Jak upravit rozevírací seznam?

Jak změnit rozevírací seznam

Změna nebo odstranění rozbalovacího seznamuV Tabulkách Google otevřete tabulku.Vyberte buňku nebo buňky, které chcete změnit, a pak vyberte z možností: Klikněte na Data.Upravte rozbalovací seznam: Pokud chcete změnit uvedené možnosti, upravte položky v části Kritéria.Klikněte na Hotovo.

Jak zadat rozevírací seznam Excel

Vytvoření rozevíracího seznamuVyberte buňky, které chcete seznamy obsahovat.Na pásu karet klikněte na DATA > Ověření dat.V dialogovém okně nastavte Povolit naSeznam.Klikněte na Zdroj,zadejte text nebo čísla (oddělené čárkami, u seznamu s oddělovači), který chcete mít v rozevíracím seznamu, a klikněte na OK.

Jak vložit rozevírací seznam

Klepněte na buňku nebo buňky, kde chcete vytvořit rozbalovací seznam. Klepněte na Ověření dat. V části Kritéria vyberte požadovanou možnost: Seznam položek: Chcete-li přidat položku, klepněte na +Přidat, zadejte požadovanou položku a uložte ji klepnutím na Hotovo.

Jak vytvořit rozevírací seznam v Excelu 2010

Klikněte na kartu DATA a dále na tlačítko OVĚŘENÍ DAT (DATA VALIDATION). Na záložce NASTAVENÍ (SETTINGS) zvolte v nabídce povolit SEZNAM (LIST) a po kliknutí do pole ZDROJ (SOURCE) označte myší buňky s hodnotami, které chcete v seznamu vybírat. Nastavení potvrďte kliknutím na tlačítko OK.
ArchivPodobné

Jak propojit dva soubory Excel

Vyberte buňku nebo buňky, ve kterých chcete vytvořit externí odkaz. Typ = (znaménko rovná se). Přepněte do zdrojového sešitu a klikněte na list obsahující buňky, které chcete propojit. Stiskněte klávesu F3,vyberte název, na který chcete vytvořit odkaz, a stiskněte Enter.

Jak udělat v Excelu ano nebo ne

Přidání do existující tabulkyOtevřete tabulku v zobrazení datového listu.V případě potřeby přejděte vodorovně k prvnímu prázdnému poli.Vyberte Kliknutím přidat a pak v seznamu vyberte Ano/Ne .Poklikejte na nový řádek záhlaví a zadejte smysluplný název nového pole.Uložte změny.

Jak vytvořit rozbalovací menu

Vytvoření rozevíracího seznamuNa novém listu zadejte položky, které se mají zobrazit v rozevíracím seznamu.V listu vyberte buňku, ve které má být rozevírací seznam.Přejděte na Dat na pásu karet a pak Ověření dat .Na obrazovce Nastavení na kartě Povolit klikněte na Seznamu .

Jak udělat podmíněné formátování

Použití podmíněného formátování na základě textu v buňkách

Klikněte na DOMŮ > podmíněné formátování a > zvýraznit pravidla buněk > text, který obsahuje. V levé části okna Text, který obsahuje zadejte text, který chcete zvýraznit. Vyberte barevný formát textu a klikněte na OK.

Jak vložit do buňky kalendář

Otevřete rozevírací kalendář, klikněte na ikonu Kalendář. Kalendář se zobrazí, můžete uživatelům kliknutím datum, které mají na kalendář nebo použijte šipky vlevo a vpravo tlačítek k posouvání v měsících. Pokud uživatelé chcete vložit aktuální datum, budou v dolní části Kalendář klikněte na tlačítko dnes.

Jak vytvořit kontingenční tabulku z více listu

Na panelu nástrojů Rychlý přístup klikněte na ikonu průvodce kontingenční tabulkou a grafem. V průvodci na stránce Krok 1 klikněte na Násobné oblasti sloučení a potom klikněte na Další.

Jak udělat v Excelu odkaz na list

Přepněte do zdrojového sešitu a klikněte na list obsahující buňky, které chcete propojit. Stiskněte klávesu F3,vyberte název, na který chcete vytvořit odkaz, a stiskněte Enter.

Jak udělat v Excelu fajfku

Stiskněte levý Alt a držte ho stisknutý. Následně na numerické klávesnici vyťukejte číslo 10003 pro ✓, 10004 pro ✔ nebo 9745 pro ☑.

