Jak vyplnit tabulku v Excelu?

Jak vyplnit prázdné buňky v Excelu

Vyplňte prázdné buňky hodnotou výše s Kutools for ExcelVyberte rozsah, kterým chcete vyplnit prázdné buňky.V Vyplňte prázdné buňky v dialogovém okně klikněte na Na základě hodnot od Naplnit, a zkontrolujte Dolů od možnosti.Pak klikněte na tlačítko OK or Podat žádost.

Jak vyplnit celý sloupec v Excelu

Vyplnit buňky v Excelu Mobile pro Windows 10 Excel pro telefony nebo tablety s Androidem nebo Excel Ipady a Iphony, nejdřív klepněte buňky, řádku nebo sloupce, který chcete vyplnit ostatní buňky. Potom ještě jednou klepněte na, klepněte na Výplň a pak přetáhněte úchyt zelená výplň do buňky, které chcete vyplnit.
Archiv

Jak označit tabulku v Excelu

Pokud chcete vybrat celou tabulku, včetně záhlaví tabulky, klikněte dvakrát do levého horního rohu tabulky. Můžete také kliknout kamkoliv do tabulky a stisknutím kombinace kláves CTRL+A vybrat data tabulky v celé tabulce nebo kliknout na levou horní buňku tabulky a pak stisknout kombinaci kláves CTRL+SHIFT+END.

Jak v Excelu pokračovat v číslování

Excel můžete pokračovat v řadě čísel, textových a číselových kombinacích nebo vzorcích na základě vzorce, který jste zavedli. Můžete například zadat položku1 do buňky a potom vyplnit buňky pod nebo vpravo položkami Položka2, Položka3, Položka4 atd. Vyberte buňku obsahující počáteční číslo nebo kombinaci text a číslo.

Jak vložit hodnoty do Excelu

Ve výchozím nastavení se při kopírování (nebo vyjmutí) a vložení do Excel vloží do cílových buněk všechno ve zdrojové buňce nebo oblasti – data, formátování, vzorce, ověření, komentáře). To se stane, když stisknete kombinaci kláves CTRL+V a vložíte ji.

Jak přidat buňky v Excelu

Klikněte pravým tlačítkem myši na buňku, nad kterou chcete vložit novou buňku. Vyberte Vložit a pak vyberte Buňky a Posunout dolů.

Jak obarvit buňky v Excelu

Vyberte buňku nebo oblast buněk, kterou chcete formátovat. Klikněte na Domů > ikona pro otevření dialogu Formát buněk nebo stiskněte Ctrl+Shift+F. Na kartě Výplň v části Barva pozadí vyberte požadovanou barvu.

Jak roztáhnout vzorec na celý sloupec

Můžete také stisknout kombinaci kláves Ctrl+D a vzorec vyplnit dolů ve sloupci. Nejdřív vyberte buňku obsahující vzorec, který chcete vyplnit, potom vyberte buňky pod ní a stiskněte kombinaci kláves Ctrl+D. Můžete také stisknout kombinaci kláves Ctrl+R a vyplnit vzorec vpravo v řádku.

Jak označit buňky

Vyberte první buňku nebo oblast buněk. Podržte klávesu CTRL a vyberte ostatní buňky nebo oblasti. Můžete také vybrat první buňku nebo oblast buněk a stisknutím kombinace kláves SHIFT+F8 přidat k výběru další nesousedící buňku nebo oblast buněk.

Jak roztáhnout buňku v Excelu

Nastavení konkrétní šířky sloupceVyberte sloupec nebo sloupce, které chcete změnit.Na kartě Domů klikněte ve skupině Buňky na tlačítko Formát.V oddílu Velikost buňky klikněte na položku Šířka sloupce.Do pole Šířka sloupce zadejte požadovanou hodnotu.Klikněte na OK.

Jak vložit do Excelu pořadové číslo

Označíte oblast buněk pod sebou nebo vedle sebe, na kartě domů klepnete na tlačítko Vyplnit (skupina Úpravy) a použijete příkaz Řady. Pomocí zobrazeného okna lze vytvářet lineární řadu (čísla lišící se o stálý rozdíl), geometrickou řadu (čísla lišící se o stálý násobek) a kalendářní řadu.

Jak napsat číselnou řádu v Excelu

Nejprve je potřeba do buňky vložit první člen a poté na kartě DOMŮ vpravo v sekci Úpravy vybereme Vyplnit – Řady. Otevře se tabulka, ve které můžeme definovat, zda se jedná o řadu lineární, geometrickou nebo kalendářní. Zde také nastavíme velikost kroku a konečnou hodnotu.

