Đường biên giới trên biển của nước ta cách đường cơ sở bao nhiêu hải lý?

Đường biên giới quốc gia trên biển của nước ta cách đường cơ sở bao nhiêu km

Như vậy, đường biên giới của nước ta trên biển chính là ranh giới bên ngoài của lãnh hải, chạy song song với đường cơ sở và cách đường cơ sở 12 hải lý. Tại những vùng chồng lấn lãnh hải với Trung Quốc hay Campuchia, ranh giới bên ngoài của lãnh hải được xác lập theo thỏa thuận giữa ta và bạn.
Bản lưu

Đường cơ sở cách đất liền bao nhiêu hải lý

Tổng chiều dài 10 đoạn đường cơ sở thẳng của Việt Nam là 846 hải lý, gộp vào nội thủy của Việt Nam một khu vực rộng 27.000 hải lý vuông (tương đương 93.000km2). Vùng nội thủy rộng nhất, không kể Vịnh Bắc Bộ, là vùng nằm giữa Hòn Khoai, Côn Đảo, Hòn Hải, Hòn Đôi, với diện tích trên 7 vạn km2.

Vùng biển nước ta có bao nhiêu hải lý

Luật biên giới quốc gia năm 2003 quy định:“Lãnh hải của Việt Nam rộng 12 hải lý tính từ đường cơ sở ra phía ngoài. Lãnh hải của Việt Nam bao gồm lãnh hải của đất liền, lãnh hải của đảo, lãnh hải của quần đảo”.

Đường biên giới trên biển được xác định như thế nào

Biên giới quốc gia trên biển là vạch đường để nhằm mục đích thực hiện phân định vùng lãnh hải của quốc gia với vùng biển tiếp liền mà quốc gia ven bờ có quyền chủ quyền.
Bản lưu

Nước ta có đường bờ biển dài bảo nhiêu

Cụ thể, Việt Nam có bờ biển dài 3.260 km từ Bắc xuống Nam, chiếm tỷ lệ khoảng 100km2 đất liền/1 km bờ biển (mức trung bình trên thế giới 600 km2 đất liền/1 km bờ biển); hơn 3.000 hòn đảo, trong đó có quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa; các vùng biển và thềm lục địa thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia …

Việt Nam có chung biên giới trên đất liền với bảo nhiêu nước

Nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một dải đất hình chữ S, nằm ở trung tâm khu vực Đông Nam Á, ở phía đông bán đảo Đông Dương, phía bắc giáp Trung Quốc, phía tây giáp Lào, Campuchia, phía đông nam trông ra biển Đông và Thái Bình Dương. Bờ biển Việt Nam dài 3 260 km, biên giới đất liền dài 4 510 km.

Đường cơ sở để tính chiều rộng lãnh hải có bảo nhiêu điểm

Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam căn cứ Công ước Luật biển 1982 ra Tuyên bố đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải Việt Nam vào ngày 12-11-1982 là những đường thẳng gãy khúc nối liền 11 điểm, gồm: điểm A1 tại hòn Nhạn thuộc quần đảo Thổ Chu, tỉnh Kiên Giang; điểm A2 tại hòn Đá Lẻ thuộc quần đảo Hòn Khoai, tỉnh Cà …

Điểm A trong hệ thống đường cơ sở dùng để tính chiều rộng của lãnh hải Việt Nam được xác định nằm ở đâu

Theo đó, "đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải của lục địa Việt Nam là đường thẳng gãy khúc nối từ điểm A0 (nằm trên đường thẳng nối đảo Thổ Chu của Việt Nam đến đảo Polo Wai của Campuchia) đến điểm A11 (đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị) có tọa độ ghi trong phụ lục kèm theo Tuyên bố này ".

Lãnh hải nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam rộng bao nhiêu hải lý

Theo Điều 11 Luật Biển Việt Nam 2012, lãnh hải là vùng biển có chiều rộng 12 hải lý (tương đương 22,22km) tính từ đường cơ sở ra phía biển. Khi đó, ranh giới ngoài của lãnh hải là biên giới quốc gia trên biển của Việt Nam.

Luật Biển Việt Nam có bao nhiêu chương và bao nhiêu điều

Luật Biển Việt Nam được Quốc hội thông qua ngày 21/6/2012. Luật này gồm 7 Chương, 55 Điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2013.

Chiều dài của đất nước Việt Nam là bao nhiêu

Trên bản đồ, lãnh thổ Việt Nam có hình chữ S kéo dài. Lãnh thổ Việt Nam có chiều dài xấp xỉ 1.750 km, kéo dài từ điểm cực Bắc đến điểm cực Nam, và chiều rộng từ 50 km đến 600 km.

Đường biên giới quốc gia trên đất liền dài bao nhiêu km

Bờ biển Việt Nam dài 3 260 km, biên giới đất liền dài 4 510 km. Trên đất liền, từ điểm cực Bắc đến điểm cực Nam (theo đường chim bay) dài 1 650km, từ điểm cực Đông sang điểm cực Tây nơi rộng nhất 600km (Bắc bộ), 400 km (Nam bộ), nơi hẹp nhất 50km (Quảng Bình).

