Jak zařídit cestovní pas pro psa?

Jak dlouho trvá vyřízení pasu pro psa

Pas pro psy mladší tří měsíců

Zatímco samotný doklad může většina profesionálních veterinárních lékařů vystavit na místě, některá očkování jsou účinná až po určité době. To platí zejména pro očkování proti vzteklině, které lze provést u psů starých nejméně tři měsíce.
Archiv

Kdo vydává cestovní pas pro psa

Pokud plánujete cestovat mimo ČR se zvířetem je potřeba mít vystaven pas. Pas pro zvířata vystavuje pouze schválený veterinární lékař.
Archiv

Jak rychle se dá udělat pas

Cestovní pas vydaný ve lhůtě do 24 hodin pracovního dne lze převzít pouze u Ministerstva vnitra. Cestovní pas vydaný ve lhůtě do 5 pracovních dnů lze převzít u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, u kterého občan podal žádost o jeho vydání, nebo u Ministerstva vnitra.
Archiv

Jak dlouho trvá vyřízení pět pasu

Cestovní pas vám bude standardně vydán do 30 dnů od podání žádosti. Jestli na nový doklad spěcháte, je možné si připlatit za rychlejší vydání cestovního pasu do 5 dnů nebo lze využít možnosti cestovního pasu na počkání do 24 hodin.

Kde se dělá pas pro psa

Evropský pas zvířete pro psa, kočku nebo fretku může vystavit každý schválený veterinář (který získal povolení k vydávání těchto pasů od příslušného úřadu). Pas je platný po dobu života vašeho mazlíčka, ale musí obsahovat aktuální údaje o očkování.

Co je potřeba pro psa do zahraničí

Cestovní pas pro zvířata (Pet pas) – tento průkaz sebou mít musíte, výjimky neexistují. Majitelé papírových psů jej obdrží od chovatele, majitel kříženců o něj mohou požádat u veterináře. Potvrzení o očkování – potvrzení o očkování proti vzteklině, které musí být v souladu s požadavky Evropské unie.

Jak cestovat se psem do zahraničí

Pes, kočka či fretka starší 12 týdnů musí být platně očkováni proti vzteklině. Cestovat může zvíře až 21 dní po jeho provedení nebo v případě přeočkování, které proběhlo ještě v době platnosti předchozího očkování, může cestovat hned. Před očkováním a vydáním pasu musí být zvíře očipováno.

Co je třeba k žádosti o cestovní pas

Občan předloží při žádosti o nový cestovní pas platný občanský průkaz, nebo platný cestovní průkaz anebo české matriční doklady (rodný, popřípadě oddací list).

Kde si zařídit cestovní pas

Žádost o vydání cestovního pasu je možné podat v České republice na libovolném obecním úřadě obce s rozšířenou působností nebo v Praze u úřadu městské části Praha 1 až 22 a ve Švýcarsku na Velvyslanectví ČR v Bernu (dále jen „ZÚ“).

Kde žádat o vydání cestovního pasu

Žádost o vydání cestovního pasu je možné podat v České republice na libovolném obecním úřadě obce s rozšířenou působností nebo v Praze u úřadu městské části Praha 1 až 22 a ve Švýcarsku na Velvyslanectví ČR v Bernu (dále jen „ZÚ“).

Co je potřeba na pas

Občan předloží při žádosti o nový cestovní pas platný občanský průkaz, nebo platný cestovní průkaz anebo české matriční doklady (rodný, popřípadě oddací list).

Jak cestovat se psem mimo EU

Pro cestování se zvířetem mimo EU je třeba se řídit podmínkami konkrétní třetí země. „Při cestě se psem, kočkou nebo fretkou do jiného členského státu EU, musí být zvířecí společník označen mikročipem splňujícím příslušné ISO normy pro mikročipy a čtecí zařízení,“ uvedl ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád.

Jak cestovat se psem po Evropě

Na cesty v rámci EU obecně platí, že pes musí být vybaven mikročipem (ISO 11784 a ISO 11785) či tetováním (musí být čitelné a prokazatelně provedeno před 1. 7. 2011). Několik evropských států navíc vyžaduje před vstupem sérologické vyšetření na vzteklinu nebo i ošetření psa před cestou proti echinokokóze a klíšťatům.

Jak se psem přes hranice

Máte-li bull plemeno s PP, smíte přes hranice, ale pes musí být neustále na vodítku a s náhubkem. Pokud nedoložíte PP, mohou vám psa zabavit do karantény nebo dokonce v krajním případě nařídit jeho uspání.

Kdy musí mít pes pas

při účasti na soutěžích, výstavách či sportovních akcích. Před cestou si chovatel musí u schváleného soukromého veterinárního lékaře zajistit pro své zvíře pas, který platí ve všech členských státech EU. V pasu musí být uvedena osoba, kterou zvíře do zahraničí doprovází, touto osobou bývá zpravidla majitel.

Jak dlouho trvá vyřízení pasu zkušenosti

Vyřízení pasu běžně trvá do 30 dnů a platí pro občany žádající o cestovní doklad u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Na těchto místech lze zažádat také o zkrácení procesu a získat tak pas do 5 pracovních dnů. Zkrácenou 5denní a zároveň také jednodenní verzi nabízí Ministerstvo vnitra.

Kdy si můžu zažádat o nový pas

Kdy to musíte řešitplatnost cestovního pasu končí po 3 měsících od změny příjmení při uzavření manželství,po obdržení oddacího listu můžete požádat o nový cestovní pas.

Kam se dá cestovat bez pasu

Pokud hledáte letenky do destinací, kam lze letět bez pasu, podívejte se na seznam států, kam můžete vycestovat pouze s platným občanským průkazem:Albánie.Andorra.Belgie.Bosna a Hercegovina.Černá Hora.Česká republika.Dánsko (kromě Grónska, tam je potřeba pas)Estonsko.

Kdo muze vyzvednout pas pro dítě

Vyzvednutí pasu

Také vyzvednout pas si musíte přijít osobně. Za dítě mladší 15 let může pas převzít jeho zákonný zástupce.

Jak dlouho je platný pas

Občanům starším 15 let platí pas 10 let, mladším 15 let platí 5 let.

Kam cestovat na občanský průkaz

Kam vlastně my, jako občané České republiky, můžeme cestovat na občanku Na občanský průkaz můžete vycestovat do všech zemí v Schengenském prostoru, zemí Evropské unie a dalších výjimek především na Balkáně.

Kde nemusi být pas

Kromě Turecka, Ukrajiny, Běloruska, Ruska a Grónska je tedy možné vycestovat jen s občanským průkazem do všech zemí EU. Z exotických destinací to je pak pár vybraných zámořských území Francie.

Jak cestovat bez pasu

Na občanský průkaz můžete cestovat i po světě. Musí se ale jednat pouze o přímé lety ze států EU či Schengenského prostoru. Jakmile máte na cestě mezipřistání, například v USA, je nutné mít cestovní pas.

Kam do zahraničí bez pasu

Kromě Turecka, Ukrajiny, Běloruska, Ruska a Grónska je tedy možné vycestovat jen s občanským průkazem do všech zemí EU. Z exotických destinací to je pak pár vybraných zámořských území Francie. Ale opravdu jen pár vybraných, do všech ostatních je potřeba cestovní pas.

Co dělat když nemám pas

Pokud jste měli pas ještě doma a zjistili jste, že vám chybí až na letišti, stále máte možnost vydat se na cestu. V takovém případě se obraťte na Spolkovou policii jako na příslušný pohraniční orgán, který najdete na každém německém letišti. Mohou vydat tzv. cestovní doklad, který nahrazuje cestovní pas.