Jak vytvořit checkbox v Excelu

Pokud chcete přidat zaškrtávací políčko nebo přepínač, budete potřebovat kartu Vývojář na pásu karet. Poznámky: Kartu Vývojář zobrazíte následovně: Ve verzi Excel 2010 a novějších klikněte na Soubor > Možnosti > Přizpůsobit pás karet, zaškrtněte políčko Vývojář a klikněte na OK.

Jak vložit rozevírací kalendář do Excelu

Otevřete rozevírací kalendář, klikněte na ikonu Kalendář. Kalendář se zobrazí, můžete uživatelům kliknutím datum, které mají na kalendář nebo použijte šipky vlevo a vpravo tlačítek k posouvání v měsících. Pokud uživatelé chcete vložit aktuální datum, budou v dolní části Kalendář klikněte na tlačítko dnes.

Jak použít funkcí Když

Funkce KDYŽ, jedna z logických funkcí, vrátí jednu hodnotu, pokud se zadaná podmínka vyhodnotí jako Pravda, a jinou hodnotu, pokud se vyhodnotí jako Nepravda. Příklady: =KDYŽ(A2>B2;"Překročil se rozpočet.";"OK") =KDYŽ(A2=B2;B4-A4;"")

Jak na funkcí Svyhledat

Funkce SVYHLEDAT se používá k vyhledání hodnoty v tabulce. Příklady: =SVYHLEDAT(A2;A10:C20;2;PRAVDA) =SVYHLEDAT("Hernady";B2:E7;2;NEPRAVDA)

Jak si vytvořit vlastní kalendář

Vytvoření nového kalendářeNa počítači otevřete Kalendář Google.Vlevo u možnosti Jiné kalendáře klikněte na ikonu plus. Vytvořit nový kalendář.Kalendář pojmenujte a přidejte popis.Klikněte na Vytvořit kalendář.Pokud chcete kalendář sdílet, klikněte na něj v levém panelu a vyberte Sdílet s konkrétními lidmi.

Jak udělat kalendář v Excelu

Vytvoření ročního kalendáře na jednu stránku

V nabídce Soubor klikněte na Nový ze šablony. V levém navigačním podokně klikněte v části TEMPLATES (ŠABLONY)na aplikace Správa času. Poklikejte na šablonu Kalendář jedné stránky. Excel otevře nový list založený na šabloně ročních kalendářů na jedné stránce.

Co to jsou kontingenční tabulky

Kontingenční tabulka je výkonný nástroj pro výpočet, shrnutí a analýzu dat, který umožňuje zobrazit porovnání, vzory a trendy v datech.

Jak funguje kontingenční tabulka

Řádky kontingenční tabulky odpovídají možným hodnotám prvního znaku, sloupce pak možným hodnotám druhého znaku. V příslušné buňce kontingenční tabulky je pak zařazen počet případů, kdy zároveň měl první znak hodnotu odpovídající příslušnému řádku a druhý znak hodnotu odpovídající příslušnému sloupci.

Co je to relativní odkaz

Ve výchozím nastavení je odkaz na buňku relativní odkaz, což znamená, že odkaz je vzhledem k umístění buňky. Pokud například odkazujete na buňku A2 z buňky C2, ve skutečnosti odkazujete na buňku, která je dva sloupce vlevo (C minus A)– ve stejném řádku (2).

Jak udělat z textu hypertextový odkaz

Vyberte text nebo obrázek, který se má zobrazit jako hypertextový odkaz. Stiskněte Ctrl+K. Můžete také kliknout pravým tlačítkem myši na text nebo obrázek a v místní nabídce kliknout na Odkaz .

Jak vložit symbol fajfka

Stiskněte levý Alt a držte ho stisknutý. Následně na numerické klávesnici vyťukejte číslo 10003 pro ✓, 10004 pro ✔ nebo 9745 pro ☑. Jakmile levý Alt pustíte, znak se automaticky zapíše.

Jak vložit symboly

Umístěte kurzor do souboru na místo, kam chcete symbol vložit. Přejděte na Vložit > symbol. Vyberte symbol nebo zvolte Další symboly. Posuňte se nahoru nebo dolů a vyhledejte symbol, který chcete vložit.

Co je to Check box

Zaškrtávací pole (anglicky checkbox, check box, tickbox nebo tick box) je ovládací prvek grafického uživatelského rozhraní, který uživateli umožňuje provést binární volbu, tj. volbu mezi dvěma vzájemně se vylučujícími možnostmi. Lze jej použít například pro získání odpovědi „ano“ nebo „ne“ na jednoduchou otázku.