Jak zrušit sledování změn?

Jak odstranit změny ve Wordu

Vyberte Zkontrolovat > sledování změn a zapněte ho. Proveďte úpravy v dokumentu a Word zachytí všechny úpravy, které budete dělat. Vyberte Zkontrolovat > sledování změn a vypněte ho. Word přestane dělat nové úpravy a všechny provedené změny zůstanou v dokumentu.
Archiv

Jak odstranit revize

Odstranění komentářů

Klepněte na kartu Revize. Klepněte na ikonu Odstranit, pokud chcete komentář odstranit, nebo stiskněte a podržte ikonu Odstranit, dokud se nezobrazí seznam Odstranit, a pak proveďte jednu z těchto akcí: Pokud chcete odstranit jenom vybraný komentář, klepněte na Odstranit.

Jak zrušit formátování

Vyberte text, kterému chcete vrátit jeho výchozí formátování. Na kartě Domů klikněte ve skupině Písmo na Vymazat veškeré formátování. Na kartě Domů klikněte ve skupině Písmo na Vymazat veškeré formátování. Na kartě Zpráva klikněte ve skupině Základní text na Vymazat veškeré formátování.

Jak zapnout sledování změn ve Wordu

Na kartě Revize stačí kliknout na velké tlačítko Sledovat změny. Pokud se Vám automaticky rovnou přepne rozbalovací lišta (combobox) hned napravo na "Konečný: Zobrazit revize", budou všechny úpravy ihned evidovány a červeně zvýrazněny.
ArchivPodobné

Jak odstranit autora poslední změny Word

Na kartě Soubor vyberte Informace. Vyberte Zkontrolovat problémy a zvolte Odebrat osobní údaje. Na kartě Osobní údaje vyberte Odebrat tyto položky z dokumentu.

Kdy můžeme v elektronické podobě použít sledování změn

Nástroj sledování změn v dokumentu umožňuje najít v textu změnu, kterou do našeho textu vložil jiný uživatel. Často se to stává, když pošleme zákazníkovi návrh smlouvy. Zakazník ve smlouvě upraví text podle svých požadavků a na nás je, zda je přijmeme. Proto je důležité v textu změny najít.

Co je revize dokumentu

Funkce revizí je v podstatě elektronická verze toho, kdybyste na vytištěnou stránku zaznamenali změny a poznámky červenou fixou. Výhodou dokumentu v elektronické podobě je samozřejmě možnost dokument ihned upravit, za běžných okolností však není možné vidět změny, které předchozí autor předtím učinil.

Jak se zbavit zvýraznění textu

Vyberte text, ze kterého chcete zvýraznění odebrat, nebo stisknutím kombinace kláves Ctrl+A vyberte celý text. Přejděte na Domů a vyberte šipku vedle možnosti Barva zvýraznění textu. Vyberte Bez barvy.

Jak smazat obsah buněk

Pokud kliknete na buňku a stisknete klávesu DELETE nebo BACKSPACE, vymažete obsah buňky bez odebrání všech formátů buněk nebo komentářů buněk. Pokud buňku vymažete pomocí smazat vše nebo Vymazat obsah ,buňka už žádnou hodnotu neobsahuje a vzorec, který odkazuje na tuto buňku, dostane hodnotu 0 (nula).

Jak ve Wordu odstranit autora

Na kartě Soubor vyberte Informace. Vyberte Zkontrolovat problémy a zvolte Odebrat osobní údaje. Na kartě Osobní údaje vyberte Odebrat tyto položky z dokumentu.

Jak odstranit metadata

Upravovat metadata u fotografií můžete přímo ve Windows.

Stejně to funguje i bez zapnutí postranního panelu. Pouze stačí soubor (či více) označit kliknout na něj pravým tlačítkem myši. Skrze volbu Vlastnosti – Podrobnosti – Odebrat vlastnosti a osobní informace pak můžete údaje opět jednoduše měnit či mazat.

Jak pracovat v režimu změn

Kontrola, přijetí nebo odmítnutí změn

Klikněte nebo klepněte na začátek dokumentu. Na kartě Revize vyberte možnost Sledovat změny. Vyberte Přijmout nebo Odmítnout. Když změny přijmete nebo odmítnete, Word se přesune na další změnu.

