Jak změnit místo ukládání souborů?

Jak nastavit kam stahovat

Jak změnit výchozí složku pro stahování souborůOtevřete složku "Stažené soubory"Otevřete nabídku "Vlastnosti"Zvolte kartu "Umístění"Vyberete složku, do které se budou soubory nově ukládat.Potvrďte.
Archiv

Jak zrušit automatické ukládání

Pokud chcete automatické ukládání vypnout standardně pro všechny soubory, přejděte na Předvolby > Uložit a zrušte zaškrtnutí políčka Ve výchozím nastavení zapnout automatické ukládání.

Jak upravit podrobnosti souboru

Klikněte na dotčený soubor pravým tlačítkem myši a vyberte volbu Vlastnosti. Přepněte se na kartu Podrobnosti. Zde se nacházejí uložená metadata. Kliknutím na příslušný řádek je můžete začít měnit.

Jak přesunout soubory z OneDrive do počítače

Automatické zálohování složek na novém počítači

Otevřete nastavení OneDrive (v oznamovací oblasti vyberte ikonu cloudu OneDrive a pak vyberte ikonu Nápověda a nastavení OneDrivu pak Nastavení.) Přejděte na kartu Synchronizovat a zálohovat. Vyberte Spravovat zálohování.

Kam se ukládají Stažené soubory

Na telefonu či tabletu Android otevřete Chrome .Vpravo nahoře klepněte na ikonu možností Stažené soubory. Pokud se adresní řádek nachází v dolní části obrazovky, přejeďte po něm prstem nahoru. Klepněte na Stažené soubory .Vedle stahovaného souboru klepněte na Pozastavit nebo Zrušit .

Jak pokračovat ve stahování

Jak zabránit přerušení stahování v Chrome KE STAŽENÍotevřeme Google Chrome;vyhledáme položku Aktivovat možnost pokračování ve stahování. Funkce je dostupná pro Mac, Windows, Linux, Chrome OS;povolíme odkliknutím Aktivovat;už jen stačí restartovat prohlížeč a v přerušených downloadech můžeme zase pokračovat.

Kam se ukládají dočasné soubory Excel

Excel si totiž vytváří pracovní dočasné kopie souborů ve zvláštním adresáři. Adresář, kde tyto kopie jsou, zjistíte, když půjdete na Soubor / Možnosti / Uložit. Na tuto cestu se pak doklikáte ve složce, pomodlíte se, a možná najdete složku nazvanou jako váš soubor, s několika historickými verzemi.

Jak nastavit automatické ukládání

Přejděte na Možnosti> souborů > Uložit. Zaškrtněte políčko Automatické ukládání.

Jak zjistit kdo má otevřený soubor

Zkuste LockHunter – lockhunter.com. Zdarma dostupnou pomůcku, která se po instalaci dá vyvolat v kontextovém menu souborů. Umožní vám zjistit kdo daný soubor “drží” a případně i zajistit nápravu – smazání při příštím restartu, ukončení procesu co soubor drží, atd.

Jak změnit vlastnosti souborů

Vyzkoušejte to!Vyberte Soubor > Informace.Vyberte vlastnost, která začíná přidáním, například Přidat název, Přidat značkunebo Přidat autora.Zadejte informace.Pokud chcete zobrazit další vlastnosti, vyberte Zobrazit všechny vlastnosti.Až budete hotovi, vyberte šipku Zpět a uložit. změny.

Jak vypnout ukládání na OneDrive

Klikněte na Start, do vyhledávacího pole napište OneDrive a potom vyberte OneDrive ve výsledcích hledání. > Nastavení. Na kartě Nastavení zrušte zaškrtnutí všech políček v části Obecné. Na kartě Automatické ukládání nastavte seznamy Dokumenty a Obrázky na Jenom tento počítač a zrušte zaškrtnutí ostatních políček.

Co se ukládá do OneDrive

I když můžete vždy zvolit, kam se mají soubory, které vytvoříte, ukládat, nastavení počítače zahrnuje výchozí umístění pro ukládání souborů plochy, dokumentů, obrázků, hudby & videa.

Jak nastavit stažené soubory

V Průzkumníku souborů najděte složku »Stažené soubory« a klikněte v horním menu na ikonu »Vlastnosti«. V nově otevřeném okně vlastností se přepněte na kartu »Umístění«. Zde můžete nastavit nové umístění úložiště stažených souborů. Nové nastavené potvrďte tlačítkem »OK«.

