Co je hromadný dopravní prostředek?

Co je to dopravní prostředek

Dopravní prostředek je zpravidla pohyblivý hmotný objekt (těleso) nebo jiný technický resp. technologický soubor, sloužící k dopravě materiálu a přepravě osob. Jedná se vlastně o mobilní součást dopravy a přepravy.

Jaké máme dopravní prostředky

Silniční dopravní prostředky – sem patří automobil, motocykl, autobus, trolejbus, jízdní kolo i potahové vozidlo. Kolejové – do této kategorie patří železnice, metro, tramvaj, ale i pozemní lanová dráha.

Jaká je doprava v Praze

Praha jako centrum a křižovatka velké části dopravy v České republice má rozsáhlou dopravní infrastrukturu. Celkem 52 % lidí cestuje po Praze či do Prahy veřejnou dopravou (19 % metrem, 17 % autobusem, 15 % tramvají, 1,5 % vlakem, 0,1 % přívozem či lanovkou), autem 24,5 %, pěšky 22 % a letecky 0,5 %.

Co jezdí léta pluje

(LOĎ). Motor, volant, čtyři kola, podvozek a střecha shora. Hodný kluk, i ten, co zlobil, oba znají… (AUTOMOBIL).

Co to je dopravce

Dopravce je zkrácený výraz pro provozovatele, který provozuje svoji činnost na obchodních cestách a který je často rovněž vlastníkem dopravního prostředku, ať už v dopravě silniční (na pozemních komunikacích), drážní (na dráhách železničních, tramvajových, trolejbusových nebo lanových), letecké nebo vodní.

Jaká může být doprava

Typy dopravy – (dle typu dopravní sítě): silniční, • železniční, • letecká, • vodní, • potrubní, • kombinovaná, intermodální, • multimodální. PŘEPRAVA = výsledek dopravy (přeprava nákladu (materiálu, surovin včetně plynu, kapalin) a/nebo přeprava osob).

Kdo má v Praze jízdné zdarma

Od 1. července mohou děti do 15 let a senioři od 65 let využívat pražskou MHD zdarma. Díky změnám tarifu Pražské integrované dopravy (PID) se rozšířily kategorie pro bezplatnou přepravu.

Kdy jezdí důchodce zdarma

Jízdné Senioři od 65 let cestují po Praze bezplatně vyjma vlaků, pokud prokáží věk předepsaným způsobem.

Co to je kabotáž

Kabotáží je vnitrostátní přeprava pro cizí potřebu dočasně provozovaná v hostitelském státě, tj. dočasné provádění vnitrostátní přepravní služby v rámci jiného státu, aniž by tam měl podnikatel v silniční nákladní dopravě sídlo nebo byl jinak usazen.

Jaký je rozdíl mezi dopravcem a přepravcem

Přepravce je zkrátka ten, který užívá (platí, kupuje, objednává, spolupracuje) produkt dopravy, tedy přepravu. Dopravce je potom ten, který provozuje dopravní prostředky – provádí dopravu, jejímž produktem je přeprava.

Kdo platí v metru

Časté dotazy od seniorů Kdo a kdy jezdí v MHD Praha zdarma Všichni senioři s věkem nad 65 let jezdí v pražském metru, tramvajích i autobusech zcela zdarma. Podmínkou však je se při případné kontrole revizorem prokázat občanským průkazem, cestovním pasem či průkazem PID.

Kdo jezdí metrem zdarma

Od 1. července mohou děti do 15 let a senioři od 65 let využívat pražskou MHD zdarma. Díky změnám tarifu Pražské integrované dopravy (PID) se rozšířily kategorie pro bezplatnou přepravu.

Kdo neplati MHD Praha

Od 1. července mohou děti do 15 let a senioři od 65 let využívat pražskou MHD zdarma. Díky změnám tarifu Pražské integrované dopravy (PID) se rozšířily kategorie pro bezplatnou přepravu.