Jak obnovit původní verzi dokumentu

Zobrazení předchozích verzí souboruOtevřete soubor, který chcete zobrazit.Klikněte na název souboru a vyberte Historie verzí.Vyberte verzi a otevřete ji v samostatném okně.Pokud chcete obnovit předchozí verzi, kterou jste otevřeli, vyberte Obnovit.

Jak vypnout ve Wordu komentáře

Na kartě Review (Revize) klikněte v části Comments (Komentáře) na Delete (Odstranit). Tip: Komentář můžete odstranit také tak, že kliknete na tlačítko Zavřít v pravém horním rohu bubliny komentáře.

Jak zrušit podbarvení textu

Odebrání zvýraznění z části nebo z konců dokumentuVyberte text, ze kterého chcete zvýraznění odebrat, nebo stisknutím Ctrl+A vyberte veškerý text v dokumentu.Přejděte na Domů a vyberte šipku vedle možnosti Barva zvýraznění textu.Vyberte Bez barvy.

Jak zrušit ukotvení objektu Word

Uvolnění ukotvení textuOznačte ukotvený text.Vyberte položky nabídky Zpracovat > Text > Zrušit ukotvení. Text bude přesunut zpět na pozici, ve které se nacházel před svým ukotvením.

Jak odstranit buňku v tabulce

Klikněte pravým tlačítkem myši na buňku, řádek nebo sloupec tabulky, který chcete odstranit. Na minipanelu nástrojů klikněte na Odstranit.

Jak zrušit formátování tabulky v Excelu

Pokud chcete prvek naformátovat, klikněte na něj, potom na Formát a potom vyberte požadované možnosti formátování na kartách Písmo,Ohraničení nebo Výplň. Pokud chcete odebrat existující formátování z elementu, klikněte na něj a potom klikněte na Vymazat.

Jak vypnout revize ve Wordu

Vypnutí sledování změnNa kartě Revize vyberte možnost Sledovat změny.V rozevíracím seznamu Sledování změn vyberte Vypnuto.

Co je to metadata

Metadata dokumentů jsou informace o různých souborech, nejen o obrázcích, ale také například o hudbě. Metadata obsahují informace například o počtu stránek, o tom, kdo a kdy soubor vytvořil, o autorovi nebo také jakou příponu soubor má. Všechny informace, které mohou být uživateli užitečné při další práci se souborem.

Jak zjistit metadata

Kde metadata najdete Všechny informace najdete po kliknutí na fotku pravým tlačítkem myši a zvolíte Informace o obrázku (Shift+Enter). Tam si vyberete, zda vás zajímají textové, fotografické nebo jiné informace. Tyto informace jsou také zobrazeny v pravém panelu v modulu Správce.

Jak obnovit omylem přepsané soubory

Pokud jste soubor uložiliOtevřete soubor, na kterém jste pracovali.Klikněte na Soubor > Informace.V části Spravovat dokumentyvyberte soubor označený (když jsem zavřel(a) bez uložení.Na panelu v horní části souboru vyberte Obnovit a přepište všechny dříve uložené verze.

Jak zjistit historii souboru

Na počítači otevřete dokument, tabulku nebo prezentaci.Nahoře klikněte na Soubor Historie verzí Zobrazit historii verzí.Vyberte nejnovější verzi. Můžete zjistit, kdo soubor aktualizoval a jaké změny provedl.

Jak skrýt komentáře

Přidržte komentář a potom vyberte Skrýt. Pokud chcete zrušit skrytí komentáře nebo si komentář zobrazit, klepněte pod ním na Zobrazit. Až komentář skryjete, můžete zablokovat přístup člověka nebo stránky, kteří komentář přidali, případně můžete komentář nahlásit, pokud odporuje zásadám komunity na Facebooku.

Jak smazat komentář

Odstranění komentářů

Klikněte pravým tlačítkem myši na komentář a zvolte Odstranit komentář. Pokud chcete odstranit všechny komentáře v dokumentu, přejděte na kartu Revize, klikněte na šipku dolů u možnosti Odstranita zvolte Odstranit všechny komentáře v dokumentu.