Jak ulozit tabulku v Excelu?

Jak uložit tabulku z Excelu

Vyberte tabulku, kterou exportujete jako soubor PDF, a klikněte na Soubor > Vývoz > Vytvořte dokument PDF / XPS > Vytvořit PDF / XPS v aplikaci Excel 2013/2016. Viz screenshot: Poznámka: Pokud používáte Excel 2010, vyberte tabulku a klikněte na Soubor > Uložit a odeslat > Vytvořte dokument PDF / XPS > Odeslat jako PDF.

Jak formátovat tabulku v Excelu

Vytváření a formátování tabulekVyberte buňku v datech.Vyberte Domů> Formátovat jako tabulku.Zvolte styl tabulky.V dialogovém okně Vytvořit tabulku nastavte oblast buněk.Označte, jestli tabulka obsahuje záhlaví.Klikněte na OK.
Archiv

Jak vložit tabulku do Excelu

Označte oblast buněk a pak buď: V kartě Vložit klikněte na Tabulka. a v následujícím kroku zaškrtněte, jestli tabulka má nebo nemá záhlaví, nebo v kartě Domů klikněte na Formátovat jako tabulku, vyberte barvičky a pak zase zaškrtněte nebo nezaškrtněte záhlaví. Tabulka je vložená.

Jak vložit tabulku do tabulky

Pokud chcete vložit základní tabulku, klikněte na Vložení > Tabulka a přesuňte kurzor po mřížce tak, aby se zvýraznil požadovaný počet sloupců a řádků. Pokud chcete vložit větší tabulku nebo chcete tabulku přizpůsobit, vyberte Vložení > Tabulka > Vložit tabulku.

Jak uložit tabulku v Excelu jako obrázek

Vyberte buňky nebo klikněte na graf nebo objekt, který chcete zkopírovat jako obrázek. Na kartě Domů klikněte ve skupině Schránka na šipku vedle položky Kopírovat a potom klikněte na Kopírovat jako obrázek.

Jak sdílet excelovou tabulku

Klikněte na Revize > Sdílet sešit. Na kartě Úpravy zaškrtněte políčko Povolit úpravy více uživatelům …. Na kartě Upřesnit vyberte požadované možnosti sledování a aktualizace změn a klikněte na tlačítko OK. Pokud je sešit nový, zadejte jeho název do pole Uložit jako.

Jak udělat podmíněné formátování

Použití podmíněného formátování na základě textu v buňkách

Klikněte na DOMŮ > podmíněné formátování a > zvýraznit pravidla buněk > text, který obsahuje. V levé části okna Text, který obsahuje zadejte text, který chcete zvýraznit. Vyberte barevný formát textu a klikněte na OK.

V čem vytvořit tabulku

Postup vytvoření nové tabulky:Otevřete domovskou stránku Tabulek na adrese sheets.google.com.Klikněte na Nová . Tím se vytvoří a otevře nová tabulka.

Kde vytvořit tabulku

Chcete Dokumenty Google v práci nebo ve škole využívat naplno Zaregistrujte se ke zkušebnímu období služby Google Workspace bez dalších poplatků. Tabulky Google jsou online tabulkový editor, ve kterém můžete vytvářet a formátovat tabulky a spolupracovat na nich s dalšími lidmi.

Jak vložit tabulku do dokumentu

Vložením tabulky nebo obrázku do dokumentu přidělíte jeho strukturu nebo vizuálnímu dotyku. Vyberte Vložení > Tabulka. Zvýrazněte požadovaný počet sloupců a řádků a pak je vyberte. Pokud chcete vytvořit větší tabulku, vyberte vložit > tabulku > Vložit tabulku.

Jak vložit tabulku jako obrázek

Přidání obrázku do tabulkyNa telefonu nebo tabletu s Androidem otevřete tabulku v aplikaci Tabulky Google.Klepněte na Vložit. Obrázek.Vyberte, zda chcete obrázek umístit do buňky nebo přes buňky. Buňky s obrázkem nemohou obsahovat také text.Vyberte, odkud chcete obrázek vzít.Klepněte na fotku.

Jak převést tabulku na obrázek

Přepněte se do Wordu, textový kurzor umístíte na místo vložení a tabulku vložíte kliknutím na šipku u tlačítka Vložit na kartě DOMŮ ve skupině Schránka a volbou ikonky s názvem Obrázek (název ikonky se objeví, když na ni najedete myší). Po kliknutí na ikonku se tabulka vloží na místo kurzoru jako obrázek.