Kdy je metro zdarma

Děti ve věku od 6 do 15 let (ode dne 6. narozenin do dne předcházejícímu dni 15. narozenin) žádnou jízdenku na území Prahy nepotřebují. Přepravují se za zvláštní ceny jízdného, tzn. za 0 Kč.

Kdo má metro zdarma

Od 1. července mohou děti do 15 let a senioři od 65 let využívat pražskou MHD zdarma. Díky změnám tarifu Pražské integrované dopravy (PID) se rozšířily kategorie pro bezplatnou přepravu.

Co je to dopravce

Dopravce je zkrácený výraz pro provozovatele, který provozuje svoji činnost na obchodních cestách a který je často rovněž vlastníkem dopravního prostředku, ať už v dopravě silniční (na pozemních komunikacích), drážní (na dráhách železničních, tramvajových, trolejbusových nebo lanových), letecké nebo vodní.

Co je to povolení CEMT

Tato povolení jsou vyžadována ve většině případů pro provozování přeprav mezi ČR a nečlenskými státy EU, tedy bilaterální přepravy, jakož i tranzitem přes tyto státy či třetizemní přepravy. Výše uvedené přepravy lze pak provádět na základě jednorázového povolení, nebo mezinárodního povolení CEMT.

Jaký je rozdíl mezi dopravou a přepravou

PŘEPRAVA = výsledek dopravy (přeprava nákladu (materiálu, surovin včetně plynu, kapalin) a/nebo přeprava osob). Osoba, která si u dopravce objednává přepravu zásilky (tj. SLUŽBU), je nejčastěji nazývána přepravce.

Kdo jezdí metrem zadarmo

Od 1. července mohou děti do 15 let a senioři od 65 let využívat pražskou MHD zdarma. Díky změnám tarifu Pražské integrované dopravy (PID) se rozšířily kategorie pro bezplatnou přepravu.

Jak jezdit metrem zdarma

Kdo a kdy jezdí v MHD Praha zdarma Všichni senioři s věkem nad 65 let jezdí v pražském metru, tramvajích i autobusech zcela zdarma. Podmínkou však je se při případné kontrole revizorem prokázat občanským průkazem, cestovním pasem či průkazem PID. MHD Praha pro seniory nad 65 let nepožaduje nic dalšího.

Kdo má nárok na zlevněné jízdné

Na slevy v jízdném mají nadále nárok děti, studenti a senioři! Vybrané skupiny cestujících budou mít od pátku 1. dubna 2022 na základě rozhodnutí vlády menší slevu na jízdném ve veřejném dopravě než dosud. Stávající výše slevy 75 % ze základního jízdného se pro děti, studenty a seniory snižuje na 50 %.

Kdo jezdí v metru zdarma

Dítě od 10 do 15 let – stačí předepsaným způsobem prokázat věk, s výjimkou vlaků Senior od 65 let – stačí předepsaným způsobem prokázat věk, s výjimkou vlaků Doprovod dítěte do 3 let – pouze průkaz PID, občanský průkaz nebo cestovní pas (není elektronická varianta)

Kdy je autobus zdarma

Slevy v autobusech i vlacích mohou nadále uplatit žáci od 6 do 18 let a studenti do 26. narozenin. Polovinu z ceny jízdenky budou platit i lidé starší 65 let. U zdravotně tělesně postižených zůstává zákonem o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením sleva ve výši 75 % a pro doprovod ZTP/P je jízdné zdarma.

Co je to PID

Pražská integrovaná doprava (PID) je dopravní systém, zahrnující metro, tramvaje, železnici, městské a příměstské autobusové linky, lanovou dráhu na Petřín a některé přívozy. Tento systém je postupně integrován společnými přepravními a tarifními podmínkami a jednotným dopravním řešením včetně koordinace jízdních řádů.

Co je to Eurolicence

Eurolicence je doklad, který nahradil dosud používaná zahraniční vstupní povolení a opravňuje k provádění bilaterálních, tranzitních či třetizemních přeprav na území členských států EU.