Jak vynásobit tabulku v Excelu

Přejdeme na příkaz Vložit jinak (pod pravým tlačítkem myši nebo na kartě Domů). Objeví se dialogové okno, kde v části Operace vybereme operaci Násobit. Potvrdíme tlačítkem OK a hodnoty v tabulce se navýší.

Jak sloučit buňky v tabulce v Excelu

Sloučení buněkKlikněte na první buňku a stiskněte Shift a pak klikněte na poslední buňku v oblasti, kterou chcete sloučit. Důležité informace: Ujistěte se, že data obsahuje jenom jedna z buněk v oblasti.Klikněte na Domů > Sloučit a zarovnat na střed.

Jak spojit dvě buňky

Kombinování dat se symbolem Ampersand (&)

Vyberte buňku, do které chcete vložit sloučená data. Zadejte = a vyberte první buňku, kterou chcete sloučit. Zadejte & a použijte uvozovky s ohraničenou mezerou. Vyberte další buňku, kterou chcete zkombinovat, a stiskněte Enter.

Jak kopírovat pouze viditelné buňky

Kopírování pouze viditelných buněkVyberte buňky, které chcete zkopírovat: Další informace najdete v tématu Výběr buněk, rozsahů, řádků nebo sloupců na listu.Klikněte na Domů > Najít & Vybrat avyberte Přejít na speciální.Klikněte na Viditelné buňky jenom > OK.Klikněte na Kopírovat (nebo stiskněte Ctrl+C).

Jak napojit hodnotu v buňce na jinou buňku

Pokud vytváříte odkaz v jedné buňce, stiskněte klávesu Enter. Pokud vytváříte odkaz v Maticový vzorec (například G1:G4), stiskněte kombinaci kláves Ctrl+Shift+Enter. Odkaz se může vztahovat na jednu buňku nebo oblast buněk a může se jednat o maticový vzorec vypočítávající jeden výsledek nebo více výsledků.

Jak změna barvy buňky podle hodnoty

Vyberte hodnoty buněk a klepněte na O nás > Podmíněné formátování > Nové pravidlo. 3. cvaknutí Formát jít do Formát buněk dialogové okno, pak pod Písmo Na kartě vyberte jednu barvu, kterou chcete Barva seznam. Poté klikněte OK > OK zavřete dialogy.

Jak roztáhnout tabulku v Excelu

Vyberte sloupec nebo sloupce, které chcete změnit. Na kartě Domů klikněte ve skupině Buňky na tlačítko Formát. V části Velikost buňky klikněte na položku Přizpůsobit šířku sloupců.

Jak roztáhnout vzorec

Stiskneme Ctrl + Shift + šipka nahoru. Tím se vybere oblast až nahoru, k původní buňce. Stiskneme Ctrl + V – čímž do všech vybraných buněk vložíme vzorec.

Jak označit všechny buňky v Excelu

Chcete-li vybrat celý list, můžete také stisknout kombinaci kláves CTRL+A. Poznámka: Pokud list obsahuje data, bude při stisknutí kombinace kláves CTRL+A vybrána aktuální oblast. Při dalším stisknutí kombinace kláves CTRL+A bude vybrán celý list. Vyberte první buňku nebo oblast buněk.

Jak udělat podmíněné formátování

Použití podmíněného formátování na základě textu v buňkách

Klikněte na DOMŮ > podmíněné formátování a > zvýraznit pravidla buněk > text, který obsahuje. V levé části okna Text, který obsahuje zadejte text, který chcete zvýraznit. Vyberte barevný formát textu a klikněte na OK.

Jak rozšířit tabulku v Excelu

Vyberte tabulku a potom vyberte Návrh tabulky > Změnit velikost tabulky. Upravte oblast buněk, které tabulka obsahuje podle potřeby, a pak vyberte OK.

Jak spojit dvě buňky v Excelu

Sloučení buněkKlikněte na první buňku a stiskněte Shift a pak klikněte na poslední buňku v oblasti, kterou chcete sloučit. Důležité informace: Ujistěte se, že data obsahuje jenom jedna z buněk v oblasti.Klikněte na Domů > Sloučit a zarovnat na střed.

Jak seřadit pořadí v Excelu

K tomuto se dá použít funkce Rank, která má tvar: = RANK(číslo;odkaz;pořadí), kde číslo je hodnota (číslo) jehož pořadí hledáte a odkaz je oblast seznamu čísel, ve kterých se dané číslo nachází a v rámci nichž se pořadí dělá.