Jak sdílet tabulky

Tabulky:

Otevřete soubor, který chcete sdílet (a který vlastníte nebo ke kterému máte přístup). Klikněte na Sdílet. Zadejte e-mailové adresy nebo skupiny, se kterými chcete sdílet. Vyberte, jaký typ přístupu chcete lidem přiřadit: Může upravovat, Může komentovat nebo Může prohlížet.

Jak poslat sdílenou tabulku

Sdílení excelového sešitu s ostatnímiVyberte Sdílet.Vyberte oprávnění a pak Použít.Přidejte lidi.Pokud chcete, napište zprávu.Vyberte Poslat.

Co je podmíněné formátování Excel

Podmíněné formátování dokáže ve vašich datech pomoct zvýraznit opakování a tendence. Pokud ho chcete používat, vytvoříte pravidla, která určují formát buněk na základě jejich hodnot. Například následující měsíční údaje o teplotách s barvami buněk vázanými na hodnoty buněk.

Jak zadat podmínku v Excelu

Vzorec s podmínkou se zapisuje v následujícím tvaru:=KDYŽ(adresa buňky + zadání podmínky; pokud je podmínka pravdivá, provede se první výpočet; pokud podmínka pravdivá není, tak se provede druhý výpočet)=A(první podmínka co musí být splněna ; druhá podmínka co musí být splněna ; …)

Jak se dělá sdílená Tabulka

Sdílení excelového sešitu s ostatnímiVyberte Sdílet.Vyberte oprávnění a pak Použít.Přidejte lidi.Pokud chcete, napište zprávu.Vyberte Poslat.

Jak vložit dvě tabulky vedle sebe

Na kartě ROZLOŽENÍ klikněte ve skupině Sloučit na tlačítko Rozdělit tabulku. Tabulka se rozdělí na dvě tabulky. Tabulku můžete rozdělit dál, pokud je více řádků.

Jak vložit tabulku z Excelu do Wordu

V Excel vyberte data, která chcete zkopírovat, a stiskněte Ctrl+C. Otevřete další Office, klikněte na místo, kam chcete data vložit, a stiskněte Ctrl+V. Klikněte na Možnosti vložení vedle dat a zvolte, jak je chcete vložit. Zachovat formátování zdroje Tím zachováte formátování dat přesně tak, jak je.

Jak se dělá sdílená tabulka

Sdílení excelového sešitu s ostatnímiVyberte Sdílet.Vyberte oprávnění a pak Použít.Přidejte lidi.Pokud chcete, napište zprávu.Vyberte Poslat.

Jak vložit tabulku do grafu

V nabídce Zobrazení klikněte na Rozložení při tisku. Klikněte na kartu Vložení a potom klikněte na šipku vedle možnosti Graf. Klikněte na typ grafu a pak poklikejte na graf, který chcete přidat. Při vložení grafu do Wordu nebo PowerPointu se otevře list v Excelu, který obsahuje tabulku s ukázkovými daty.

Jak uložit tabulku z Excelu jako obrázek

Vyberte buňky nebo klikněte na graf nebo objekt, který chcete zkopírovat jako obrázek. Na kartě Domů klikněte ve skupině Schránka na šipku vedle položky Kopírovat a potom klikněte na Kopírovat jako obrázek.

Jak vloženým tabulkám ve Wordu přiřadit titulky a vytvořit seznam tabulek přes kartu reference

Vyberte objekt (tabulku, rovnici, obrázek nebo jiný objekt), ke kterému chcete přidat titulek. Na kartě Reference klikněte ve skupině Titulky na tlačítko Vložit titulek. V dialogovém okně Titulky klikněte na Automatické vložení a zaškrtněte políčka u položek, ke kterým má Word automaticky přidávat titulky.

Jak vyfotit tabulku do Excelu

Použití Microsoft 365 aplikace

Pokud chcete používat Microsoft 365 aplikace, můžete to samé udělat i odsud. OtevřeteMicrosoft 365 aplikace v telefonu a vyberte Akce > Obrázek do tabulky. Nasměrujte fotoaparát na stůl, který potřebujete, a klepněte na tlačítko pro zachycení.

Jak převést Excel do JPG

Jak převést EXCEL to JPG souborů pomocí Aspose. Cells ConversionNahrajte soubory EXCEL, které chcete převést.V případě potřeby nastavte možnosti (více stránek na obrázek, jedna stránka na list, orientace výsledného obrázku, nastavení vodoznaku).Náhled převedených obrázků.Nastavte rozsah stránek, který se má uložit.