Jak ve Wordu udělat rovnou čáru?

Jak udělat vodorovnou čáru

Příkaz pro její vložení najdete v kartě »odstavec«, ve starších verzích Wordu pak v nabídce »Formát | Ohraničení a stínování« pod tlačítkem »Vodorovná čára«.
Archiv

Jak udělat přerušovanou čáru ve Wordu

Nakreslete čáru tečkovanou nebo přerušovanouVyberte čáru, kterou chcete změnit.V části Nástroje kreslení klikněte na kartě Formát ve skupině Styly obrazců na šipku vedle tlačítka Obrys obrazce.Přejděte na Pomlčky a klikněte na styl čáry, který chcete použít.

Jak udělat dlouhou čáru

Nejrychleji přidáte vodorovnou čáru (neboli linku) pomocí funkce Automatický formát. Když zadáte určité znaky třikrát do vlastního odstavce a pak stisknete Klávesu Enter, stanou se tyto znaky okamžitě vodorovnou čárou s plnou šířkou. Umístěte kurzor na místo, kam chcete vložit vodorovnou čáru.
Archiv

Jak udělat čáru v Excelu

Na kartě Formát klikněte na šipku vedle obrysu obrazce. Pokud kartu Formát nevidíte, ujistěte se, že jste vybrali čáru. Na čáru možná budete muset poklikat. Přesuňte ukazatel myši na položku Šipky a vyberte styl šipky.
Archiv

Jak se píše rovně lomítko

Na české klávesnici

AltGr + W , pravý Alt, tedy tzv. grafický Alt (obdoba Ctrl + Alt + W ).

Jak se zbavit vodorovné Čáry ve Wordu

Odebrání vodorovné čáryUmístěte kurzor bezprostředně nad vodorovnou čáru.Na kartě Domů klikněte na šipku vedle tlačítka Ohraničení a stínování a potom klikněte na Bez ohraničení.

Jak nastavit vodící znak

Přidání znaků tabulátoruPřejděte na Formát > Tabulátory.Výběrem karty přidáte znaky odkazové čáry.Vyberte zarovnání.V části Leader (Odkazový znak) vyberte možnost Leader character (Znak odkazové čáry), kterou chcete zobrazit.Vyberte OK.

Jak napsat kolmou čáru

Nabízí se nám buď kombinace Ctrl+Alt+W, nebo jen na české klávesnici fungující AltGr+W (pravý Alt).

Jak udělat rovně lomeno

Svislá čára, rovná čára, rovné lomítko nebo také pipe.Podržte tedy Ctrl + levý Alt a pak stiskněte klávesu dvojitého W.Stiskněte tedy pravý Alt a klávesu dvojité W.Podržte levý Alt a vyťukejte na numerické klávesnici za sebou čísla 1, 2, 4.

Jak napsat větší nebo rovno v Excelu

Je větší nebo rovno ≥běžný zápis: levý ALT+8805.ASCII zápis: levý ALT+8805.UNICODE zápis: U+2265.

Proč nefungují šipky na klávesnici

Pokud chcete k pohybu mezi buňkami použít klávesy se šipkami, musíte funkci SCROLL LOCK vypnout. To můžete udělat tak, že na klávesnici stisknete klávesu Scroll Lock (označovaná jako ScrLk). Pokud klávesnice tuto klávesu neobsahuje, můžete funkci SCROLL LOCK vypnout pomocí klávesnice na obrazovce.

Jak napsat lomenou čáru

Svislá čára na PC

Svislou čáru stejně jako mnoho jiných znaků můžeme napsat snadno pomocí levého nebo pravého altu. Buď pomocí Ctrl + Alt + W anebo pomocí pravého altu AltGr + W. Zde si to můžete sami vyzkoušet: Na některých klávesnicích můžete napsat svislou čáru samostatnou klávesou, která se nachází vedle Shiftu.

