Kde žije krakatice?

Kde žijí krakatice

Krakatice obrovská žije ve všech světových oceánech v blízkosti kontinentálních a ostrovních svahů. Vzácný je výskyt v polárních a tropických vodách. O životě tohoto tvora se ví skutečně jen velmi málo.

Kdo loví krakatice

Dodnes není jasné, čím se velké krakatice živí. Podle některých názorů jsou to hlubinní krabi, hlubokomořské ryby či jiné druhy chobotnic. Obětmi mohou být i vorvani, kteří se pro krakatice potápějí, ale občas se stávají jejich potravou právě oni.
Archiv

Jak dlouho žije krakatice obrovská

Krakatice obrovská se obvykle dožívá pěti let, plášť bývá dlouhý něco přes dva metry.
Archiv

Jak vypadá krakatice obrovská

KRAKATICE OBROVSKÁ (genus Architeuthis) je největší druh hlavonožce, největší bezobratlý živočich a také jeden z nejzáhadnějších tvorů na planetě. Její vzhled vypadá jako cosi z nočích můr poplašených námořníků 17. století anebo H.P. Lovecrafta. Krakatice dosahuje rozměrů kolem 10-13 metrů a váhy 200 kg.

Co je to Kraken

Kraken je bájný obří hlavonožec schopný potápět celé lodě. Podle některých zpráv býval spatřen u pobřeží Norska a Islandu. Příběhy o této obrovské mořské příšeře s mnoha chapadly kolovaly mezi námořníky od pradávna, první písemné zprávy o krakenovi pocházejí od bergenského biskupa Erika Pontoppidana z poloviny 18.

Jak vypadá Kraken

Kraken je velký mořský hlavonožec, který má podle obyvatel známého světa, především Západozemí a Essosu, jasnou podobu. Vypadá jako obří chobotnice s ohromnou silou. Údajně je schopný stáhnout pod hladinu bez problémů i velrybářskou loď.

Jak plave krakatice

U Krakatic má naopak tělo hydrodynamický tvar umožňující rychlé plavání na otevřeném oceánu. Svaly jsou s výjimkou loděnek tuhé kvůli nedostatku opory. Tou je u ostatních měkkýšů vápenitá schránka, která však u většiny hlavonožců téměř zanikla.

Který hlavonožec má schránku

Původně měli všichni hlavonožci vnější schránku, dnes ji mají pouze loděnky. Schránka se v evoluci přemístila dovnitř těla. Sépie má sépiovou kost, další desetiramenatci jen tzv. meč a chobotnice ztratily schránku úplně.

Kdo zabil Krakena

I když nakonec dostal Jacka do Říše Davyho Jonese Kraken, Jack zatím spolu s přáteli pátral po srdci Davyho Jonese a muž jménem James Norrington jej lstí odnesl vůdci Východoindické společnosti, Beckettovi, a ten Davyho Jonese i s Bludným Holanďanem ovládal a donutil ho i zabít Krakena.

Jak zabít Krakena

Pozor: Následující část textu může obsahovat vyzrazení děje a osudu postavy! Statečný Perseus se tedy vydá za starými čarodějnicemi, ty mu poví, že aby zabil Krakena musí nejdříve zabít Medúzu jejíž pohled promění každého v kámen. Perseus nakonec zabije medúzu, ale aby se neproměnil v kámen zabalil její hlavu do pytle.

Čím dýchá krakatice

Dýchají žábrami. V ohrožení vypouštějí hlavonožci inkoustový oblak, který je skryje a mohou tak nepozorovaně uniknout. Barvivo je buď černé, nebo hnědé.

Co je to Gorgona

Gorgony (latinsky Gorgones) jsou v řecké mytologii dcery mořského boha Forkýna a jeho manželky a sestry Kétó. Jmenují se Sthenó, Euryalé a Medúsa (ta jediná byla smrtelná) a jsou opravdu šeredné. Vypadají obludně: rozšklebená tvář, zvířecí uši, místo zubů kly. Kolem hlavy se místo vlasů kroutí hadi.

