Kdo se moc ptá moc se dozví?

Co znamená kdo se moc ptá moc se dozví

Můžete se dostat do problémů, protože tím narušujete osobní svobodu člověka. Staré české přísloví říká, že kdo se moc ptá, moc se dozví. Ale nezeptáte-li se dneska na povolení pořizovat nahrávku, dozvíte se velice rychle, že jste se dopustili trestného činu.
Archiv

Co znamená kde nic není ani smrt nebere

Kde nic není, ani smrt nebere – aneb nespoléhejme na finanční zázraky, naopak věřme v zdravý selský rozum a důvěřujme základním kupeckým počtům. Peníze nevznikají z ničeho, nedají se vykouzlit, vyčarovat, nepomůže ani složitá matematika, ani sofistikovaný algoritmus, ani rádoby geniální nápad.

Kam čert nemůže tam nastrčí ženskou význam

٭ Kam čert nemůže , ( tam ) nastrčí ženskou / babu . = Pozor na ženské , ženská je horší než čert .

Kdo se ptá nerad dá

Kdo se ptá, nerad dá. Nebuď zvědavá, budeš brzy stará. Co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš.

Kdo hledá najde přísloví

Franz Kafka citát: Kdo hledá, nenalézá, ale kdo nehledá, najde.

Kdo má židli Ten si bydlí

Dalo by se to interpretovat tak, že domov je tam, kde je útulno, kde si můžeme odpočinout, základem odpočinku je sezení a dřív se sedávalo hlavně na židli. Zkráceně – domov máš tam, kde máš vlastní židli, na kterou si můžeš sednout.

Kam vítr tam plast Co to znamená

Nepěkné chování se oplácí stejným nevybíravým způsobem.

Kam čert nemůže tam

Kam čert nemůže, tam nastrčí babu.

Kdo se ptá nechce dát

kdo se ptá, nerad dá

Kdo lže ten krade

Kdo lže, ten krade.

–> Člověk schopný i malé lži je schopný mnoha dalších špatností.

Kdo nic nedělá

kdo nic nedělá, nic nezkazí – Wiktionary.

Kdo lže ten krade význam

Kdo lže, ten krade.

Člověk schopný i malé lži je schopný mnoha dalších špatností.

Co znamenají přísloví

Přísloví je žánr lidové slovesnosti v podobě krátkého mravního naučení vyjádřeného přirovnáním či metaforou. Tato naučení představují zobecnění zkušeností mnoha generací a vyjadřují různá hodnocení, normy jednání a z nich vyplývající závěry, působící jako mravní imperativ.

Kdo hledá nesnáze snadno se trefí

Nepěkné chování se oplácí stejným nevybíravým způsobem. Musí se to opravit tak, aby to nebylo poznat.

Co znamená vzít vítr z plachet

1. účinně mařit něčí plán, postup ap. svým (nečekaným) jednáním zbavovat někoho jeho výhody, oslabovat jeho pozici: Nechci brát vítr z plachet těm, kteří se snaží o změnu.

Kam cert nemuze tam Nastrci bábu film

Při zatýkání tři vojáky těžce zranil, dva zhmoždil a jednoho zesměšnil.” Lucifer: Kam čert nemůže, tam nastrčí bábu!

Kde není vůle

Dominik Pecka citát: Kde není dobrá vůle, marno přesvědčovat rozum.

Kdo nic nezkusí

Kdo nic nedělá nic nezkazi

Kdo nic nezkazí, je povýšen.

Koho vodu Pijes

C) Pavel popletl české ustálené slovní spojení koho vodu piješ, toho dříví štípej vyjadřující, že člověk má být ke svému zaměstnavateli loajální.

Co nejvíce duní

České přísloví: Prázdný sud nejvíce duní.

Jaký je rozdíl mezi rčením a pořekadlem

Rčení úzce souvisí s úslovím a pořekadlem. Rčení se liší od pořekadla především tím, že rčení lze volně časovat (házet perly sviním), zatímco pořekadlo jen v omezené míře nebo vůbec ne (chyba lávky; já nic, já muzikant), úsloví pak tvoří přechodový typ mezi rčením a pořekadlem.

Co znamená Nerikej dvakrat

Nepěkné chování se oplácí stejným nevybíravým způsobem. Musí se to opravit tak, aby to nebylo poznat. Jeden následuje druhého.

Co to znamená pýcha předchází pád

přísloví pýcha předchází pád znamená, že kdo se chlubí a vytahuje, kdo je pyšný a namyšlený, ten nakonec špatně dopadne. Pýcha, zpupnost, přehnané sebevědomí apod. se nevyplácejí a končí špatně. Tedy nebuď pyšný, nechovej se pyšně, jinak budeš za to potrestán.

Kam čert nemůže Hrad

Kastelána Pernštejna, který schovával klíče od brány pod lavičkou, hrál Vlastimil Brodský. Spolu s předsedou zemědělského družstva (Jiřím Sovákem) řešili záhadu, proč se v noci na hradě svítí. Jana Hlaváčová a Miroslav Horníček v komedii Kam čert nemůže z roku 1959.