit, a zvolte Úpravy > Vyjmout nebo Kopírovat. Umístěte textový kurzor do buňky, kde chcete tabulku zobrazit, a zvolte Úpravy > Vložit. klikněte do buňky, zvolte Tabulka > Vložit tabulku, zadejte počet řádků a sloupců a pak klikněte na OK.

Jak se dělá sdílená tabulka

Sdílení excelového sešitu s ostatnímiVyberte Sdílet.Vyberte oprávnění a pak Použít.Přidejte lidi.Pokud chcete, napište zprávu.Vyberte Poslat.

Jak funguje tabulka

Tabulka představuje jednoduchý způsob uspořádání informací do sloupců a řádků. Jedná se o široce používaný způsob reprezentace dat ve výzkumu, informačních technologiích a analýze dat. Tabulky se objevují v ručně psaných dokumentech, tištěných knihách i v elektronických formátech.

Jak zadat vzorec v Excelu

Vytvoření jednoduchého vzorce v ExceluNa listu klikněte na buňku, do které chcete zadat vzorec.Zadejte znaménko = (znaménko rovná se) následované konstantami a operátory (až 8 192 znaků), které chcete použít při výpočtu. V našem příkladu zadejte =1+1. Poznámky:Stiskněte Enter (Windows) nebo Return (Mac).

Jak vytvořit sčítací tabulku v Excelu

Vyberte buňku vedle čísel, která chcete sečíst, na kartě Domů klikněte na Automatické shrnutí, stiskněte Enter a máte hotovo. Když kliknete na Automatickéshrnutí, Excel automaticky zadá vzorec (který používá funkci SUMA)k sečtení čísel.

Jak psát do tabulky ve Wordu

Pomocí značek odstavce vyznačte, kde má začít nový řádek tabulky. Vyberte text, který chcete převést, a klikněte na Vložit > Tabulka > Převést text na tabulku. V okně Převést text na tabulku zvolte požadované možnosti. Zkontrolujte, jestli se čísla v části Velikost tabulky shodují s požadovaným počtem sloupců a řádků.

Jak formátovat tabulky ve Wordu

Naformátování celé tabulky pomocí stylů tabulkyKlikněte na tabulku, kterou chcete naformátovat.V části Nástroje tabulky klikněte na kartu Návrh.Ve skupině Styly tabulky najeďte myší na jednotlivé styly, dokud nenajdete požadovaný styl.Kliknutím použijte styl v tabulce.

Jak vytvořit tabulku bez Excelu

Postup vytvoření nové tabulky:Otevřete domovskou stránku Tabulek na adrese sheets.google.com.Klikněte na Nová . Tím se vytvoří a otevře nová tabulka.

Jak dat tabulku na střed

Změna zarovnání textu v buňce tabulkyPomocí textového nástroje vyberte buňku nebo buňky, které chcete změnit.Zvolte Tabulka > Volby buňky > Text.Pod nabídkou Vertikální zarovnání vyberte nastavení Zarovnání: Zarovnat nahoře, Zarovnat střed, Zarovnat dole nebo Zarovnat vertikálně.

Jak vytvořit pivot tabulku

Začneme tak, že klikneme kamkoliv do tabulky – není třeba nic označovat. Dále klikneme v kartě Vložení (Insert) na Kontingenční tabulka (Pivot table). Následující dialog můžeme nechat jak je a jen ho potvrdit "OK".

Jak psát vzorce

Vyberte Vložit > Rovnice nebo stiskněte Alt + =. Pokud chcete použít předdefinový vzorec, vyberte Návrh >Equation. Pokud chcete vytvořit vlastní, vyberte Návrh >Equation > Ink Equation. K napsání rovnice použijte prst, pero nebo myš.

Co vše umí Excel

Tabulkový editor umí vytvářet nejrůznější tabulky, provádět matematické výpočty, statisticky a graficky zpracovávat data, pracovat s databázemi, sestavovat a vyhodnocovat rozsáhlé projekty nebo vytvářet jednoduché prezentace. Možností pro využití tabulkového editoru je skutečně mnoho.

Jak sečíst hodnoty v Excelu

Vyberte buňku vedle čísel, která chcete sečíst, na kartě Domů klikněte na Automatické shrnutí, stiskněte Enter a máte hotovo. Když kliknete na Automatickéshrnutí, Excel automaticky zadá vzorec (který používá funkci SUMA)k sečtení čísel.

Jak Ztučnit tabulku ve Wordu

Tabulku označíte a na pásu karet Nástroje tabulky klikněte na záložku Návrh. Zde vyberete Ohraničení -> Ohraničení a stínování. Po kliknutí se otevře okno Ohraničení a stínování, viz obrázek dole. Zde máte možnost nastavit styl čáry, barvu a šířku.

Jak upravit tabulku

Klikněte na tabulku. Na kartě Rozložení klikněte ve skupině Zarovnání na okraje buněk a potom v dialogovém okně Možnosti tabulky . Udělejte jednu z těchto věcí: V části Výchozí okraje buněk zadejte míru, kterou chcete upravit horní, dolní, levý nebo pravý okraj.

Jak oddělit tabulky ve Wordu

Rozdělení tabulkyUmístěte kurzor na řádek, který chcete použít jako první řádek druhé tabulky. V tabulce příkladu je na třetím řádku.Na kartě ROZLOŽENÍ klikněte ve skupině Sloučit na tlačítko Rozdělit tabulku. Tabulka se rozdělí na dvě tabulky.

Co je to pivot tabulka

Pivot tabulka se používá na sečtení, setřízení, reorganizování, seskupení, spočítání, nebo třeba zprůměrování údajů zapsaných v nějaké tabulce (například v Microsoft Excelu, Google Sheets, databázi, apod.). Umožňuje nám změnit řádky na sloupce a sloupce na řádky.

Co je to pivotka

pivotka podstatné jméno · rod ženský

hráčka v kolektivní hře (zejm. basketbalu a házené) hrající v centru útoku — výp. tech. kontingenční (anglicismus pivotní) tabulka (v Excelu apod.)

Jak vložit vlastní vzorec do Excelu

Vytvoření jednoduchého vzorce v ExceluNa listu klikněte na buňku, do které chcete zadat vzorec.Zadejte znaménko = (znaménko rovná se) následované konstantami a operátory (až 8 192 znaků), které chcete použít při výpočtu. V našem příkladu zadejte =1+1. Poznámky:Stiskněte Enter (Windows) nebo Return (Mac).

Jak se dělá součet v Excelu

Pokud potřebujete sečíst sloupec nebo řádek čísel, nechte Excel za vás. Vyberte buňku vedle čísel, která chcete sečíst, na kartě Domů klikněte na Automatické shrnutí, stiskněte Enter a máte hotovo. Když kliknete na Automatickéshrnutí, Excel automaticky zadá vzorec (který používá funkci SUMA)k sečtení čísel.