Co je to Titan

Titáni a Titánky jsou v řecké mytologii potomci matky země Gaie a boha Úrana. Nejvýznamnějšími Titány jsou Kronos a jeho manželka Rheia, dále Ókeanos, Téthys, Iapetos, Hyperion, Koios, Kríos, Foibé, Themis, Mnémosyné a Theia.

Jak vznikl Kraken

Historie praví, že loď s největším množstvím černého rumu, který se přepravoval z karibských ostrovů, nedorazil nikdy na místo určení. Po útoku Krakena na obchodní loď spadl náklad barelů černého rumu do moře. Rum byl pojmenován Kraken jako čest nesporné síly a moci bájného netvora.

Kdo zabil medúzu

Medúsu zabil Řek Perseus tak, že se vyhnul přímému pohledu na ni, po němž by zkameněl, nastavil totiž svůj lesklý bronzový štít, aby se v něm její obraz odrážel jako v zrcadle, zaútočil na ni z výšky a usekl jí hlavu. Z jejího těla poté vyskočil bájný okřídlený kůň Pégasos a obluda Chrýsáór.

Co je to Artemis

Artemis je bohyně lovu a bohyně Měsíce. Proto je často zobrazovaná s lukem. Je ochránkyní lesů a divoké zvěře. Římskou obdobou Artemidy je bohyně Diana.

Jak těžký je titan

Titan (prvek)

Titan
Atomové vlastnosti
Relativní atomová hmotnost 47,867
Atomový poloměr 147 pm
Kovalentní poloměr 160 pm

Kdo byl v Titánů

Nejvýznamnějšími Titány jsou Kronos a jeho manželka Rheia, dále Ókeanos, Téthys, Iapetos, Hyperion, Koios, Kríos, Foibé, Themis, Mnémosyné a Theia. Někteří jejich potomci jsou považováni za Titány, např. bůh slunce Hélios (syn Hyperióna), Prométheus, Epimétheus a Atlás – všichni tři synové Íapeta.

Jak se jmenuje smrtelná Gorgona

Gorgony (latinsky Gorgones) jsou v řecké mytologii dcery mořského boha Forkýna a jeho manželky a sestry Kétó. Jmenují se Sthenó, Euryalé a Medúsa (ta jediná byla smrtelná) a jsou opravdu šeredné.

Jak se řekne anglicky medúza

jellyfish medúza(16640)
Medusa medúza(AT:28790)

Co to je Demeter

Démétér je bohyní plodnosti země a rolnictví. Démétér porodila Diovi dceru Persefonu, kterou unesl bůh podsvětí Hádés. Nešťastná Démétér vyhledala pomoc Dia, ale ani mocný Zeus nedokázal přinutit Háda k vrácení Persefony matce.

Kdo je to Hestia

Hestie, starořecky Ἑστία) je řecká panenská bohyně domácího krbu, rodiny a domova. Je první dcerou Titána Krona a jeho manželky Rheie, sestra Dia, Poseidóna, Háda, Héry a Démétry. Jejím římským protějškem je Vesta.

Jak se pozná Titan

Titan je šedý až stříbřitě bílý, lehký a tvrdý kov. Je dobrým vodičem tepla i elektřiny. Vyznačuje se mimořádnou chemickou stálostí – je zcela netečný k působení vody a atmosférických plynů a odolává působení většiny běžných minerálních kyselin i roztoků alkalických hydroxidů.

Kdo byl v titanu

Nejvýznamnějšími Titány jsou Kronos a jeho manželka Rheia, dále Ókeanos, Téthys, Iapetos, Hyperion, Koios, Kríos, Foibé, Themis, Mnémosyné a Theia. Někteří jejich potomci jsou považováni za Titány, např. bůh slunce Hélios (syn Hyperióna), Prométheus, Epimétheus a Atlás – všichni tři synové Íapeta.

Kde se těží titan

Vyskytuje se nejčastěji ve formě ilmenitu (FeTiO3), nebo rutilu (TiO2). Nejvýznamnější naleziště titanu jsou v Austrálii, Severní Americe, Skandinávii a Malajsii.