Jak se dělají znaky na klávesnici

Pro běžně používané znaky se obvykle užívá kombinace klávesy Shift a stisku příslušné dodatečné klávesy (jako zmiňovaná dvojtečka, nebo otazník). Pro méně běžné znaky pak bývá určena kombinace Pravý Alt (někde také „Alt Gr“) + klávesa (složené závorky, zavináč, znak dolaru atd.).

Co je to vodící znak

Zarovnání určuje, jak bude text s daným odsazením zarovnán (viz níže) a vodící znak je symbol, kterým budou jednotlivé pozice tabulátorů spojeny. Následující obrázek ilustruje, jak jednotlivá nastavení vypadají: tabulátory jsou na 2 a 12 cm, zarovnání druhého tabulátoru je na desetinnou čárku a vodicí znak jsou tečky.

Kde jsou tabulátory ve Wordu

Nastavení tabulátoruPřejděte na Domů a vyberte ikonu pro otevření dialogového okna Odstavec .Vyberte Tabulátory.Zadejte měrnou hodnotu do pole Pozice tabulátoru.Vyberte zarovnání.Pokud chcete, vyberte odkazovou čáru.Vyberte Nastavit.Vyberte OK.

Jak udělat rovně lomítko na klávesnici

Na české klávesnici

AltGr + W , pravý Alt, tedy tzv. grafický Alt (obdoba Ctrl + Alt + W ).

Jak se píše na klávesnici rovná se

Přehledný seznam zkratek pro psaní speciálních znaků

Znak Zkratka
÷ Znak dělení na klávesnici Alt Gr (pravý Alt) + písmeno Ú nebo levý Alt + 0247
= Znak „rovná se“ na klávesnici samostatné tlačítko vedle horní klávesy 0
% Procento na klávesnici Shift + klávesa s procentem nebo levý Alt + 37

Jak se píše menší nebo rovno

Symbol méně než je <. Další symboly pro porovnávání jsou ≥ (větší nebo rovno než) a ≤ (menší nebo rovno než).

Jak odblokovat čísla na klávesnici

Klávesa NmLk se nachází na horní pravé straně klávesnice. Někdy je na stejné klávese jako F8, F7 nebo Insert. Stisknutím kláves Fn+F8, F7 nebo Insert zapněte/vypněte numlock.

Kde je Scroll Lock

Vypnutí funkce Scroll LockPokud klávesnice nemá klávesu Scroll Lock, klikněte na počítači na Tlačítko Start > Nastavení > Usnadnění přístupu > klávesnice.Kliknutím na tlačítko Klávesnice na obrazovce ji zapněte.Když se na obrazovce zobrazí klávesnice, klikněte na tlačítko ScrLk.

Jak se píše rovná se na počítači

Jak napsat rovná se

Stiskneme a podržíme tl. levý ALT a na numerické klávesnici postupně namačkáme čísla 6 a 1. Třetí možností je vyvolat symbol rovná se ze znakové sady UNICODE. K tomu slouží zápis U+003D.

Jak se dělá Tabulator

Nastavení tabulátoru

Přejděte na Formát > Tabulátory. V dialogovém okně Tabulátory zadejte do pole Zarážky tabulátoru hodnotu, kterou chcete použít. Vyberte zarovnání. Pokud chcete, vyberte odkazovou čáru.

Jak zapnout Tabulator

Tabulátor používáme kliknutím klávesy Tab (vedle písmene Q na klávesnici). Po stisknutí klávesy Tab se posune kurzor o 1,25 cm doprava. Jde o přednastavenou vzdálenost, která jde změnit následujícím způsobem: kdekoliv v textu klikněte pravou myší a v kontextovém menu vyberte Odstavec.

Jak se píše rovně lomeno

Svislá čára, rovná čára, rovné lomítko nebo také pipe.Podržte tedy Ctrl + levý Alt a pak stiskněte klávesu dvojitého W.Stiskněte tedy pravý Alt a klávesu dvojité W.Podržte levý Alt a vyťukejte na numerické klávesnici za sebou čísla 1, 2, 4.

Jak napsat aš čarou

Nabízí se nám buď kombinace Ctrl+Alt+W, nebo jen na české klávesnici fungující AltGr+W (pravý Alt).