Jak odstranit stažené soubory

Na telefonu či tabletu Android otevřete Chrome .Vpravo nahoře klepněte na ikonu možností Stažené soubory. Pokud se adresní řádek nachází v dolní části obrazovky, přejeďte po něm prstem nahoru.Pokud chcete soubor smazat, klepněte na ikonu možností Smazat.

Jak stahovat více souborů najednou

Úplně nejjednodušší cestou je zapnout FreeRapid Downloader a zkopírovat v prohlížeči adresu požadovaného souboru (je možné jich kopírovat i více najednou). Máte-li aktivovanou funkci Sledování schránky (je v menu Nastavení a ve výchozím stavu je zapnutá), vyskočí na vás dialogové okno, ve kterém zvolíte cílovou složku.

Jak obnovit změny v Excelu

Otevřete soubor, na kterém jste pracovali. Přejděte na Informace >souboru. V části Spravovatsešitnebo Spravovat prezentaci vyberte soubor označený (při zavření bez uložení). Když na panelu v horní části souboru vyberete Obnovit, přepíšete všechny dříve uložené verze.

Jak obnovit Neulozeny Excel

Obnovení neuložených souborů aplikace ExcelOtevřete Excel a poté vyberte kartu Soubor.Po kliknutí na Otevřít vyberte kartu Nedávné sešity vlevo nahoře.Jakmile se posunete dolů, klepněte na možnost Obnovit neuložené sešity.Chcete-li získat chybějící soubor, najděte jej a poklepejte na něj.

Jak nastavit automatické ukládání ve Wordu

Přejděte na Možnosti> souborů > Uložit. Zaškrtněte políčko Automatické ukládání.

Jak zjistit který program používá soubor

Soubor je otevřený/uzamčený nějakým programem či běžící službou. A přímo nejde zjistit jakou, to vám Windows neřeknou. Zkuste LockHunter – lockhunter.com. Zdarma dostupnou pomůcku, která se po instalaci dá vyvolat v kontextovém menu souborů.

Jak odstranit jen pro čtení

Odebrání označení Jen pro čteníKlikněte na tlačítko Microsoft Office. a pak na Uložit nebo Uložit jako, pokud jste už dokument dříve uložili.Klikněte na Nástroje.Klikněte na Obecné možnosti.Zrušte zaškrtnutí políčka Doporučeno jen pro čtení.Klikněte na OK.Uložte dokument.

Jaké vlastnosti má soubor

Kdy se chcete podívat na informace o souboru nebo složce, klikněte na ně pravým tlačítkem a zvolte Vlastnosti. Můžete také soubor vybrat a zmáčknout Alt + Enter . Okno s vlastnostmi souboru zobrazuje informace, jako je typ souboru, jeho velikost a kdy byl naposled změněn.

Proč používat OneDrive

OneDrive umožňuje sdílení velkých dat velmi elegantně. Zkrátka vygeneruje odkaz, který pošlete příjemci. Užitečné je omezení doby, po kterou je odkaz aktivní. Pokud soubor smažete, zkrátka není a opět máte určitou kontrolu.

Jak uvolnit místo na OneDrive

Někdo se také může ptát, jak odstranit onedrive androidOtevřete Nastavení.Vyberte Aplikace.Klepněte na Správa aplikací.Vyhledejte a klepněte na OneDrive.Klepněte na Vynutit zastavení a potom na Vymazat data a Vymazat mezipaměť.Po dokončení aplikaci odinstalujte.Znovu aplikaci nainstalujte z Google Play.

Jak zastavit nahrávání na OneDrive

Na kartě Z fotoaparátu vyberte Nenahrávat fotky a vypněte přepínač Automaticky nahrávat videa na OneDrive. Na kartě Nastavení synchronizace vypněte v části Synchronizovat nastavení s OneDrive přepínač Synchronizovat nastavení na tomto počítači.

Jak nastavit ukládání stažených souborů na jiný disk

V Průzkumníku souborů najděte složku »Stažené soubory« a klikněte v horním menu na ikonu »Vlastnosti«. V nově otevřeném okně vlastností se přepněte na kartu »Umístění«. Zde můžete nastavit nové umístění úložiště stažených souborů. Nové nastavené potvrďte tlačítkem »OK«.