Kdo je poly?

Co to je poly

Poly‑ a poli‑

První člen složených slov poly‑ má význam ‚mnohý, četný, hojný, různý' (v protikladu k mono‑ s významem ‚jeden'), např.
Archiv

Co je poly vztah

Polyamorie (z řeckého πολυ /poly/, mnoho/více-(násobný) a latinského amor knižně „láska“ – dosl. mnoholáska, žádný český překlad není vžitý) je životní styl, kdy osoba žije v několika milostných vztazích. Jedná se o druh nemonogamního soužití, založený na toleranci a akceptaci dalších vztahů.

Jak poznat že jsem Polyamorni

Mezi poly vztahy můžeme najít například VEE, kde jedna osoba má dva partnery, kteří spolu nejsou romanticky zapleteni a QUAD neboli vztah čtyř lidí, kteří mohou a nemusí být všichni spolu romanticky zapleteni. Dále existují tzv. triádové vztahy, kde jsou vzájemně angažovaní tři partneři.

Jak poznat Polyamorii

Setkali jste se někdy s pojmem polyamorie O monogamii jste ale jistě už slyšeli, tedy o vztahu dvou lidí. Polyamorie je vztah více než jen s jedním partnerem, ovšem s plným vědomím a také za souhlasu všech zúčastněných.

Kdo žije v polyamorii

Polyamorie aneb když je vás na lásku víc. Monogamie, neboli vztah s jedním romantickým nebo sexuálním partnerem, je nejběžnějším typem vztahu po celém světě. Podle statistik zveřejněných Světovou zdravotnickou organizací v roce 2021 však polyamorii praktikuje zhruba 4 až 5 % populace.

Jak funguje Polyamorie

Polyamorie (z řeckého πολυ /poly/, mnoho/více-(násobný) a latinského amor knižně „láska“ – dosl. mnoholáska, žádný český překlad není vžitý) je životní styl, kdy osoba žije v několika milostných vztazích. Jedná se o druh nemonogamního soužití, založený na toleranci a akceptaci dalších vztahů.

Jak poznam že jsem polyamorní

Jedna polyamorní osoba může mít jednoho či více těchto partnerů. Je ale také možné, že se partneři domluví, že neuznávají žádnou hierarchii a všichni partneři jsou pro ně na stejné úrovni. Existují také skupinová manželství, kdy partneři sdílí finance, domov a možná i děti jako jedna velká rodina.

Jak funguje polyamorní vztah

Polyamorie (z řeckého πολυ /poly/, mnoho/více-(násobný) a latinského amor knižně „láska“ – dosl. mnoholáska, žádný český překlad není vžitý) je životní styl, kdy osoba žije v několika milostných vztazích. Jedná se o druh nemonogamního soužití, založený na toleranci a akceptaci dalších vztahů.