Đường biên giới trên đất liền dài bảo nhiêu

Bờ biển Việt Nam dài 3 260 km, biên giới đất liền dài 4 510 km. Trên đất liền, từ điểm cực Bắc đến điểm cực Nam (theo đường chim bay) dài 1 650km, từ điểm cực Đông sang điểm cực Tây nơi rộng nhất 600km (Bắc bộ), 400 km (Nam bộ), nơi hẹp nhất 50km (Quảng Bình).

Chiều dài đường bờ biển nước ta là bảo nhiêu

Cụ thể, Việt Nam có bờ biển dài 3.260 km từ Bắc xuống Nam, chiếm tỷ lệ khoảng 100km2 đất liền/1 km bờ biển (mức trung bình trên thế giới 600 km2 đất liền/1 km bờ biển); hơn 3.000 hòn đảo, trong đó có quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa; các vùng biển và thềm lục địa thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia …

Bảo vệ chủ quyền biển đảo là trách nhiệm của ai

Biển, đảo Việt Nam là một bộ phận lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc, có vị trí đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước hiện nay và mai sau. Bảo vệ chủ quyền biển, đảo là nhiệm vụ trọng yếu và là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta.

Đường cơ sở để tính chiều rộng lãnh hải có bao nhiêu điểm

Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam căn cứ Công ước Luật biển 1982 ra Tuyên bố đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải Việt Nam vào ngày 12-11-1982 là những đường thẳng gãy khúc nối liền 11 điểm, gồm: điểm A1 tại hòn Nhạn thuộc quần đảo Thổ Chu, tỉnh Kiên Giang; điểm A2 tại hòn Đá Lẻ thuộc quần đảo Hòn Khoai, tỉnh Cà …

Việt Nam có tất cả bao nhiêu hòn đảo

Nước ta có hơn 3000 hòn đảo lớn nhỏ khác nhau, trong đó hơn một nửa là ở trong Vịnh Bắc Bộ. Hai quần đảo xa bờ là quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Cho đến thế kỷ XVII, hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là các đảo vô chủ.

Bao vệ chủ quyền biển đảo là trách nhiệm của ai

Biển, đảo Việt Nam là một bộ phận lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc, có vị trí đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước hiện nay và mai sau. Bảo vệ chủ quyền biển, đảo là nhiệm vụ trọng yếu và là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta.

Diện tích đất liền của nước ta là bao nhiêu

Lãnh thổ Việt Nam bao gồm phần diện tích đất liền là 330.000 km2, một khu vực biển rộng với một thềm lục địa rộng lớn, và một chuỗi quần đảo kéo dài từ Vịnh Bắc Bộ đến Vịnh Thái Lan. Trên bản đồ, lãnh thổ Việt Nam có hình chữ S kéo dài.

Cho biết diện tích đất tự nhiên nước ta là bao nhiêu

Diện tích Việt Nam là 331.698 km². Biên giới Việt Nam trên đất liền dài 4.639 km, giáp với vịnh Thái Lan ở phía tây nam, vịnh Bắc Bộ và biển Đông ở phía đông, Trung Quốc ở phía bắc, Lào và Campuchia ở phía tây.

Chiều dài của đất nước Việt Nam là bảo nhiêu

Trên bản đồ, lãnh thổ Việt Nam có hình chữ S kéo dài. Lãnh thổ Việt Nam có chiều dài xấp xỉ 1.750 km, kéo dài từ điểm cực Bắc đến điểm cực Nam, và chiều rộng từ 50 km đến 600 km.

biển Đông lớn thứ mấy trên thế giới

Đây là biển lớn thứ tư thế giới sau biển Philippines, biển San Hô và biển Ả Rập. Vùng biển này và các quần đảo của nó là đối tượng tranh chấp và xung đột giữa một vài quốc gia trong vùng.

Chúng ta cần làm gì để bảo vệ biển đảo nước ta

Để góp phần giữ vững chủ quyền biển, đảo cần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn ngừa và vô hiệu hóa các âm mưu chống phá Đảng, Nhà nước, Quân đội, gây mất ổn định, trật tự, an toàn xã hội, nhất là trong các sự kiện lớn của đất nước.

Có bảo nhiêu tỉnh thành phố trực thuộc trung ương của nước ta tiếp giáp với biển

Về mặt hành chính, hiện nay ở nước ta có 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trong đó có 28 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có biển, với 125 huyện ven biển và 12 huyện đảo.

Việt Nam còn bao nhiêu đảo ở Biển Đông

Vùng biển nước ta có gần 4.000 hòn đảo lớn nhỏ trong đó: vùng biển Đông Bắc có trên 3.000 đảo; Bắc Trung Bộ trên 40 đảo; còn lại ở vùng biển Nam Trung Bộ, vùng biển Tây Nam và hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Hệ thống đảo tiền tiêu có vị trí quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và BVTQ.